Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Un „Dumnezeu necunoscut”

Un „Dumnezeu necunoscut”

Un „Dumnezeu necunoscut”

Vom începe învăţăturile acestea spunând că Duhul Sfânt este un „Dumnezeu necunoscut”. Creştinii de azi nu cunosc cu adevărat pe Duhul Sfânt.

Cu învăţătura despre Duhul Sfânt, vremile şi creştinii de azi se potrivesc de minune cu o întâmplare pe care o aflăm istorisită în Biblie, la Faptele Apostolilor, cap. 19, vers. 1-2: „Pe când Apolo era în Corint, Pavel (Apostolul) a coborât la Efes. Aici a întâlnit câţiva ucenici şi i-a întrebat: «Primit-aţi voi
Duhul Sfânt, când aţi crezut?» Ei însă iau răspuns: «Nici n-am auzit măcar că este Duhul Sfânt!»”2
.
Erau şi aceştia creştini botezaţi, dar de Duhul Sfânt nu auziseră nimic. Aşa sunt şi cei mai mulţi creştini de azi. Nu cunosc pe Duhul Sfânt; n-au luat încă Duh Sfânt; „nu este duh în gura lor”, în inima lor, în viaţa lor şi în faptele lor.

Cred oamenii într-un Dumnezeu, ştiu cum S-a născut şi a murit Iisus Hristos, ştiu şi despre Duhul Sfânt atât cât se spune în Credeu, dar n-au în ei pe Duhul cel de viaţă şi de putere dătător. N-au pe Duhul Sfânt, prin Care se revarsă în suflete şi în lume darurile Cerului de Sus.

Trăim un creştinism ce şi-a pierdut puterea, tocmai pentru că lipseşte din el – din sufletul oamenilor – darul şi Harul Duhului Sfânt. Să cercetăm, dar, acest „izvor al darurilor” şi al puterii noastre de creştini biruitori!

2 Trimiterile folosite în aproape toate cărţile Părintelui Iosif Trifa sunt după o traducere a Bibliei pe care noi nu o cunoaştem; de aceea, ele nu vor corespunde întocmai cu traducerile actuale. Ţinem însă mult să reproducem aceste trimiteri în forma foosită de Părintele Iosif, respectând, în felul acesta, originalul cu toate particularităţile lui. (Nota Editurii)

Părintele Iosif Trifa

Dumnezeu Duhul Sfant – Despre cea de-a Treia Persoana a Sfintei Treimi – Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 2007

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *