Traian Dorz

Tu despici uscatul

Habacuc 3, 9

Numai puterea lui Dumnezeu poate despica o inimă uscată de necredinţă, ca să izvorască din ea apele pocăinţei şi izvoarele naşterii din nou.

Numai puterea Cuvântului Sfânt al lui Hristos poate despica uscata ţarină a unor vremuri potrivnice şi a unor condiţii vrăjmaşe – ca să izvorască râurile slobode ale bucuriilor şi ale petrecerilor duhovniceşti atât de îndelung dorite.

Numai puterea Duhului Sfânt poate despica ochii uscaţi şi sufletul uscat în aşa fel, încât să curgă din ele şiroaiele lacrimilor, ale rugăciunilor şi ale cântărilor iubirii cereşti.

Da, numai Dumnezeu cu puterea Lui cea mare a despicat şi întunericul în care zăceam noi. Şi a făcut să izvorască acest râu binecuvântat care este Lucrarea Oastei Sale, din izvoarele curate ale căreia ne adăpăm noi toţi mereu şi mereu.

Şi numai puterea Lui este aceea care lucrează în mijlocul nostru, izvorând neîncetat noi şi proaspete ape cu care ne stâmpărăm din belşug sufletele şi anii vieţii noastre acum.
Ce minunat lucrează harul lui Dumnezeu oriunde el este primit şi lăsat să lucreze după voia sa!
Ce puternic despică atunci sabia Cuvântului Sfânt uscăciunea împietrită a inimilor!
Ce râuri de suflete ies ca din pământ să-L urmeze cu bucurie pe Hristos!

Ce râuri de înţelepciune, de descoperiri, de cântări, de rugăciuni şi de iubire izvorăsc din sufletele care până atunci erau ca nişte pustietăţi pline de jale şi de prăpăd!

Ce râuri de roade ale Duhului Sfânt, din care se adapă atât de multe popoare şi veacuri, şi întinderi – acolo unde era numai uscăciune!

Da, numai puterea lui Dumnezeu e în stare să facă toate acestea.
Dar ce minunat le face El, la vremea Lui!

Slavă veşnică puterii Tale, Doamne al puterilor, slavă Braţului Tău, slavă Numelui Tău, slavă Duhului Tău Sfânt!
Îţi mulţumim pentru lucrarea puterii Tale, Doamne, pe care ai desfăşurat-o şi o desfăşori neîncetat şi în faţa ochilor noştri şi a sufletelor noastre.

Te rugăm, despică mereu tot ce este încă uscat şi fă să izvorască mereu apele harului şi să crească mereu roadele Duhului Sfânt şi în noi şi între noi.
Căci numai Tu, Doamne, poţi face să ne bucurăm noi în libertate de toate acestea. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns