Oastea Domnului

Unde se întâlnește dragostea cu adevărul?

Părintele prof. Dumitru Stăniloae

„…Adevărul și iubirea constituie, în înțelesul lor corect, o singură realitate. Adevărul și iubirea nu sunt două părți ale unei alternative, între care trebuie să se aleagă, ci două fețe indisolubil unite ale aceleeași realități ultime și dinamice. Iubirea este adevărul în iradierea, în expansiunea lui, este adevărul văzut ca o ultimă inimă de foc, ca un fundament de energie expansivă. Aceeași realitate se poate sesiza și expune când ca adevăr, când ca iubire. Dar mai bine este să se expună simultan, după ambele sale fețe. Mai bine-zis, ea trebuie, pe de o parte, să se formuleze ca adevăr, iar pe de alta, să fie abordată și comunicată ca iubire de către cei ce prin credință se fac mediile prin care se sesizează și se trăiește realitatea respectivă. Așa au făcut Apostolii și așa cere vremea noastră creștinilor să facă, dacă vor să aibă succes în năzuința lor spre unitate.

Unitatea se cere zidită deopotrivă în adevăr și în iubire, redescoperite ca o singură realitate. Se vorbește azi de trecerea de la gândirea substanțialistă la o gândire funcțională. Aceasta nu e decât descoperirea realității ca realitate în relație. Realitatea nu constă din unități de sine stătătoare, ci din întreguri formate din elemente corelate între ele. Atomul constă din nucleu și electroni ce se mișcă pe orbitele lui, aștri uriași se mișcă statornic în jurul unui astru central, universul întreg este un unic complex de corelații, oamenii există și se dezvoltă numai în astfel de relații.

Cine caută înțelegerea Euharistiei, prin iubirea care merge până la capăt, află că în ea creștinii se întâlnesc în mod real unul cu altul, numai pentru că se întâlnesc în ceva mai presus de acordul voințelor lor, adică se întâlnesc în Hristos prezent în mod real cu Trupul și Sângele Lui, comunicat lor. Ei își dau seama că numai înțelegând-o astfel, Euharistia e centrul de iradiere a iubirii unificatoare a lui Hristos în toți cei ce se împărtășesc de ea.”

Lasă un răspuns