Meditaţii

Trebuie să intrăm pe Uşa Naşterii din nou.

Fiecare credincios a avut cândva – sau mai are încă – o familie duhovnicească în mijlocul căreia s-a născut din nou prin harul lui Dumnezeu.
În ea a gustat el – sau mai gustă încă – dulceaţa dragostei dintâi şi fericirea părtăşiei frăţeşti…
Dar pe care mulţi nu ştiu să o preţuiască.
Şi fac totul ca s-o întristeze, ca s-o dezbine, ca s-o slăbească şi s-o facă de ruşine.
Ce plată îngrozitoare vor lua toţi cei ce fac răul!
(pag. 19)
*

Dar pornind pe drumul credinţei, noi trebuie să ştim că am pătruns într-o lume nouă, în care lucrurile nu se văd şi nu se mai petrec după gândurile fireşti. Şi după căile dinainte.
Că totul se petrece după un fel nou, printr-o lucrare nouă, după o rânduială nouă şi după o raţiune nouă.
După rânduiala Duhului Sfânt, pe care o putem pricepe numai prin credinţă.
Aici apa nu se mai scoate cu găleata din fântână, ci cu toiagul din stâncă.
Nu se mai vindecă boala cu un tratament medical, ci cu un cuvânt minunat.
Nu se mai iese din temniţă cu chei, ci cu îngeri (Exod 17, 6; Lc 5, 24-25; Fapte 12, 7-10).
(pag. 21)
*

Mulţi oameni pot avea gânduri bune şi pot avea fapte bune.
Mulţi pot să fi păzit toate bunele rânduieli şi toate poruncile „Legii”, din tinereţea lor, ca tânărul bogat (Mc 10, 17-23).
Dar, dacă n-au intrat prin Hristos în slujba Sa, ei nu sunt ai Lui.
Pot fi ai oricui – dar nu ai Săi.

Nici unii să nu ne mirăm: porunca este categorică şi pentru toţi: „Trebuie să vă naşteţi din nou” (In 3, 7).
Trebuie ca să intraţi pe uşa cea strâmtă care este Hristos (Mt 7, 14).
Căci numai aşa o să ajungem să fim socotiţi nevinovaţi şi ca nişte copii (Mt 18, 3).
Cine va asculta ca un copil va fi binecuvântat ca un copil.

Trebuie să intrăm pe Uşa Naşterii din nou. Singura prin care se poate ajunge la mântuire, după cum Însuşi Dumnezeu a spus.
Trebuie să intrăm toţi prin Uşa aceasta, pe care o află atât de puţini, dar singura fără de care nimeni nu poate intra la mântuirea lui Dumnezeu.
Prin Uşa aceasta, căci numai calea ei este singura Cale şi singura Uşă la care primeşti dreptul de copil al lui Dumnezeu (Rom 8, 16; Gal 4, 4-7).
Şi haina de nuntă.
O, Dumnezeul nostru, Te rugăm, dăruieşte-ne-o tuturor!
(pag. 205)
*

Nu primi în viaţa ta o altă credinţă, deosebită de cea pe care ai primit-o la naşterea ta din nou.
Hoţul acesta vine numai să-ţi junghie şi să-ţi prăpădească credinţa ta unică, nădejdea ta statornică şi dragostea ta cea dintâi.
Şi o dată acestea pierdute – ce-ţi mai rămâne bun oare pe vecii vecilor?
(pag. 210)

din volulmul: ”LUMINA IUBITULUI FIU ” de Traian Dorz

Cea dintâi condiţie a mântuirii : naşterea din nou : selecţii din opera scrisă şi vorbită a omului lui Dumnezeu Traian Dorz / Rus Ovidiu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2014

Lasă un răspuns