Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home VALOAREA ŞI RESPECTUL (VII)

VALOAREA ŞI RESPECTUL (VII)

VALOAREA ŞI RESPECTUL (VII)

din vorbirea şi rugăciunea fratelui Traian Dorz
de la adunarea onomastică
a fratelui Popa Petru,

Săucani – 29 iunie 1985

E vremea când trebuie să încheiem această adunare, fiindcă timpul, pentru fraţii care se vor duce cu mijloacele de transport, se apropie de plecare. Dorim să încheiem această stare de vorbă a noastră, această sărbătorire cu o rugăciune de mulţumire către Dumnezeu. Dar înainte de aceasta, am dori să facem o chemare, în Numele Domnului, către cei care, eventual, sunt aici şi care nu sunt predaţi Domnului şi hotărâţi pentru Domnul.

Dacă este cineva care vrea să se hotărască în această zi minunată – în care ni s-au înfăţişat nouă atât de strălucitor şi de înalt pildele vieţii marilor noştri înaintaşi, cei doi mari Sfinţi Apostoli Petru şi Pavel, şi-n care, în câteva cuvinte, am evocat aci un exemplu din viaţa noastră şi din zilele noastre de trăire după voia lui Dumnezeu şi după pilda marilor înaintaşi, viaţa scumpului nostru frate Petru – dorim să rugăm, dacă este cineva care nu s-a hotărât pentru Domnul şi să înceapă o astfel de viaţă, să privească pildele pe care le-am înfăţişat aici ca pe nişte îndemnuri strălucite, pentru a începe şi el astăzi acest fel de viaţă.

Iar dacă noi, toţi cei care suntem aici, avem depus legământ cu Domnul de ani de zile, am vrea totuşi, cu ocazia aceasta, să înnoim acest legământ şi, din ziua aceasta, să ne străduim ca mai credincioşi şi mai hotărâţi să mergem pe calea credinţei, după pilda înaintaşilor noştri de-atunci şi după pilda înaintaşilor noştri de astăzi. Să fim vrednici de ei, ca să putem şi noi avea odată răsplata fericită de a fi împreună cu ei.

Cât de fericiţi am fost totdeauna când, mergând la vreo adunare, am văzut că acolo era fratele Petru sau alţi fraţi de-ai noştri iubiţi cu care am simţit că suntem una şi pe care i-am simţit că sunt în faţa noastră ca nişte exemple strălucite! Ce fericiţi vom fi când, împreună cu ei, ne vom bucura şi noi în ceruri de răsplata ostenelilor şi de fericita dobândire a mântuirii pentru care au alergat ei şi pentru care ne-au îndemnat, prin felul lor de viaţă şi prin cuvântul lor, să alergăm şi să ostenim şi noi!

Ne vom ridica şi vom mulţumi Domnului pentru toate, lăudând şi slăvind Numele Său cel Sfânt.

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Tatăl Nostru Care ne eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău. Vină împărăţia Ta şi facă-se voia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum iertăm şi noi greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava acum şi-n vecii vecilor. Amin.

Mulţumim, Doamne Dumnezeul şi Tatăl nostru, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul şi Mângâietorul nostru, Doamne Duhule Sfinte, în această zi strălucită, pentru bucuria pe care ne-ai dat-o. Pentru întâlnirea şi pentru această petrecere fericită în amintirea şi în cinstea marilor noştri înaintaşi, Sfinţii Tăi Apostoli şi martiri Petru şi Pavel. Şi-Ţi mulţumim pentru Cuvântul cel sfânt şi pentru ocazia cea fericită, şi pentru prezenţa cea binecuvântată a Ta în mijlocul nostru, pe care ne-ai dat fericirea să le simţim cu această ocazie, în această zi, în aceste ceasuri petrecute împreună. Primeşte, Doamne, rugăciunile de mulţumire şi de recunoştinţă pe care preoţii Tăi, păstorii noştri duhovniceşti, Ţi le-au adus, Doamne, împreună cu noi în acest timp, în acest loc şi cu această ocazie.

Binecuvântează cuvântul mărturisii lor sfinte şi ajută-ne pe toţi să luăm seama la toate îndemnurile pe care le-ai trimis nouă prin ei şi, împlinindu-le, să ne facem şi noi vrednici de răsplata veşnică.

Binecuvântează, Te rugăm, patria noastră, ţara noastră, poporul nostru, conducătorii rânduiţi de Tine în mijlocul nostru. Luminează-i prin înţelepciunea Ta care vine de sus şi dăruieşte-le ajutorul Tău, pentru ca şi noi, sub ocârmuirea lor înţeleaptă, să ne bucurăm de pace, de libertate şi de bucuria de a Te slăvi pe Tine slobozi şi de-a ne îndemna mereu tot mai mult unii pe alţii la dragoste între noi şi la fapte bune între ceilalţi oameni.

Te rugăm să binecuvântezi Biserica noastră şi pe preoţii ei. Binecuvântează-i pe toţi cei aşezaţi de Tine în mijlocul ei să mărturisească, în această slujbă sfântă, Cuvântul Tău. Ajută-i pe cei care Te iubesc, pe cei care trăiesc puternic voia Ta să mărturisească puternic Cuvântul Tău nu numai cu buzele lor, ci cu viaţa lor. Şi ajută-i pe toţi să ajungă cu adevărat nişte mărturisitori vii şi înflăcăraţi ai Cuvântului Tău, vrednici de marii noştri înaintaşi şi următori ai pildei Sfinţilor Apostoli. Pentru ca vremea pe care-o trăim, Doamne, să fie o vreme plină de putere şi Biserica noastră să ajungă o Biserică vie, trăitoare evanghelică a Cuvântului Tău, plină de oameni vrednici de Tine, sfinţi şi credincioşi.

Binecuvântează hotarele patriei noastre. Păzeşte-le de orice rău. Fereşte-ne, Doamne, de întâmplări nefericite, de cutremure, de inundaţii, de nenorociri, de secete mari, de năvălirea altor neamuri şi de dezbinarea dintre noi.

Binecuvântează, Te rugăm, Lucrarea Ta sfântă din mijlocul nostru, acest aluat ceresc pe care l-ai pus să dospească toată frământătura patriei noastre şi a lumii noastre pentru Tine şi pentru viaţa veşnică.

Binecuvântează lucrătorii Tăi buni, pe fraţii noştri şi surorile noastre bătrâni şi tineri.

Binecuvântează mamele, soţiile, fiicele Lucrării Tale. Bi­necuvântează mai ales mamele tinere; ajută-le să-şi crească copiii după voia Ta. Şi pe toţi părinţii ajută-i să crească copii credincioşi, pentru ca viitorul fericit al patriei noastre să fie asigurat de Cuvântul Tău cel sfânt şi de binecuvântarea Ta.

Binecuvântează, Te rugăm, tineretul Tău, copiii Tăi, copiii noştri trupeşti şi sufleteşti. Ajută-ne să-i creştem după voia Ta. Alege din mijlocul lor suflete binecuvântate, înzestrate cu talent, cu daruri, cu inspiraţie şi cu mult har şi creează în mijlocul nostru, dintre ei, oameni, suflete, unelte binecuvântate prin care Tu să aduci multă roadă pentru Împărăţia Ta şi multă fericire pentru semenii noştri pe pământ.

Te rugăm să binecuvântezi, Doamne, adunarea din această zi, pe toţi cei care au luat cuvântul sau au luat parte la auzirea lui. Fă, Doamne, ca fiecare cuvânt să aducă roade în inimile celor care l-au ascultat, pentru că pentru fiecare Tu ai potrivit un cuvânt. Ajută-ne să luăm seama la cuvintele de rămas bun pe care le-ai rostit Tu, Doamne Iisuse, în capitolul 25 de la Matei pentru surorile noastre, pentru fraţii noştri şi pentru noi toţi.

Ajută-ne să ascultăm Cuvântul Tău, pentru ca în Ziua cea mare a Judecăţii să fim toţi de-a dreapta Ta şi să ne poţi spune şi nouă: „Veniţi, binecuvântaţii Părintelui meu!”.

Ajută-ne, Doamne, mai ales noi să luăm seama şi la sfintele cuvinte ale Apostolilor Tăi Petru şi Pavel pe care le‑am citit. Ajută-ne să luăm bine seama la vremile pe care le trăim. Să nu ne înşelăm şi noi ca şi cei care n-au nădejde. Să luăm seama şi să ne gândim bine la ziua Venirii Tale. Să luăm seama, Doamne, bine la înştiinţările Tale şi să nu fim ca cei necredincioşi şi care se duc la pierzare înşelându-se că ziua Venirii Tale va întârzia peste măsură de mult; că moarte nici nu va mai fi şi că osânda veşnică nici nu va mai fi pentru ei. Dăruieşte-le cutremur tuturor, şi nouă, celor care Te cunoaştem, să luăm bine seama la zilele pe care le trăim şi să nu mai fim nepăsători şi nici leneşi, şi nici neroditori, ci să ne dăm toate silinţele ca să ne găsească Venirea Ta ca pe lucrătorul credincios care a adus mulţi talanţi pentru Tine şi pe care l-ai binecuvântat.

