Traian Dorz

Văile locuinţei morţii

Pe fiecare om îl păzeşte Dumnezeu. Pe cei din lumină şi ascultare îi păzeşte spre viaţă, iar pe cei din întuneric şi neascultare îi păzeşte spre osândă şi judecată (II Petru 3, 7).

El răsplăteşte nevinovăţia şi tot El judecă păcatul.

Grădinile luminoase ale Raiului ori văile întunecate ale Locuinţei Morţilor aşteaptă pe fiecare om.

Din mâna Celui Prea Înalt vine şi binele, şi răul, după cum spune Iov. El omoară şi El învie.

Pe fiecare şi pentru fiecare, după cum el singur şi-a pregătit.

Frate om, dacă poţi face binele, fă-l oricui, fă-l oricând, fă-l oricât. Binele nu-l faci decât ţie. Sub chipul cerşetorului pe care îl ajuţi, e sufletul tău. Sub haina lucrării pe care o sprijini, este veşnicia ta. Cu cât dai mai mult, vei avea mai mult. Cu cât faci mai frumos, vei avea mai frumos. Cu cât semeni mai fericit, vei secera mai fericit.

Iar dacă nu dai, nu vei avea. Dacă nu faci, nu vei folosi. Şi dacă nu semeni, nu vei strânge. Fie în viaţa aceasta, fie în cealaltă. Fie în grădinile luminoase ale Raiului, fie văile întunecoase ale Iadului.

Tot ce faci, ţie îţi faci.

Nici lui Dumnezeu, nici altuia, ci numai ţie.

Fie binele, fie răul.

Ţine bine minte!

Slavă veşnică Ţie, Dumnezeu Dreptăţii, Care răsplăteşti fiecăruia după faptele lui, făcând să se întoarcă asupra fiecăruia întocmai ceea ce face el! Slavă Ţie!

Te rugăm, Doamne, să ne dăruieşti fiecăruia adevărata lumină care să ne arate totdeauna acest adevăr.

Să ne dăruieşti adevărata iubire spre Tine şi spre semenii noştri, prin care, lucrând binele, să ne învrednicim de răsplătirea binelui atât din partea Ta, cât şi din partea lor.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns