Anunţuri Poezii

Un vechi proiect adus în actualitatea zilei: O antologie a părtăşiei poeziei

„O altă iniţiativă frumoasă, după cea cu noii cântăreţi, am luat-o cu poeţii.

Încă de cu mulţi ani înainte se manifestase printre fraţi un viu suflu poetic. Se adunaseră la mine zeci de caiete cu poezii, unele cuprinzând frumoase şi talentate scrieri. Îndată ce am prins puţin răgaz liniştit, am luat la rând aceste caiete şi, descoperind în ele viguroase promisiuni, am ales zece ale celor mai tineri şi mai talentaţi autori, de la care am selectat câte o seamă de poezii dintre cele mai reuşite şi, revizuindu-le întrucâtva, le-am grupat sub un titlu puţin cam pretenţios, dar îndreptăţit: „Prima antologie a tinerei noastre poezii religioase“ – vol. I

Aşa scrie fr. Traian Dorz în ultimul volum din „Istoria unei Jertfe” cât de mult ne dorim să putem continua gândul acesta!

Dincolo de orice alt gând, raţiunea unei astfel de antologii este de a prezenta, într-o formă mai amplă sau mai condensată, părtăşia noastră din „Cetatea Poeziei”. Doar între zidurile acestei frumoase cetăţi am putut înţelege şi simţii fiecare dintre noi sensibilitatea sufletului şi a părtăşiei frăţeşti, conştientizând mărturiile fr. Traian Dorz, despre acest  tărâm unde „undele divine plutesc veşnic printre sferele de sus, unde cântă corurile veşnice ale îngerilor dragostei şi ai frumuseţii.”:

“ Deconectaţi-vă cît mai des de vuietul deşertăciunii lumeşti. Desprindeţi-vă de angrenajul chinuitor al grijilor deşarte. Eliberaţi-vă cât mai total de tirania nimicniciei în care vi se macină tot ce aveţi curat, nobil şi frumos – şi aruncaţi-vă cu toată sensibilitatea fiinţei voastre dăruite în şuvoiul inspiraţiei nemuritoare. 
Sensibilizaţi-vă sufletul până la a auzi muzica sferelor, armonia stelelor, melodia lunii, şopotul izvoarelor, foşnetul frunzei, tăcerea ierbii, cântecul luminii, unduirea umbrelor… 
Creaţi-vă stări sufleteşti înalte. Faceţi-vă timp şi linişte să auziţi în sufletul vostru undele divine care plutesc veşnic printre sferele de sus, unde cântă corurile veşnice ale îngerilor dragostei şi ai frumuseţii. Umpleţi-vă acolo sufletul, ochii, toată fiinţa voastră cu tot ce numai voi puteţi auzi acolo; apoi întoarceţi-vă pe genunchi şi ne spuneţi cu lacrimi ce v-a mai rămas după ce aţi pătruns din nou în lumea asta a noastră. 
Să doriţi suferinţa – şi, când vine, sub orice formă va veni ea, n-o urâţi, ci iubiţi-o! Ea vă va acorda harfa inimii să poată cânta în cel mai limpede şi mai duios fel cântarea dragostei nemuritoare din Jertfa lui Iisus, cel Dintâi care ne-a învăţat-o. 
Suferinţa şi iubirea sunt surori veşnice cu cântarea şi poezia nemuritoare. Orice creator adevărat le-a cunoscut. 
Durerea şi iubirea aduc în sufletul creatorului, în fiinţele celor inspiraţi de Dumnezeu, stările unice, singurele din care poţi într-adevăr să te contopeşti cu Acela care a suferit cel mai multşi a iubit cel mai frumos. Care a muncit cel mai greu, a plâns cel mai amar şi S-a rugat cel mai fierbinte. 
Să iubiţi suferinţa şi să-I mulţumiţi lui Dumnezeu pentru ea! Să nu vă speriaţi de ea când se apropie de voi, ci s-o întâmpinaţi cu linişte când vine, sub orice formă v-ar veni şi oricât de adânc v-ar îmbrăţişa, şi oricât de mult v-ar ţine în braţele ei. 
Acel suflet creator care a făcut cunoştinţă adâncă şi înaltă cu suferinţa, cu iubirea, cu rugăciunea, cu jertfa, cu lacrimile cele mai grele şi mai profunde – acela să fie fericit. 
Suferinţele sale au trecut ori vor trece curând, dar urmele lor, binecuvântările lor, creaţiile lor vor rămâne în etern. Înălţimile binecuvântate pe care i-au ridicat ele sufletul şi roadele inspiraţiei pe care le-a cules el de pe acolo – pentru ei şi pentru alţii – sunt acele sfere cereşti pe care le-au atins numai profeţii, numai sfinţii, numai inspiraţii lui Dumnezeu duşi de Duhul Sfânt.“ 
(Traian Dorz, ,,Întâi să fim”, Editura Oastea Domnului – Sibiu, 2008, pag. 126-128)

Nu ne dorim o antologie a poeţilor ci o antologie a părtăşiei poeziei.
Sigur nu este uşor dar nici imposibil!
Sincer, se simte nevoia unei antologii de poezie …

Sigur poate vă întrebaţi şi pe bună dreptate:
Ce trebuie să facem noi?
Cine face selecţia textelor?
Care va fi tirajul?
Cât revine fiecărui autor cuprins în antologie?
Un cost, bănuiesc că este prematur a se stabili, nu?

Numărul de poezii şi de pagini va fi funcţie de numărul celor care se vor înscrie ca autori de poezie în această antologie. Ideal ar fi poezia şi pagina.

Deocamdată ne oprim la prima întrebare:
Ce trebuie să facem noi?

1. Zece – cincisprezece poeme corectate
2. O scurtă biografie ( nume, data naşsterii, loc de domiciliu, de cânnd e în Oastea Domnului, debut literar…ziare, reviste, cărţi etc , premii…şi altele )
3. O fotografie cu rezoluţie bună
4. Un motto, un crez poetic…
5. Adresa la care vor fi trimise căţtile, un nr. de tel.

Vom căuta să avem şi un cuvânt înainte de specialitate, un critic literar, poate şi încă cineva de la Oastea Domnului.

Aşteptăm propuneri pentru:
1. Titlu
2. Copertă
3. Altele legate de formatul cărţii ( noi am vrea să fie A5, chiar mai mică ), de design.
4. Lansare . Cum o vedeţi? Unde?…

Când va fi vremea rânduita, chiar dacă vor fi 5, 10 sau mai mulţi în aceasta antologie, vom găsi şi timp şi bani şi sponsori. Poate că nu este acum timpul, poate că nu suntem noi îndeajuns de pregătiţi, poate….

Aşa cum s-a spus de la început nu vom scoate această antologie cu gândul de a se vinde în librării, ci doar pentru a ne face noua înşine, frăţietăţii oastei şi prietenilor nostri un dar. Părtăşia din „Cetatea Poeziei”, trebuie consemnată undeva.

Să punem înaintea Acelui ce pururi are grijă!

P.S. Până în prezent sunt 13 înscrieri, pe lângă paginile dedicate versurilor cu autor colectiv.

Atât deocamdată. Vom reveni dacă va fi cazul. Sperăm că v-am transmis entuziasmul şi veţi trimite totul mai devreme de data stabilită ( nu mai dăm termene dar sperăm să fie cât mai curând)

Puteți trimite la adresa de e-mail contact@oasteadomnului.ro ,oasteadomnului.ro@gmail.com   sau  pe WhatsApp, la numărul 0735823003.

Cu mult drag!

redacţia: oasteadomnului.ro

Lasă un răspuns