Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Trăiască Domnul!

Trăiască Domnul!

Trăiască Domnul!

Cântarea lui David – II Samuel 22, 47

Acest cuvânt ar părea fără înţeles şi fără rost dacă el n-ar fi cea mai înflăcărată izbucnire a unei iubiri aprinse de dorinţa de a înălţa Numele Domnului mai presus de orice nume. Şi de a-L vedea pe El biruind şi împărăţind mai puternic ca orice altă stăpânire.

Cu strigătul „Trăiască!“ este întâmpinat orice împărat şi orice domn de către supuşii săi.
Cu strigătul „Trăiască!“ este primit un conducător şi un stăpân cunoscut şi iubit.
Cu strigătul „Trăiască!“ este urmat un mare binefăcător. Felicitat un mare erou… Răsplătit un mare mântuitor.

După înşiruirea tuturor binefacerilor Domnului,
a tuturor isprăvilor Lui minunate,
a tuturor izbânzilor aduse Lui şi poporului Lui,
a tuturor dovezilor dumnezeirii Sale,

David, împăratul lui Israel, strigă supus şi recunoscător lui Hristos, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor (Apoc. 17, 14): Trăiască Domnul!

Astfel îşi încheie David şirul cântărilor sale, şirul istorisirilor Sale, şirul minunilor câte le-a văzut făcute de Domnul cu el şi cu ai lui.

Ce minunat strigăt de admiraţie şi de supunere, de recunoştinţă şi de laudă, de credincioşie, de încredere şi de închinare faţă de Domnul Hristos este acesta!

Binecuvântat va fi David pentru toate cuvintele sale, dar pentru acest strigăt cu care el, prin credinţă, întâmpină venirea Domnului nostru Iisus Hristos ca Împărat şi Domn al tuturora – punându-şi coroana sa împărătească la picioarele singurului Domn şi Hristos o dată cu toate cântările sale profetice pentru Patimile şi slava lui Iisus Hristos –
va fi binecuvântat el nespus mai mult…
Să-l urmăm şi noi pe David, plecându-ne lui Hristos.

Slavă veşnică Ţie, Marele nostru Împărat şi Domn, Iisus Hristos, înaintea Căruia s-au plecat plini de credinţă toţi marii noştri înaintaşi. Şi spre slava Căruia şi-au înălţat ei cele mai curate laude, mulţumiri şi cântări.

Ne închinăm şi noi înaintea Ta, Iisuse Doamne, dorind ca Tu să trăieşti veşnic în noi şi între noi, pentru că numai Tu eşti singurul Domn adevărat şi numai sub domnia Ta suntem cu adevărat fericiţi. Amin.

Traian Dorz

 

Author: admin

Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *