Meditaţii

De ce aţi lepădat podoaba părului vostru?

Dacă într-o adunare creştină, pe neaşteptate s-ar prezenta Domnul Iisus în modul nevăzut de fiecare, câte nereguli şi taine ţinute ascunse s-ar ivi! Printre altele, slujba adusă oarecând de Maria Magdalena s-ar împărţii în două şi anume:

– toate surorile emoţionate şi pline de un adânc şi sfânt fior ar îngenunchia la Sfintele-I picioare, ar plânge spălându-le cu lacrimi, le-ar săruta; dar,

– nu toate surorile ar avea şi cu ce să I le şteargă. Picioarele Domnului Iisus ar rămâne neşterse pentru că, surorile noastre nu mai au părul lung.

De ce aţi lepădat podoaba părului vostru? (1 Cor. 11,15)

Ca să vă potriviţi chipului veacului acestuia? (Romani 12,2)

Am încercat odată să dovedesc, pe temei biblic, unei tinere dintr-o familie de credincioşi că felul ei de comportare şi îmbrăcăminte nu se potrivea cu numele de creştin. Ziua următoare, mi-a adresat cuvinte grele şi cu neruşinare. Şi treptat s-a îndepărtat, pâna când lumea a cucerit-o cu totul. Astfel de tineri, nici să nu se aştepte la binecuvântări cereşti, căci Domnul stă împotriva celor mândri şi dă Har celor smeriţi. Smeriţi-va sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea Lui sa fiţi înălţaţi. Fiţi smeriţi şi sfinţi în toată purtarea voastră (1 Petru 5,5-7). Şi voi, mamelor credincioase, nu luaţi apărarea fiicelor vinovate şi fiilor vostri vinovaţi, ci creşteţi-i în temere de Domnul şi mustraţi păcatul şi când sunt în neorânduială.

Spunea o mamă, luând apărarea fiilor ei care trăiau în neorânduiala creştină, ca ea era mulţumită de felul de comportare al fiilor si ficelor ei, şi mulţumeşte lui Dumnezeu de felul bun de comportare al lor. Cu alte cuvinte, îi consideră sănătoşi în credintă, ca şi când moda lumii, vizionările cu pofta ochilor, absenţele de la Sfintele Slujbe şi altele ar fi de mică importanţă. Şi s-a văzut mai târziu, simţind şi durerea.
Părinţilor, nu vă faceţi părtaşi dorinţelor fireşti şi contrare Sfântului Cuvânt, nu acoperiţi minciuna, nu vă asociaţi lor lipsind impreună sau numai ei in repetate rânduri de la Sfintele Slujbe şi adunările frăţeşti.

Dorinţele curate şi sincere se implinesc numai prin credinţă şi umblarea smerită în căile Domnului (Ps. 115,9-18; 105, 1-17; Prov. 31, 10-31; Ps. 128, 1-7)
Cine se depărtează de adunarea Domnului, se depărtează de sfânta părtăşie cu Domnul şi cu ai Lui. O zi în curţile Casei Domnului, face mai mult decât o mie în altă parte. Vremea s-a scurtat… În afara muncii sârguitoare pentru cele pământeşti, abia ne-a rămas o crâmpeie de timp.

Ce facem pentru suflet şi pentru mântuirea Lui? Unde vei fi în veşnicii, unde vei petrece veşnicia?

Cornel Rusu,
din volumul “Sfaturi evanghelice pentru tineretul creştin”

Lasă un răspuns