Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Tineretul şi Oastea Domnului în zilele noastre

Tineretul şi Oastea Domnului în zilele noastre

Tineretul şi Oastea Domnului în zilele noastre

Fraţi ostaşi, noi, ca şi copii ai Domnului Iisus, avem datoria de a-i îndemna pe toţi cei din jurul nostru să meargă pe calea Domnului. Însă, în mod special, avem datoria faţă de tineri, pentru că ei sunt viitorul Lucrării Oastei, adusă până la noi de Înaintaşii noştri sfinţi. Dacă tinerii nu sunt pregătiţi să fie vrednici de a pune mâna pe plugul Oastei şi să brăzdeze adânc în acest ogor sfânt, atunci, peste puţină vreme, acest ogor sfânt va rămâne înţelenit. Tinerii trebuie să fie îndemnaţi şi lăsaţi să pună mâna pe plugul Cuvântului Sfânt şi să lucreze frumos, cu inima curată şi conştiinţa trează, aşa cum au lucrat Fericiţii noştri Înaintaşi…

Ne confruntăm acum cu aceste vremuri de pandemie şi de zarvă pământească, dar cei ce L-au aflat pe Domnul nu se tem de altceva, decât numai de bolile sufleteşti, care ne-ar putea despărţi de dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să fim uniţi cu toţii – copii şi părinţi, tineri şi bătrâni – în umblarea pe calea Domnului şi în faptele noastre, ca să ne cunoască cei din jur că suntem copii ai lui Dumnezeu.

Poate şi tânărului din evanghelia de la Ioan, cap. 9, 1-11, ar fi trebuit să-i fie oarecum teamă de mulţimea care se afla acolo, când a mers la Mântuitorul să-i vindece orbia trupească, dar a lăsat totul la o parte – ruşinea s-au vorbele celor din jur – şi a mers cu mult curaj la Domnul, pentru vindecare. Tânărul acesta orb s-a vindecat trupeşte, dar şi sufleteşte, pentru că vedem mai departe mărturia lui despre Domnul, devenind astfel un adevărat mărturisitor. Aşadar, cum fiecare dintre noi am venit la Bunul Mântuitor pentru a fi vindecaţi de bolile noastre sufleteşti, trebuie să înţelegem că Domnul mai foloseşte şi bisturiul chirurgical, pentru a îndepărta din viaţa noastră patimile şi păcatele. Deci să ne lăsăm în Mâna Lui şi să ne dăm toate silinţele să-L urmăm cu mai multă râvnă, să fim mai cu luare aminte la Cuvântul Său şi să nu părăsim Lucrarea Oastei pentru nimic în schimb la ce ne-ar fi oferit această lume trecătoare. Bucură-te, omule, cât eşti tânăr şi inima ta să fie veselă în zilele tinereţii tale şi mergi în căile inimii tale şi după ce-ţi arată ochii tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la judecata Sa (Eclesiastul 11, 9).

Bucură-te tinere, spune Cuvântul Domnului, dar nu trebuie să înţelegem greşit acest îndemn, pentru că tinereţea este perioada cea mai de preţ din viaţa fiecăruia dintre noi. Bucuria despre care spune Cuvântul Domnului trebuie să fie numai cea duhovnicească, nicidecum altfel de bucurie. Tinereţea trebuie predată total în slujba lui Dumnezeu. E cea mai frumoasă perioadă a vieţii când putem strânge şi agonisi hrană pentru sufletele şi mântuirea noastră. De aceea, ar fi foarte bine şi de mare folos să-I predăm întreaga noastră viaţă numai Domnului nostru Iisus Hristos, Care ne va da bucuria slujirii Sale atât în tinereţe, cât şi pentru restul vieţii noastre.

Iată, prin cuvintele de la Eclesiastul, trebuie să ne îmbărbătăm în cele duhovniceşti şi să nu ne temem de altceva decât de păcat. Să-L iubim pe Dumnezeu cu toată fiinţa noastră şi să ne îndemnăm unii pe alţii urmând Lui, până la sfârşitul călătoriei pe acest pământ. Dumnezeul nostru, al tuturora, care ne iubeşte şi S-a lăsat descoperit ca să fim copiii Lui, să ne dea harul, pacea şi binecuvântarea cerească de a sluji Lui mai cu avânt duhovnicesc!…

Nicuşor Ţanu LUPU

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!