Traian Dorz

Voi îi iubiți?

În curtea unei scoli, o fetiță îmbrăcată numai cu o rochiță subțire sta odată singură într’un colţ. Ceilalți copii se jucau și alergau, dar ea nu făcea nici o mișcare. Ochii îi erau umezi şi şiroaie de lacrimi îi curgeau pe față.

  De ce plângi fetițo ? O întrebă învățătoarea apropiindu-se de ea.

  Cu ochit triști, fetiţa uitându-se la învăţătoare îi spuse:

  — Pe mine nu mă mai iubește nimeni!

  — Cum ? Tatăl tău nu te iubește întrebă învățătoarea. Fetița dădu din cop şi şopti cu buzele tremurânde:

  — Tatăl meu bea…

  — Atunci te iubeşte mama ta!

  Din nou fetiţa dete din cap şi spuse şi mai cu durere :

   — Și mama mea bea — pe mine nu mă mai iubeşte nimeni.

 Peste două zile în apa din apropiere fu aflată o fetiță înecată. Era fetița pe care n’o mai iubea nimeni.

 Dragii mei, ce fericiți sunteţi voi care aveți părinți credincioşi, dar gândiți-vă că sunt atâţia şi atâția copii al căror părinți ascultă de Satana şi își pierd banii, pâinea şi sănătatea cu băutura şi altele. Nu-i înconjurați pe acei copii. Apropiați-vă cu toată inima de ei şi arătaţi-le, faceți-i să cunoască pe Domnul Iisus. Chemați-i la El. Spuneți-le că chiar dacă nimeni pe lume nu-i va iubi, El totuş îi iubește și vrea să-i facă fericiți. O, de-ar fi, fost cineva să-i spună aceasta și fetiței  de mai sus! Dacă nu-i nimeni care să-i iubească pe acei copii sărmani — iubiți-i voi. Şi Domnul Iisus vă va răsplăti.

 Veți vedea.

Din ”Familia creștină”, Anul 1. Nr. 1 – Iunie 1941 
înscrisă la Trib. Bihor Secția III sub Nr. 1/1941 
Revistă de Literatură creştină şi Informaţie 

Redacția : Com. Mizieş, Beiuş, jud. Bihor, Director : TRAIAN DORZ

Lasă un răspuns