Meditaţii

Totuşi nu cum voiesc Eu

Rugăciunea din Ghetsimani – Matei 26, 39

Voia noastră este cel mai mare duşman al nostru de cele mai multe ori. Numai voia lui Dumnezeu ne este spre bine.

Voia noastră a nimicit cele mai multe dintre bucuriile noastre.

I-a împovărat pe cei mai buni dintre prietenii noştri.

Şi ne-a zdrobit unora fiinţele cele mai dragi ale inimii.Acela care ţine totdeauna ca în toate să se facă numai voia lui, acela care ţine morţiş să se impună numai părerea sa,

să triumfe numai ideile sale, să se rezolve în primul rând problema lui, să fie asigurate numai interesele sale, – acela va ajunge curând urât de toţi, ocolit de toţi, părăsit de toţi.

Dar Acela Care a zis: Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu – Acela va fi veşnic binecuvântat. Acela a câştigat cea mai mare biruinţă.

Înainte de a-Şi birui pe cel mai dintâi şi mai puternic vrăjmaş al Său şi al nostru al tuturora, pe Satana şi păcatul, Iisus S-a biruit pe Sine cel mai puternic. Şi-a biruit voia Sa, cel şi mai dintâi.

Adevărata şi cea mai mare biruinţă a lui Hristos e aceea că Şi-a biruit voia Sa şi Şi-a supus-o pentru totdeauna Voii Tatălui.

Cea dintâi luptă a Domnului Iisus Hristos nu s-a dat, ca să zicem aşa, pe pământ, în pustie cu Satan. Ci s-a dat în Ceruri cu Sine Însuşi până Şi-a supus voia Sa şi a primit voia Tatălui, ca să Se smerească pe Sine Însuşi, să ia chip de rob, să vină pentru noi, până la noi.

Să primească de la noi ce a primit. Ca să ne poată da ce ne-a dat. Aceea a fost cea mai mare jertfă şi cea mai mare biruinţă. Toate celelalte la un loc n-au mai fost atât de grele. O, dacă şi noi ne-am birui mai întâi pe noi înşine, ce uşor ne-ar fi să le biruim pe toate celelalte!

Şi dacă ne-am supune voia noastră voii lui Hristos, cât de minunat ni s‑ar realiza toate dorinţele care lucrează cu adevărat spre mântuirea noastră şi spre slava Lui!

O, Marele nostru Binefăcător, Iisuse Doamne, fii slăvit pentru toată puterea şi lumina pe care ne-o dăruieşti nouă tuturor din Cuvântul Tău şi din pilda Ta!

Te rugăm, luminează-ne şi pe noi ca să înţelegem odată deplin adevărurile pe care ni le-ai arătat aici. Şi, prin biruinţa Ta, dă-ne biruinţă asupra voii noastre, ca să biruim apoi şi noi totul ca Tine. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns