Poezie Traian Dorz

Teme-te de Dumnezeu

Teme-te de Dumnezeu
când scoţi vorbele din gură,
că orice cuvânt e greu,
precum scrie în Scriptură.

Că, de-orice cuvânt ai scos,
ai să dai răspuns odată,
te va judeca Hristos
şi-ţi va da o dreaptă plată.

Teme-te şi nu bârfi
nicicând fratele, nici sora,
căci odată vei primi
osândirea tuturora.

Teme-te şi nu urî,
căci odată plata vine,
răul tău va doborî
chiar viaţa ta-n ruşine.

Teme-te şi nu uita
că oricare om odată
după orice vorbă-a sa
va fi dus la judecată.

Teme-te şi-ţi pune frâu
gurii tale blestemate,
că-n al flăcărilor râu
le vei ispăşi pe toate.

Cuvinte înţelepte

Tot ce este-n lumea-ntreagă e cuprins în Cel Deplin,
toate numa-n El se mişcă, toate doar prin El se ţin,
toate doar prin El au viaţă şi fiinţă şi mişcare,
de aceea-I datorează toate slavă şi-nchinare.

Traian Dorz

Lasă un răspuns