Mărturii Meditaţii

Unica fericire

10. Glasul lui Hristos este cu totul altfel decât toate celelalte pe care voi le-aţi auzit până acum;
nimeni n-a mai putut vorbi pe lume aşa ca El.
Voi, care aţi ascultat predici, pastorale, mesaje, cuvântări,
voi, care aţi ascultat extaziaţi glasul filosofiei, al muzicii şi al poeziei,
voi, cei care aţi ascultat vocea îngerilor, a stelelor şi a oamenilor,
veniţi să-L ascultaţi acum pe Hristos.
Şi spuneţi apoi, dacă aţi mai auzit vreodată ceva asemenea cuvintelor Lui.

11. Voi, care aţi auzit glasul dulce al copiilor voştri fericiţi,
voi, care v-aţi îmbătat simţurile şi mintea de chemările plăcute ale prietenilor voştri doriţi şi neuitaţi,
voi, care v-aţi înfiorat de fericire, ascultând şoaptele dorite şi negrăit de dulci ale fiinţei pe care o iubiţi mai mult decât orice pe lume,
în stările voastre cele mai fericite,
veniţi să-L ascultaţi, după toate acestea, pe Hristos, vorbindu-vă în taina şi apropierea inimii voastre.
Nici un alt glas nu este ca al Lui.

12. Facă harul lui Dumnezeu să vă apropiaţi şi voi, toţi cei care nu v-aţi apropiat încă de Hristos,
şi să aveţi şi voi fericirea să-L ascultaţi
şi să-L cunoaşteţi, să-L iubiţi şi să-L urmaţi.
Cred din toată inima mea că aceasta este unica fericire.
Cred din toată inima mea că nu mai există alta asemenea ei.

Calea bunului urmaş / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2005

Lasă un răspuns