Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Tu alege bine: întâi inima, apoi slujba!

Numai după ce Domnul Hristos ajunge să stăpânească toată inima unui om, numai după aceea El îl cheamă, îl primeşte şi îl trimite să lucreze într-o slujbă sfântă pentru Dumnezeu. Pentru că numai atunci omul va fi curat deplin şi va fi statornic pentru orice lucrare bună la care va fi pus.

Ce minunată slujbă face pentru Dumnezeu un suflet sfinţit, curăţit şi binecuvântat, plin de Hristos, şi în fiinţa căruia stăpâneşte rodnic Duhul Sfânt! Oriunde este el şi orice slujbă ar împlini, de la cea mai mică până la cea mai mare, el însuşi va sfinţi locul şi îşi va împlini în felul cel mai vrednic datoria.

Inima mea, tu vrei, vrei tu într-adevăr să faci această lepădare totală de tine şi supunere totală faţă de Iisus? Numai dacă tu vrei cu adevărat acest lucru, atunci, cu bucurie şi cu grabă, îl va face puterea lui Dumnezeu!

Orice părticică a inimii mele pe care eu n-o supun cu dragoste şi de bunăvoie Domnului şi Mântuitorului meu Iisus Hristos, rămâne un loc în care stăpâneşte satana şi în care odrăsleşte şi rodeşte răul. Şi partea întinată de păcat va otrăvi şi partea care mi se pare mie că izvorăşte din Harul Sfânt. După cum partea de apă murdară care se revarsă într-un râu curat murdăreşte şi infectează curând şi partea cea care ar izvorâ dintr-un loc curat.

Nu puteţi sluji la doi stăpâni! – a zis Domnul.

Fiul meu,mai întâi dă-I Domnului inima ta, apoi încearcă să faci pentru El slujba ta. Mai întâi caută să fii cum vrea El  apoi să cauţi să faci ce vrea El.

Uită-te cu băgare de seamă înaintea ta şi în jurul tău ce slujbă frumoasă au făcut şi fac pentru Domnul cei ce şi-au predat total viaţa şi inima lor Domnului. Ce roade minunate au rămas şi rămân pe urmele lor şi în ce fel minunat a încununat Duhul Sfânt cu roadele Sale slujba lor. Câte suflete mântuite au rămas după ei… Ferice de ei în veci!

Dar cutremură-te privind ce roade nelegiuite au rămas şi rămân pe urmele celor nepredaţi şi necinstiţi faţă de Hristos. Câte suflete pierdute au rămas şi rămân după ei. Vai de ei pentru veşnicie!

Tu alege bine: întâi inima, apoi slujba! Amin

Traian Dorz, din cartea ” Întâi să fim

Lasă un răspuns