Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Vederea duhovniceascã

Vederea duhovniceascã

Vederea duhovniceascã

Este o adevărată fericire să poţi spune: „Orb am fost şi acum văd” (In 9, 25). Sfântul Petru Damaschin ne pune în faţă o oglindă prin care fiecare poate să vadă în ce măsură se regăseşte în această fericire. El vorbeşte despre opt trepte ale vederii duhovniceşti.

Cea dintâi vedere este cunoaşterea ispitelor şi a necazurilor vieţii. Când cineva înţelege că este plăcut lui Dumnezeu „să sufere întristări”, dar fără cârtire, „pe nedrept şi cu gândul la El” (I Ptr 2, 19), atunci a dobândit o primă vedere duhovnicească.

A doua vedere duhovnicească este cunoaşterea binefacerilor lui Dumnezeu şi vederea propriilor păcate. Când omul vede bunătatea lui Dumnezeu care îl îndeamnă la pocăinţă (Rom 2, 4), a dobândit o altă vedere duhovnicească. Pe măsură ce omul iese la lumină, îşi vede tot mai îndurerat păcatele sale. Şi aceasta este o vedere duhovnicească.

A treia vedere duhovnicească este cunoştinţa lucrurilor înfricoşate care ne aşteaptă înainte şi după moarte. În măsura în care omul, prin amintirea morţii, leapădă „pofta ochilor, pofta trupului şi trufia vieţii”, dobândeşte o altă vedere duhovnicească.

A patra vedere duhovnicească este înţelegerea vieţii lui Hristos înainte de Patimă şi a Învierii Sale, ca şi cunoaşterea cuvintelor şi faptelor sfinţilor. Aici este vorba de înţelegerea duhovnicească a Sfintei Scripturi, dar şi de cunoaşterea mijloacelor de curăţire, luminare şi desăvârşire păstrate în „chivotul” Bisericii. „Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta!” …şi chipul lăuntric al vieţii bisericeşti!

A cincea vedere duhovnicească este cunoaşterea lui Dumnezeu în făpturi. Un ecologist necredincios spune: „natura este bună”. Însă cel ce a dobândit această vedere, văzând un pom plin cu roade sau cerul înstelat, spune: „Cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!” Vederea celor zidite se face izvor de doxologie.

A şasea vedere duhovnicească este recunoaşterea puterii dumnezeieşti care susţine toată zidirea. Nimic din lumea creată nu există, nu dăinuie şi nu rodeşte prin sine, ci prin Dumnezeu. Această cunoaştere se face, pentru cel ce a dobândit-o, izvor de mulţumire şi pace.

A şaptea vedere duhovnicească este înţelegerea îngerilor şi a puterilor cereşti. Nu este vorba de o acceptare generală a învăţăturii despre îngeri, ci de simţirea şi încredinţarea lumii nevăzute, care se fac izvor de trezvie şi rugăciune.

A opta vedere duhovnicească este fie vederea luminii nezidite aşa cum au văzut-o ucenicii pe Tabor, fie vederea lui Hristos aşa cum L-au văzut Apostolii după Înviere.

Primele trei vederi aparţin omului aflat pe treapta curăţirii. Următoarele patru vederi aparţin omului aflat în starea de luminare a minţii. Iar ultima vedere este a celor care au ajuns la îndumnezeire sau desăvârşire.

Cei de pe treapta curăţirii se mai împiedică şi cad, ca unii care umblă cu „o făclie ce străluceşte prin loc întunecos” (II Ptr 1, 19). În inima celor care au ajuns la luminare, „a strălucit ziua” (II Ptr 1, 19), de aceea ei „strălucesc ca nişte luminători în lume, ţinând sus cuvântul vieţii” (Fil 2, 15). Iar cei din urmă pot spune: „Am văzut slava Lui cu ochii noştri” (II Ptr 1, 16); ei sunt precursori ai vieţii veşnice prin care Hristos descoperă lumii „împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere multă” (Mc 9, 1). „Ei nu mai pot să păcătuiască” (I In 3, 9), aşa ca unii care umblă de pe acum în lumina „Ierusalimului de sus” – mama noastră.

Înainte spuneam cutezător: „Orb am fost şi acum văd!”, dar cuvintele de mai sus mă obligă să schimb cutezanţa cu sfiala, ca unul ce nu am fost vindecat deplin. Dar tu?

Preot Petru RONCEA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *