Meditaţii

Tu îi vei aduce

Cântarea de laudă – Exod 15, 17

Toate făgăduinţele lui Dumnezeu lăsate nouă în Sfântul Său Cuvânt din Scripturi sunt întru totul adevărate şi vrednice de a fi crezute. Pentru că se vor împlini şi în viitor întocmai cum s-au împlinit şi în trecut.

Cuvintele versetului de mai sus au fost scrise ca o făgăduinţă pentru poporul lui Israel care fusese atâţia ani străin şi pribeag, apăsat şi nedreptăţit într-o ţară străină şi asupritoare…
Când Domnul le făcuse făgăduinţa, ei încă stăteau departe şi chinuiţi. Dar cei care se bizuiau pe Domnul nu s-au îndoit câtuşi de puţin că Domnul are putere şi că El îi va aduce şi îi va aşeza iarăşi în Canaanul pe care li-l făgăduise.Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, luptătoare şi ostenitoare, este încă pe pământ ca într-un loc străin şi potrivnic. Fiii ei sunt acum asupriţi şi nedreptăţiţi ca fiii lui Israel cândva în ţara Egiptului.

Dar, pe cât de adevărat este că Dumnezeu i-a scos pe aceia din orice robie şi i-a trecut prin atâtea primejdii până i-a dus şi i-a aşezat în ţara Canaanului, precum le-a fost făgăduit, tot aşa de adevărat este că Hristos, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru, îi va scoate şi-i va izbăvi pe toţi cei care cred şi se încred în El din orice apăsare şi necaz, până ce îi va duce, şi El, şi-i va aşeza pe veci în acel loc fericit şi binecuvântat pe care, a spus El că se duce ca să ni-l pregătească la Tatăl.

Binecuvântat să fie oricine va crede şi se va nevoi să dobândească, răbdător până la moarte, acel loc fericit!

Slavă veşnică Ţie, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care ai fost Călăuza şi Izbăvitorul poporului Tău şi Care vei fi până în veşnicie Dumnezeul şi Mântuitorul Bisericii Tale!

Îţi mulţumim pentru sfintele Tale făgăduinţe în care ne încredem. Te rugăm, ajută-ne să Te urmăm cu o deplină ascultare prin care să ne învrednicim de veşnica desfătare a Împărăţiei Tale în care ai spus că îi vei duce şi îi vei aşeza pe toţi ai Tăi. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns