Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Vino chiar în clipa aceasta şi fă pasul mântuirii.

Şi dacă până astăzi n-ai aflat încă o biserică sau o adunare sfântă
în care cineva şi ceva să te cuprindă puternic,
trăgându-te cutremurat în faţa Dumnezeului TĂU,
cu Care să te întâlneşti faţă în faţă…
şi a Cărui privire să te biruie,
să te dărâme,
să te învie,
să te renască,
să te înalţe…
– atunci, dragul meu, dacă până astăzi tu nu L-ai aflat pe Hristos, să ştii că ai fost foarte nenorocit!
Vino chiar în clipa aceasta şi fă pasul mântuirii.
Încă mai poţi! Şi nu vei mai avea nici o dezvinovăţire dacă nu-l faci, pentru că acum, iată, ai cum!

Chiar dacă ai putea crede într-un Dumnezeu al cerurilor şi al pământului,
Atotţiitorul şi Făcătorul tuturor celor văzute şi Nevăzute…
sau poţi chiar şi să te închini Lui, cu mulţimea – şi ca ea… – tu totuşi nu-L cunoşti şi nu L-ai aflat pe Dumnezeu, dacă n-ai venit plângând, zdrobit sub păcatele tale, ca să te laşi născut din nou sub Crucea Lui.

Dacă tu însuţi n-ai venit la Domnul Iisus Hristos,
zguduit de căinţă şi de pocăinţă,
conştient de păcatele TALE
şi plângând pentru păcatele TALE…
dacă n-ai privit zdrobit la Iisus cel răstignit pentru păcatele TALE
şi înviat pentru mântuirea TA…
Dacă n-ai auzit cum El te cheamă pe TINE
şi n-ai simţit cum te-a iubit pe TINE,
şi n-ai cunoscut cum te-a salvat pe TINE,
chiar pe TINE, Dumnezeu,
– atunci tu, dragul meu, încă nu-L cunoşti pe Iisus!

Dacă nu L-ai aflat încă pe Hristos ca Mântuitor al TĂU, aşa cum L-a aflat Maria,
cum L-a aflat Toma,
cum L-a aflat Pavel,
cum L-au aflat toţi acei care, din clipa aceea, L-au avut ca Dumnezeu al LOR… (In 20, 16-28; Fapte 9, 5),
atunci şi tu trebuie să-L afli aşa chiar acum,
fiindcă altfel să ştii că nu există mântuire pentru tine – şi pentru nimeni!

Iar dacă tu nu-L ai aşa pe Dumnezeu, al TĂU,
adică dacă nu ai tu cu Dumnezeu o adâncă şi personală părtăşie care vine numai din trăirea credincioasă a unei vieţi ascultătoare de toată voia Lui
şi care să fie dobândită prin naşterea din nou, atunci să ştii şi să nu te înşeli singur – tu nu-L ai pe Dumnezeu.

Traian Dorz, din ”Garanția veșnică”, pag. 51-53

Lasă un răspuns