Binecuvântează surorile noastre şi ajută-le ca toate să aibă candela plină de untdelemn: o viaţă arzând de dragoste pentru Tine, de râvnă pentru Tine, de rugăciune, de jertfă şi de osteneli, pentru ca şi ele, şi noi să ne putem bucura în Ziua Judecăţii şi Răsplătirii Tale de răsplata celor credincioşi.

Binecuvântează, Te rugăm, lucrătorii, fraţii şi surorile noastre din Lucrarea Ta. Ajută-ne să luăm seama la înştiinţările Sfântului Apostol Pavel. Nu lăsa, Doamne, să fie dezbinări între noi. Nu ne lăsa să ne vorbim de rău unii pe alţii. Ajută-ne să ne iubim şi să ne iertăm, dacă avem pricină să ne plângem unii de alţii. Nu lăsa între noi dezbinători şi făcători de partide şi de despărţiri între fraţi. Ajută-ne să lucrăm toţi cu o inimă şi‑un gând, fiecare socotindu-ne ca fiind cel mai mic, pentru ca Tu să ne socoteşti odată vrednici de Împărăţia Ta.

Binecuvântează lucrătorii Tăi buni. Binecuvântează copiii noştri, binecuvântează adunările, binecuvântează nunţile care se pregătesc, binecuvântează plecările şi venirile fraţilor.

Te rugăm pentru adunările din astă seară ale tuturor fraţilor noştri şi pentru nunţile de mâine. Fă, Doamne, ca puterea Ta să binecuvânteze cu prezenţa Ta adunările tuturor fraţilor noştri şi aducătorii veştilor bine să cutreiere ţara; şi Numele Tău să fie slăvit; şi noi să ne bucurăm de binecuvântările Tale.

Acum Te rugăm pentru toţi fraţii şi surorile noastre care poartă un nume ca şi cele pe care le cinstim astăzi. Şi noi, în chip deosebit, Te rugăm pentru fratele nostru iubit Petru, în amintirea numelui căruia şi-n cinstea căruia ne-am adunat astăzi, să-i arătăm, cum am putut şi cum putem, respectul şi preţuirea noastră pentru ostenelile lui. Să Te rugăm să-l binecuvântezi cu încă mulţi ani fericiţi. Să binecuvântezi familia lui; să binecuvântezi copiii lui trupeşti şi sufleteşti, urmaşii lui şi să-l ajuţi să-i vadă fericiţi şi credincioşi pe toţi.

Binecuvântează şi pe cei morţi, Doamne, că pentru Tine toţi sunt vii. Adu-Ţi aminte de soţia lui, de părinţii lui, de fraţii şi surorile care au trecut în veşnicie. Noi pentru toţi Te rugăm, pentru că Tu eşti Dumnezeul celor vii şi pentru Tine toţi sunt vii. Şi, dacă Tu poţi să mântuieşti în existenţa aceasta pe cei care cred sau pe cei pentru care cineva crede, Tu poţi să mântuieşti şi-n existenţa cealaltă pe cei pentru care cineva crede şi se roagă din toată inima. De aceea noi Te rugăm şi pentru înaintaşii noştri care au trecut în veşnicie, că ei toţi sunt în faţa Ta şi cunoscuţi şi Tu poţi să-i mântuieşti.

Dăruieşte-ne binecuvântarea Ta tuturor. Iar pe noi, care am auzit Cuvântul Tău astăzi aici, ajută-ne să luăm hotărârea bună de a-Ţi fi şi mai credincioşi mai departe. Să nu ne mai vorbim de rău unii pe alţii, să ne iubim din toată inima. Şi, dacă cineva vorbeşte de rău despre un frate sau o soră, să tăiem firul vorbirii de rău şi, pe cei care sunt ispitiţi să vorbească de rău pe fraţi, să-i întoarcem la pocăinţă şi la rugăciune, privindu-şi fiecare propriile păcate, pentru că atunci nu va mai judeca, nici nu va mai bârfi niciodată pe nimeni.

Ajută-ne să Te mărturisim celorlalţi, în mijlocul cărora trăim, cu o viaţă de ascultare de Tine. Şi cele din urmă cuvinte de despărţire ale noastre de cei între care am umblat să fie asemănătoare cu cuvintele despărţirii Tale, Iisuse Doamne, şi cu cuvintele minunaţilor Tăi urmaşi, Sfinţii noştri Apostoli, pe care cuvinte ni le-am amintit între noi şi pe care cuvinte, Te rugăm, ajută-ne să le preţuim, să le împlinim cu fapta, ca să ne putem odată şi noi bucura de Tine în Împărăţia Ta sfântă cu cei care le-au împlinit.

Pentru toate ne închinăm Ţie şi Te slăvim, că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava, Dumnezeul nostru, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

din „Frate de aur şi de miere sfântă”
– Popa Petru de la Săucani – vol. 1
Lucrare alcătuită de Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *