Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home UN TATĂ CUMPĂRĂ CINCI BIBLII PENTRU CINCI COPII AI LUI

UN TATĂ CUMPĂRĂ CINCI BIBLII PENTRU CINCI COPII AI LUI

UN TATĂ CUMPĂRĂ CINCI BIBLII PENTRU CINCI COPII AI LUI

Un ţăran din com. Săsăuş, jud. Sibiu, a venit zilele trecute în li­brăria noastră, cumpărând o Biblie mare.

– Am rămas văduv cu cinci copii, ne spunea el. Pe unul îl căsătoresc acum şi m-am gândit că-i mai bine să-i dau ca dar şi o Biblie… Face mai mult decât câteva sute de lei pe care-i dau.

– Desigur, îi spuse fratele Opriş, face mai mult şi decât mii şi mi­lioane de lei, pentru că, de i-ai da cuiva toată lumea aceasta, nu i-ai dat încă nimic dacă nu i-ai dat şi pe Dumnezeu şi Cuvântul Lui.

– Aşa m-am gândit şi eu, mai zise omul, de aceea vreau ca la fiecare copil să-i dau în zestre câte o Bi­blie…

Îşi puse apoi desagii pe umăr şi plecă spre casă, ducând cu el un dar de zestre atât de bogat. Căci „Cuvântul Domnului preţuieşte mai mult decât aurul, decât mult aur curat” (Ps 19, 10), „mai mult decât o mie de lucruri de aur şi de argint” (Ps 119, 72).

O bogăţie mai vrednică de pri­mit decât aurul este Cuvântul Dom­nului, cum spune la Proverbe: „Primiţi mai degrabă învăţăturile mele, decât argintul şi mai degrabă ştiinţa (Domnului) decât aurul scump. Căci înţelepciunea (Scripturii) preţuieşte mai mult decât măr­găritarele şi nici un lucru nu se poate asemui cu ea” (Prov 8, 10-11). Fericit gând a avut tatăl de la Săsăuş, de a-şi înzestra co­pilul (şi de a-i înzestra pe toţi câţi îi mai are) cu zestrea cuvân­tului Biblic.

Să dea Dumnezeu ca pilda de la Săsăuş să dea îndemn la toţi pă­rinţii să facă aşa.

O astfel de zestre ne trebuie şi nouă, fraţi tineri. După o astfel de zestre trebuie să ne zbatem mai mult.

Părinţilor, o astfel de zestre în­grijiţi să daţi copiilor voştri.

Ion Marini

«Isus Biruitorul» nr. 8 / 21 febr. 1937, p. 5

Gazetarul credincios Ioan Marini
Articole apărute între anii 1930 şi 1938
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *