Meditaţii

Totuşi, întunericul…

Isaia 9, 1

Ce greu ţi se pare, în puterea nopţii, că se va mai face ziuă!
Şi ce uşor ţi se pare după aceea, când ziuă s-a făcut!

Ce anevoie ţi se pare că se va sfârşi noaptea, că se va împrăştia groaza întunericului, că se vor lărgi şi se vor limpezi iarăşi hotarele când totul este învăluit de puterea şi de spaima întunericului!
Dar, după ce trece vremea nopţii şi vine vremea luminii, ce simplu ţi se pare că s-a făcut totul! E ca şi când nici n-ar fi fost.
Acum Domnul nostru Iisus Hristos S-a suit la Tatăl, unde a spus că Se duce să pregătească un loc pentru ai Săi şi că, atunci când va fi pregătit locul întregului număr al poporului Său, El iarăşi va veni, cu mărire, să judece viii şi morţii. Şi să Şi-i ia cu Sine pe toţi ai Săi, pentru ca să fie pe veci şi ei cu El acolo unde este El (Ioan 14, 3; I Tes. 4, 17).

În răstimpul aceasta, până atunci, Adevărul lui Hristos este în luptă cu Minciuna. Şi lumina Evangheliei Sale este în luptă cu întunericul învăţăturilor potrivnice, rătăcite, vrăjmaşe şi pierzătoare.
Cu toată lumina adusă în lume de Evanghelia lui Iisus Hristos, totuşi lumea este stăpânită încă în cea mai mare parte de întunericul sistemelor, teoriilor şi învăţăturilor potrivnice Luminii.

Sub împărăţia acestor învăţături umblă, şi lucrează, şi mor cea mai mare parte dintre oameni.
În slujba întunericului sunt puse toate mijloacele supuse oamenilor.
Spre slava întunericului creează, asudă, cântă şi mor milioane şi milioane de oameni zilnic şi zilnic.
A fost parcă din totdeauna aşa. Dar nu va fi pe totdeauna.
Vine ziua când toată această stare de lucruri va fi spulberată.
…Şi o nouă ordine luminoasă se va înstăpâni, cum se înstăpâneşte soarele peste toată împărăţia întunericului, de atunci spulberat.
Ce simplu va face Hristos aceasta în ziua Lui!

Slavă veşnică luminii Tale, Împărat strălucit şi veşnic, Iisus Hristos, Care vei veni cu toată puterea măririi şi strălucirii Tale ca să nimiceşti tot ce este întuneric, zbucium, apăsare şi minciună.
Te rugăm, întăreşte de neclintit în inimile noastre încrederea în biruinţa Luminii, spre a nu fi doborâţi niciodată de nici o putere a întunericului. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns