Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home VEGHERE ŞI APĂRARE

VEGHERE ŞI APĂRARE

VEGHERE ŞI APĂRARE

De atâtea ori a fost lovită de moarte Oastea Domului şi a fost zguduită din temelii, şi arsă necruţător
– dar s-a refăcut din nou, cu un elan şi o tinereţe de fiecare dată pline de vigoare, mai frumoasă ca întâi.

1. Voi, care aveţi cea mai aleasă şi mai grea datorie, să apăraţi tot ceea ce a fost cucerit prin atâtea jertfe şi prin atâtea lupte grele, – vegheaţi!
Dumnezeu să vă întărească!
Vegheaţi mereu şi staţi tari,
păstrând curată şi neatinsă moştenirea lăsată de înaintaşii noştri!

2. Nu slăbiţi niciodată vegherea,
căci vrăjmaşul este foarte viclean şi caută prin multe mijloace să vă facă să l lăsaţi înăuntru.
Apăraţi moştenirea Domnului cu orice preţ.

3. Nu îngăduiţi nici unei primejdii să se strecoare printre voi.
Împotriviţi vă oricărei puteri care s ar atinge de tot ce avem datoria să lăsăm urmaşilor noştri întocmai cum am primit de la marii noştri înaintaşi.
4. Nici o cheie străină să nu vă poată deschide.
Nici o şoaptă să nu vă adoarmă.
Nici o mită să nu vă încovoaie.
Nici o ameninţare să nu vă rupă.
Nici o laudă să nu vă moaie.
Nimic să nu înfrângă hotărârea şi statornicia voastră de a păzi şi păstra curat şi întreg tezaurul care vi s a încredinţat.

5. De trăirea şi de statornicia voastră depinde soar¬ta întregii noastre moşteniri.
De aceasta depinde viitorul nostru. Şi fericirea urmaşilor noştri…
Şi mântuirea noastră veşnică (I Cor 15, 1-2).

6. Iubitul meu fiu şi frate, tu, care eşti pus să păzeşti moştenirea Lucrării lui Dumnezeu.
Şi comoara unor învăţături sănătoase.
Şi duhul unei împărtăşiri sfinte.
Şi solia unei vestiri scumpe, lăsată vouă de înaintaşii credinţei noastre,
– fii treaz şi fii treaz!
Păzeşte aceste lucruri încredinţate ţie de Hristos, mai bine decât ochii tăi şi decât viaţa ta!

7. Nu lăsa înăuntrul casei tale şi Casei Domnului nimic străin să intre, căci acesta va strica, va răsturna şi va nimici tot ce ţi au lăsat scump înaintaşii tăi.
Iar Dumnezeu te va trage odată la o răspundere înfricoşată pentru aceasta.
8. Neamul nostru ar trebui să aibă faţă de Dumnezeu aşa o credinţă nezdruncinată
şi aşa o dragoste fierbinte
cum să nu mai fi avut un alt neam din lume.
La Sărbătoarea Naşterii lui Hristos, noi ar trebui să ne bucurăm şi să I aducem daruri şi mulţumiri mai sfinte decât toţi.
Căci şi El a fost cu noi mai altfel decât cu toţi ceilalţi.

9. Tot poporul nostru ar trebui să L primească în toată fiinţa sa pe Hristos Domnul,
Care parcă S a Născut şi a venit în lumea asta numai pentru salvarea şi eliberarea noastră.
Ar trebui să ascultăm şi să avem o aşa umblare ascultătoare de Dumnezeu cum să nu mai aibă nici un alt neam de pe pământ.
Căci cu noi, Dumnezeu S a arătat atât de binevoitor şi atât de puternic cum poate faţă de nici un alt neam nu S a mai arătat aşa.

10. Peste nici un alt neam poate că n au trecut chiar atâtea furtuni şi năvălitori ca peste neamul nostru.
Iată, sute de ani, o mie de ani, nici o urmă n a rămas din istoria noastră, aşa a fost de cumplit călcată de toţi.
Nu i, brazdă din tot pământul acesta, să nu fi fost cedată şi recucerită iarăşi, de sute de ori, cu preţ crâncen şi greu.

11. De sute de ori a trecut peste noi pârjolul nimicitor
şi de sute de ori ne am născut ca din nou, când fumul s a împrăştiat şi s a făcut lumină.

12. Pe tot întinsul hotarelor noastre sunt numai semne ale minunilor pe care le a făcut Dumnezeu cu noi în cursul veacurilor.
Cu nici un alt neam parcă n a lucrat aşa Dumnezeu: Hristos parcă S a născut ca să ne salveze numai pe noi.
Niciodată să nu uităm aceasta!…

13. Sfâşietoarea şi strălucita istorie a Bisericii Domnului pe pământ este o înşiruire de minuni făcute de Dumnezeu prin toate veacurile, cu aceeaşi putere şi iubire,
– pentru ea şi prin ea – în mijlocul omenirii.
Începând de atunci de când era numai un Fir de Grâu care S a Jertfit, ca să aducă multă roadă (In 3, 16 şi 12, 24),
şi până la sfârşit când Copacul ei va adăposti toate neamurile.

14. Toate biruinţele Bisericii sunt numai dovada lucrării lui Dumnezeu.
A puterii Sale,
a purtării Sale de grijă,
a dragostei şi credincioşiei Sale faţă de ea.

15. Orice mădular al Bisericii Domnului trebuie să nu uite niciodată să trăiască cu toată frica şi evlavia fiecare cuvânt lăsat ei ca poruncă de către Hristos.
Şi să păstreze nestricată întreaga moştenire binecuvântată a luminii pe care i a dăruit o Răscumpărătorul şi Capul ei (Ef 5, 23; Apoc 21, 1 4).

16. Tot astfel, familia noastră duhovnicească a Oastei Sale,
familia prin care Duhul lui Hristos ne a născut şi pe noi din nou din învăţătura şi din puterea dată ei,
– şi ea stă în mijlocul nostru ca o strălucită dovadă a puterii lui Dumnezeu
şi ca o minune puternică a harului ceresc.

17. De atâtea ori a fost lovită de moarte Oastea Domului şi a fost zguduită din temelii, şi arsă necruţător
– dar s-a refăcut din nou, cu un elan şi o tinereţe de fiecare dată pline de vigoare, mai frumoasă ca întâi.

18. Când se va putea scrie – aşa cum a fost – istoria acestei Lucrări de Jertfă şi de curaj divin,
abia atunci se va vedea cât de unic a fost felul în care Dumnezeu a lucrat cu ea spre slava numai a Lui.

19. Lucrarea Sfântă şi tânără a Oastei Domnului este încă numai la începutul ei.
Hristos o va mai trece încă prin multe minuni, până când tot ceea ce i a pregătit Dumnezeu să facă pentru El va fi împlinit desăvârşit (Ef 2, 10).
De aceea toţi cei aduşi de Hristos ca să I slujească în ea au o dumnezeiască datorie de a trăi în sfinţenie
şi de a i păstra cu statornicie unitatea şi comoara ei, pentru împlinirea scopului sfânt, care este învierea Bisericii noastre şi evanghelizarea poporului nostru.

20. Puţini oameni privesc spre cer în timpul cât sunt pe înălţimi; cei mai mulţi privesc în jos.
De la marile înălţimi, omul se uită de obicei nu în sus, ci în jos, uimindu se de înălţimea lui.
Şi nu de a lui Dumnezeu, de care ar trebui să se uimească.

O, Duhule Sfânt, Lumină şi Putere Veşnică, aju-tă ne să vedem şi să facem voia Ta.
Amin.

 Traian Dorz
STRALUCIREA BIRUINTEI
Scurte cugetări duhovniceşti
Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2007

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!