Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Viaţa trăită în Hristos

Viaţa trăită în Hristos

Viaţa trăită în Hristos

Viaţa trăită în Hristos, în Duhul Lui, trebuie să răscolească şi să schimbe starea de păcat a celor ce ne înconjoară. Cine nu întâmpină şi împotriviri nu este din adevăr. Din orice răscolire se naşte şi împotrivire; iar biruinţa va fi în funcţie de dăruirea totală sau parţială, de urmarea lui Hristos fără de rezerve, de trăirea în Hristos pe bunul plac al Lui. În funcţie de felul de dăruire vom fi biruitori prin har, sau vom pleca ruşinaţi capul când se vor citi faptele noastre. Trupul, sufletul şi duhul, inima, mintea, cugetul şi raţiunea, curăţite şi sfinţite prin Duhul Sfânt, ne vor face destoinici pentru lucrul Lui. Trupul este mai supus murdăriilor sau întinăciunilor, şi, prin influenţa ce o are asupra sufletului, poate târî întreaga fiinţă în mocirlă. De aceea greşelile trebuie observate şi îndreptate, mai ales acolo unde-i pericolul mai mare. Dacă pericolul ne vine din alterarea adevărurilor sfinte, sau din mândrie, care-s ispite sufleteşti-duhovniceşti, atenţia deosebită trebuie îndreptată într-acolo. Priviţi-vă mereu cu toată grija oglinda vieţii, ca lumina lui Hristos să strălucească pe feţele voastre sfinţite prin adevăr.

Într-o adunare, unul ce se pretindea ostaş cu multă experienţă spunea în vorbire că unii fraţi vorbitori plictisesc adunarea cu citiri din Biblie. „Să nu se mai citească din Biblie – spunea el. Iisus Hristos a trăit atunci. Să spunem ce facem noi.” M-am îngrozit văzând cum satana se luptă să despartă adunarea de Biblie, care este Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa Bisericii şi a adunării, şi să introducă alte lucruri, omeneşti. Fiţi cu luare-aminte şi nu vă plecaţi jugului diavolesc; satana se luptă să ne fure rodul ascultării prin invenţii antihristice, apocaliptice.

Înainte de Cină şi în timp ce mâncau ei, Mântuitorul le-a vorbit despre moartea şi Învierea Sa (cf. Mt 26). Le-a dat Cuvântul Adevărului (cf. In 17), de care aveau mare trebuinţă mai ales atunci, în clipele cele mai grele, ca să-i curăţească (cf. In 15, 3) şi să-i sfinţească şi întregind lucrarea de integrare a lor în ceata sfinţilor, făcându-i una, prin Trupul Său, care avea să fie dat morţii pentru mântuirea neamului omenesc. Prin binecuvântarea pâinii şi a vinului îi face părtaşi morţii şi Învierii, uniţi în părtăşia Lui. Acea hrană, care era Trupul şi Sângele Domnului Hristos, şi care ne-a rămas moştenire până la sfârşitul veacurilor, prin succesiune apostolică, iartă păcatele (cf. Mt 26, 26-28), deschide ochii sufletului (cf. Lc 24, 31) întru cunoaşterea Lui, prin ea se vesteşte moartea Domnului până va veni El (cf. I Cor 11, 26), se face pomenirea morţii Lui (cf. Lc 22, 19), ca să avem viaţa veşnică (cf. In 6, 53-54)

Cine nu se-mpărtăşeşte cu Trupul şi Sângele Domnului este lipsit de viaţă (cf. In 6, 53). Viaţa este în Hristos-Domnul. El este viaţa, şi cine nu se hrăneşte din El nu are parte la moştenirea vieţii împreună cu El. De grija pentru mântuirea noastră este legată şi mântuirea semenilor noştri. Căci, „dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios” (I Tim 5, 8). Prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui, primenim aerul duhovnicesc ori de câte ori mâncăm din pâinea şi bem din paharul Domnului, ne curăţim şi ne spălăm de zgura lumii; să facem aceasta nu numai înaintea morţii, dar mai ales atunci. Pocăinţa, mărturisirea păcatelor, împărtăşirea cu Sfintele Taine, cercetarea Cuvântului Sfintei Scripturi, ca şi a adunărilor frăţeşti, pentru credincioşi, este o permanentă şi actuală cercetare pentru a fi împodobiţi cu har şi oricând gata de a intra pe porţi în cetatea sfinţită.

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *