Poezii Traian Dorz

VENIŢI SĂ-I CÂNTĂM!

Veniţi să-I cântăm cu toţii
Tatălui Ceresc,
numai razele iubirii
Lui ne încălzesc,
numai ploile-ndurării
Lui ne răcoresc;
– toată slavă închinării,
Tatălui Ceresc!

Fii slăvit mereu,
din tot duhul meu,
Sfinte Dumnezeu,
eu în veci doresc
să Te preamăresc,
Domnul meu Ceresc…

Veniţi să-I cântăm cu toţii
Domnului Iisus,
că-n lumina fericirii
numai El ne-a dus,
despre Calea Mântuirii
numai El ne-a spus;
– toată lauda iubirii,
Domnului Iisus!

Veniţi să-I cântăm cu toţii
Duhului Preasfânt,
numai El ne dă-ndrumarea
Sfântului Cuvânt,
numa-n El dau roade sfinte
toate câte sînt;
– toată slava-n veci ’nainte
Duhului Preasfânt!

TRAIAN DORZ din ”Cântările Căinței”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lasă un răspuns