Oastea Domnului

Unde şi cum să mă vindec de păcat?

Păcatul este un mare rău, cu urmări adânci, greu de socotit – muncile veşnice ale iadului! Iar leacul lui, rânduit de Iisus Hristos, este atât de simplu! Pare de neînchipuit!…

Aşa cum Iisus Hristos le-a zis celor zece leproşi: „Mergeţi şi vă arătaţi preoţilor” (Lc. 17:14) iar ei, mergând, s-au curăţit, aşa şi nouă păcătoşilor ne spune, parcă: și voi sunteți bolnavi de lepră duhovnicească. Nu vă temeţi! Împliniţi numai aceasta: Mergeţi şi vă arătaţi preoţilor.

De vom nesocoti dumnezeiasca milă, spuneţi-mi, oare, cât de grele vor fi pedepsele pe care le vom suferi pentru că nu am lucrat pentru mântuirea noastră, puţinul care ne-a fost încredinţat şi este atât de uşor desăvârșit?

Sfânta Scriptură ne istoriseşte cum Neeman, căpetenia oştirii Siriene, suferea de lepră. Auzind el că în ţinutul lui Israil se află un proroc al lui Dumnezeu, Elisei, care îl poate tămădui, a venit la acesta, însoţit de slugi şi cu daruri multe, oprindu-se în faţa uşilor lui. Prorocul cel sfânt nu i-a ieşit în întâmpinare, ci şi-a trimis slujitorul să-i zică: „Mergi de te spală în Iordan de şapte ori, şi se va însănătoşi trupul tău, şi se va curăţi.” Neeman, însă, auzind cuvintele acestea, s-a mâniat, spunând: „Iată, ziceam că prorocul acesta va ieşi la mine şi va sta, şi va chema numele Domnului Dumnezeului său, şi pune mâna sa peste loc; şi va vindeca lepra. Iar el mă trimite să mă scald în apa Iordanului! Au doar nu sunt ape mai bune în Siria?” şi s-a dus mânios. Dar slugile lui, apropiindu-se, i-au zis: „Stăpâne, de ți-ar fi grăit ţie prorocul un cuvânt mare, au doar nu ai fi făcut? Iar acum ţi-a zis doar să te speli. Oare nu vei putea plini un lucru atât de lesnicios?” (IV împ. 5:1-14)

Neeman şi-a ascultat slugile, s-a afundat de şapte ori în Iordan și trupul i s-a curăţit şi i s-a înnoit precum cel al unui prunc. Ce boală grea este lepra! şi cât de uşor a tămăduit-o proorocul lui Dumnezeu! Oare nu tot la fel de uşor se vindecă şi cea mai grea dintre boli – păcatul? Afundă-te în valurile cele adânci ale pocăinţei şi harul lui Dumnezeu te va curăţi de toate păcatele! Vei ieşi din baia duhovnicească a Tainei Sfintei Spovedanii cu sufletul curat şi înnoit precum cel al unui prunc!

(Arhimandritul Serafim Alexiev, Viața duhovnicească a creștinului ortodox, Editura Predania, București, 2010, p. 86-87)

Lasă un răspuns