Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „UNDE EŞTI?” (Facere 3, 9) VII

„UNDE EŞTI?” (Facere 3, 9) VII

„UNDE EŞTI?” (Facere 3, 9) VII

Doctore care, din lăcomia de bani, care este o închinare la idoli (Col 3, 5), îţi necinsteşti nobila-ţi profesiune, coborându-te la rolul îngrozitor de Irod ucigător de prunci! Domnul Dumnezeu Se adresează şi conştiinţei tale: „Unde eşti?”.

Ce răspuns poţi să-I dai Domnului conştiinţe­lor? Că Evele moderne te amăgesc iar pe ele le amăgeşte „şarpele”?

O, doctore Iroade! Nici o dezvinovăţire pentru păcat nu poţi avea (In 15, 22) nici tu, nici Evele amăgite de şarpe ca să-şi ucidă rodul pântecelui!

Părăseşte îndată şi pentru totdeauna această grozavă îndeletnicire şi întoarce-te la Dumnezeu cu lacrimi de căinţă, dacă ,,ştiinţa” nu ţi-a ucis cu to­tul credinţa în El!

O, voi, nenorocite Eve moderne, care aţi ajuns pe treapta cea mai de jos a ticăloşiei, încât nu vă daţi înapoi de la crimă, de la uciderea rodului pân­tecelor voastre, pentru ca, „libere” de grijile împre­unate cu creşterea copiilor, să puteţi muşca din plin din mărul tuturor plăcerilor păcatului! Glasul Domnului Dumnezeu se adresează şi con­ştiinţei fiecăreia dintre voi cu aceeaşi întrebare: „Unde eşti?”.

Nu auziţi glasul Lui?

Nu vă daţi seama de groaznica stare de păcă­toşenie în care aţi ajuns?

Mamele cărora, din porunca tiranului Irod, li s‑au ucis pruncii de la sân toată viaţa au simţit în inimi durerea pentru pierderea lor. Iar voi? O, ce grozăvie! Voi singure vă duceţi la doctorul Irod şi la moaşa Irodiadă să vi-i taie, să vă scape de ei cu orice preţ!

Domnul Dumnezeu a făcut femeia cu scopul precis de a fi soţie şi mamă. Cuvântul Lui este lă­murit şi categoric în această privinţă. Nu se poate interpreta, nu se poate înţelege în alt fel, după gu­s­turi şi dorinţe, oricât ai încerca. Citiţi-l şi cutre­muraţi-vă!

Mame! O, ce măreaţă şi sfântă menire v-a hă­răzit Creatorul! Să zămisliţi, să naşteţi, să daţi via­ţă! Doar însuşi cuvântul Eva, numele străbunicii omenirii, înseamnă Viaţă.

Şi voi, strănepoatele ei de astăzi, vă împotriviţi rânduielilor Domnului Dumnezeu? Alegeţi calea mor­ţii în loc de calea vieţii?

Domnul Dumnezeu a pus în inima femeii focul sfânt al dragostei de mamă. Nu vă daţi seama că nu puteţi înăbuşi acest foc din inimile voastre?

Nici luxul, nici petrecerile zgomotoase, nici plă­cerile păcătoase nu vă pot mulţumi. Totdeauna sim­ţiţi că vă lipseşte ceva şi voi înşivă nu ştiţi ce anume.

Simţind dorinţa arzătoare de a îngriji, de a mângâia, de a alinta câte un căţeluş, câte o pisică, nu vă daţi voi seama că dragostea voastră exage­rată pentru aceste animale nu e altceva decât clocotul dragostei de mamă ce nu poate fi înăbuşit? Că, în locul copiilor ucişi de irozi, îngrijiţi, mângâiaţi, alin­taţi cu dragoste de mamă tot felul de javre câineşti şi pisiceşti?

Iar voi, acele sărmane femei care săvârşiţi groaz­nicul păcat al uciderii de prunci, de teama sărăciei, de teama că nu veţi avea cu ce să-i hrăniţi, o, voi sunteţi şi mai de plâns! Voi sunteţi mult mai de plâns, dar nu din cauza sărăciei, nu din cauza lipsei de avuţii pământeşti, ci din cauza lipsei de credinţă.

Cum? Cel ce hrăneşte păsările cerului şi îmbra­că cu atâta frumuseţe crinii câmpului nu va avea El grijă şi de copiii voştri? Nu sunt ei mai de preţ în faţa Lui decât nişte păsări, decât nişte fire de iarbă?

va urma

Eftimiu Florea din „Unde eşti?” Editura Oastea Domnului Sibiu, 2015

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!