Meditaţii

Toţi sunteţi curaţi înaintea lui Dumnezeu? Aţi păstrat legămintele pe care le-aţi făcut?

din vorbirea fratelui Ioan Voina

de la o adunare de botez de la Ighiel – anii ’70

Aş vrea să vorbesc ceva şi din Isaia 55. În Isaia 55 este o chemare deosebită pentru cei care vor să vină la Dumnezeu şi să facă legământ cu Dumnezeu.

„Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape. Chiar şi cel ce n-are bani. Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată. De ce cântăriţi argint pentru ceea ce nu foloseşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceea ce nu satură? Veniţi la Mine şi sufletele voastre se vor desfăta cu bucate gustoase”.

Poate este cineva aici care vrea să facă legământ, în seara aceasta, cu Dumnezeu. N-am vrea să trecem aşa uşor peste aceste lucruri, pentru că de aceea ne-am strâns aici. Nu ne-am strâns noi. A fost planul lui Dumnezeu, ca să ne mustre, ca să ne cioplească, să ne cheme, ca să ne îndrepte, ca să ne cureţe de tot ce este murdar în viaţa noastră, cum spuneau şi fraţii dinainte.

Este cineva care vrea să facă legământ în seara aceasta? Poate prilejul acesta nu-l vom mai prinde niciodată. Cine vrea să facă pasul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă: „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape”. La ce fel de ape credeţi că ne cheamă? La Apa cea vie. Chiar şi cel ce n-are bani poate să [pornească pe calea mântuirii] în seara aceasta. „Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată”.

Este cineva care vrea să facă legământ cu Dumnezeu în seara aceasta? Domnul spune: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă ascultă cineva şi deschide, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine”. Tot în Isaia, capitolul 44 cu versetul 22, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor şi păcatele ca o ceaţă. Întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat”.

Cine vrea să se hotărască pentru Dumnezeu în seara aceasta? El ne-a răscumpărat. El a plătit preţul pentru noi. Noi nu mai suntem ai noştri. Apostolul spune: „Nu ştiţi că voi nu mai sunteţi ai voştri, ci aţi fost cumpăraţi cu un preţ?”. Deci, dacă nu suntem ai noştri, de ce nu-I dăm Lui ceea ce este al Lui? Cum vorbea un frate din capitolul 12 de la Romani: „Aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte slujbă duhovnicească”.

Cine vrea să facă pasul acesta însemnat? S-a vorbit în chip deosebit, în chip minunat şi s-a făcut chemare în toate felurile în seara aceasta. Nu este nici un suflet care vrea să se hotărască pentru Dumnezeu? Vă ruşinaţi de lucrul acesta? E chemarea lui Dumnezeu, nu-i chemarea noastră. Aţi auzit ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape”. Şi [Evanghelia] spune că, în ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine se încrede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie”.

Nu este nici unul, nici un suflet care să facă pasul acesta? Gândiţi-vă, fraţii mei, că poate prilejul acesta nu-l mai prindem niciodată. Nu este nici un păcătos aici? Nu este nici un suflet care să spună: „Eu am făcut legământ cu Dumnezeu, dar m-am abătut de atâtea ori de pe calea lui Dumnezeu şi vreau neapărat acum să mă hotărăsc, pe viaţă şi pe moarte, că-L voi sluji pe Dumnezeu, fără să mă mai abat la stânga sau la dreapta”? Toţi sunteţi curaţi înaintea lui Dumnezeu? Aţi păstrat legămintele pe care le-aţi făcut?

Cine vrea să facă pasul acesta în seara aceasta, să facă o bucurie cerului şi îngerilor din cer? Căci se face o bucurie în cer pentru un suflet care se întoarce la Dumnezeu. Nu este nimeni?

Mă bucur, din toată inima mă bucur că fraţii sunt toţi împăcaţi cu Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Dar va veni o vreme când se va descoperi tot ce se face la întuneric. Tot se descoperă. Că în faţa lui Dumnezeu nimic nu se poate ascunde. El vede totul şi ştie totul. Iuda n-a vrut să înţeleagă lucrul acesta. Apostolii nu l-au cunoscut pe Iuda şi nici el nu s-a cunoscut. Când s-a cunoscut a fost prea târziu, când a venit cu banii şi a zis: „Aici vi-s banii. Am vândut sânge nevinovat”.

Deci, Domnul să ne ajute, fraţilor, să punem la inimă aceste cuvinte. Să nu ne fie spre judecată sau spre mărturie. Eu ştiu că vi-e ruşine. Dar gândiţi-vă că, de cine se va ruşina de El şi de cuvintele Lui în mijlocul acestui neam ticălos şi preacurvar, şi El se va ruşina. Dacă este cineva… să nu se ruşineze. Să îndrăznească! Căci îţi neglijezi sufletul şi-ţi pierzi sufletul, dacă te ruşinezi. Era vorba că ar fi cineva care voia să facă legământ. Îl faceţi în faţa lui Dumnezeu şi în faţa multor martori. Domnul aşteaptă să faceţi lucrul acesta. Ce rost ar avea să ne strângem noi aici laolaltă, dacă nu înţelegem chemarea lui Dumnezeu, dacă nu înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu [care spune că] Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El? Are vreun rost? N-are nici un rost! Am venit într-un fel şi ne ducem tot aşa cum am venit. Cântările de slavă nu-s altceva decât chemare straşnică la mântuire şi la Dumnezeu. Şi trăim – trebuie să ştim cu toţii – în ajunul venirii Domnului Iisus. Noi ar trebui acum, mai mult ca oricând, să ne trezim, cum spune cântarea, şi să ne facem o verificare. Zice Apostol Pavel: „Cercetaţi-vă pe voi dacă sunteţi în credinţă, fraţilor”. Să ne cercetăm, fraţilor, dacă suntem în credinţă şi dacă, într-adevăr, nu ne-am abătut de pe calea lui Dumnezeu. E una când te împiedici şi cazi fără să vrei şi alta când faci păcatul cu voia.

Domnul să fie binecuvântat şi să ne ajute să punem la inimă aceste cuvinte, ca [ele] să nu ne fie spre mărturie sau spre judecată.

Vă aduc salutul din partea fratelui Dorz şi al fraţilor din părţile Moldovei.

Slăvit să fie Domnul!

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010 – vol. 5

Lasă un răspuns