Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Vederea duhovniceascã sãnãtoasã

Vederea duhovniceascã sãnãtoasã

Vederea duhovniceascã sãnãtoasã

Există trei feluri de a vedea oamenii:
1. pe cei pe care îi iubim îi vedem mai buni decât sunt,
2. pe cei pe care îi dispreţuim îi vedem mai răi decât sunt şi
3. pe cei care nu ne trezesc nici dragoste, nici ură, nu-i vedem deloc (Ieromonah Savatie Baştovoi).

Vederea aceasta este proprie tuturor oamenilor indiferent de categorie, vârstă, cultură sau poziţie socială. Sămânţa pe care diavolul a cultivat-o în inimile noastre prin săvârşirea păcatului şi prin depărtarea de Dumnezeu a făcut ca luminătorul trupului, ochiul, să îşi piardă atât sănătatea firească, dar mai ales şi lumina primită prin Taina Sfântului Botez.

Astfel, prin îmbolnăvirea acestui organ, informaţia transmisă către mintea omului va fi implicit una distorsionată, aceasta din urmă transformându-se într-un filtru care diluează vederea omului. Aşadar, dacă ochiul va fi curat, tot trupul va fi sănătos şi luminat, iar dacă ochiul e întinat, tot trupul va fi întunecat şi bolnav (Matei 6, 22-23).

Totuşi, mai este un fel de vedere care nu exagerează în nici o direcţie, ci vede pe fiecare aşa cum este fără să se tulbure şi fără să se exalte. Această vedere este proprie sfinţilor şi oamenilor ajunşi la înţelepciune, care se lasă pătrunşi de Lumina lui Dumnezeu, transformându-se în oameni duhovniceşti, cu vedere curată şi sănătoasă. Problema apare atunci când omul nu îşi dă seama de boala care îi întunecă mintea, îmbolnăvindu-i întregul trup. Pe de altă parte, oamenii care au o părere bună despre ei şi afirmă că iubesc pe Dumnezeu, se amăgesc la depistarea acestei boli, crezând că este prea mult sau imposibil de tămăduit sau destul de greu de ajuns la măsura Sfinţilor. De aici au, ca punct de declanşare, pornirea, multe păcate şi erezii în rândurile popoarelor creştine şi chiar ortodoxe. Porunca desăvârşirii (I Petru 1, 16), despre care au scris cei mai cunoscuţi Sfinţi ai Ortodoxiei, este de multe ori neştiută sau uitată.

Dacă vrem să devenim Sfinţi şi cetăţeni ai Raiului nu putem decât să privim, să învăţăm şi să trăim ca ei. Sfântul Ap. Pavel ne vorbeşte în epistola sa către Efeseni (2, 19-20) despre cei care au părăsit duhul lumii şi, îmbrăţişând calea către Dumnezeu, devin împreună lucrători cu Sfinţii şi casnici ai lui Hristos. Dacă, trupeşte vorbind, iubim pe cei mai mari ai casei noastre şi dorim să le urmăm, cu atât mai mult trebuie să îi iubim şi să le urmăm Sfinţilor care au părăsit întunecimea păcatului, luminând prin curăţia ochilor şi, implicit a vieţii, nu doar însăşi trupurile lor, ci şi întregul pământ asemenea Domnului Iisus Hristos.

Că tânjim, ne frământăm sau ne ostenim, pentru a ne realiza sensul prin ocuparea unui loc în Împărăţia Cerurilor, nu mai e nicio îndoială; porunca desăvârşirii e o poruncă pe care nu o poate nimeni eluda pe pământ, ea aparţine Cerului şi licăre ca o stea în conştiinţa fiecăruia dintre noi, stare percepută de toţi oamenii înclinaţi spre căutarea voii lui Dumnezeu. Numai că unora mai mult, altora mai puţin; unora foarte mult, altora foarte puţin (părintele Arsenie Boca).

În concluzie, primul pas spre înţelepciunea duhovnicească şi dobândirea luminii lui Hristos, porneşte de la noi înşine prin felul măsurat şi sănătos de a vedea pe toţi oamenii la fel, toţi sunt fii ai lui Dumnezeu chemaţi la moştenirea vieţii veşnice. AMIN!

Pr. Mirel ILIE
din săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul”

Anul XXX, nr. 45 (1230) 4-10 NOIEMBRIE 2019

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!