Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Teme-te, teme-te de păcatele tale, dar teme-te şi mai mult de ale altora, pe care le-ar face ei în contul tău.

Teme-te, teme-te de păcatele tale, dar teme-te şi mai mult de ale altora, pe care le-ar face ei în contul tău.

Teme-te, teme-te de păcatele tale, dar teme-te şi mai mult de ale altora, pe care le-ar face ei în contul tău.

Fereşte-te a te mai grăbi să „botezi”, adică a chema prea stăruitor şi prea grăbit sufletele să se predea neapărat la chemarea ta.

Nu cumva aceştia să fie numai nişte chemaţi ai tăi, şi nu ai Duhului Sfânt.

Nişte născuţi de tine, şi nu nişte născuţi de Dumnezeu (In 1, 13).

Teme-te, teme-te de păcatele tale, dar teme-te şi mai mult de ale altora, pe care le-ar face ei în contul tău.

Căci de ale tale poţi să te fereşti ori să te pocăieşti, dacă le-ai făcut. Dar cum te vei putea feri sau pocăi de ale lor?

Băgaţi bine de seamă că aproape nici unul din cei care au ajuns dezbinători şi tulburători în Lucrarea Domnului n-au venit pe cale cinstită în Lucrarea aceasta.

Totdeauna e ceva dubios în felul cum au apărut ei în mijlocul adunării frăţeşti.

Aproape despre nici unul nu se ştie precis nimic bine.

Nu se ştie când s-au predat ei Domnului,

cine a fost martor la legământul lor,

cine i-a primit în Lucrarea sfântă

şi când au intrat în ea…

Numai te-ai pomenit cu ei în fruntea mesei, învăţând, poruncind, conducând…

Apoi în fruntea dezbinării sau a tulburărilor…

Aşa vin hoţii şi lupii, care sar peste gard – sau vin pe vreo uşă dosnică…

(…)

Frate adevărat, ia seama… Hristos nu te-a trimis să faci partidă şi prozeliţi – ci te-a trimis să propovăduieşti Evanghelia Lui cu toată evlavia, curăţia şi dragostea…

şi apoi ajunge o singură chemare, la sfârşit, pentru hotărârea acelora în inima cărora a lucrat Duhul şi Cuvântul Sfânt tot timpul adunării.

Toţi cei rânduiţi să capete viaţa veşnică vor veni atunci nu forţaţi de insistenţele tale, ci atraşi de dragostea lui Dumnezeu.

Cei ce vin la Domnul atraşi de Duhul Sfânt vor veni prin uşa naşterii din nou – şi nu vor sări peste gard sau să intre pe uşile din dos.

Iar cei ce vor veni bine, născuţi, iar nu făcuţi, aceia nu vor crea probleme niciodată în Lucrarea Domnului.

Nu vor fi certăreţi, neascultători şi prefăcuţi,

– ci vor fi fraţi adevăraţi ai lui Dumnezeu.

Nu-ţi pune cu grabă mâinile peste nimeni.

Iar când totuşi îl primeşti în familia Domnului pe un suflet nou care se predă lui Dumnezeu, – caută ca acest suflet să fie cu adevărat unul născut, nu unul făcut sau prefăcut.

În felul acesta, cei pe care îi vei aduce tu vor fi cu adevărat fii ai zilei, şi nu ai nopţii.

Ai păcii, şi nu ai vrajbei.

Ai unităţii, şi nu ai dezbinării.

Traian Dorz, din “ Alergarea stăruitoare ” / pag. 172-174

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *