Oastea Domnului

Voinţa ta de a umbla călăuzit de Duhul Sfânt

15. Poţi trage cu săgeata Cuvântului Sfânt într-o inimă acoperită cu scoarţa păcatului
şi poţi să tot loveşti în ea cu Sabia Duhul Sfânt,
şi poţi să tot încerci s-o înmoi cu lacrimile dragostei sau în cântările pocăinţei, sau cu rugăciunile şi rugăminţile mântuirii, – că ea rămâne adesea împietrită şi uscată, până când este aruncată în focul gheenei (In 15, 6; Mt 3, 10; 13, 41-42).

16. Dragă suflet tânăr care încă nu cunoşti orbia cumplită şi împietrirea satanică a păcatului, vino la Domnul Iisus Hristos, vino alergând acum, vino, alipeşte-te de El.
Vino, El doreşte să te scape şi numai El te poate apăra, ca să nu cazi şi tu în prăpastia orbirii şi împietririi. Vino până n-ai ajuns la starea din care nu mai poţi veni.

17. Iar tu, cel care aluneci ca pe un povârniş primejdios spre prăpastie, ascultă şi tu şi strigă către Dom¬nul Iisus.
Întinde-ţi mâinile către El şi roagă-L pe El să te scape, până când nu este prea târziu.
Iar după ce El te va dezlega şi te va izbăvi, fii cu grijă, să nu mai priveşti la păcat, spre a nu te orbi şi robi din nou.
Voieşte cu toată puterea ta să te mântuieşti – şi te vei mântui!

18. Vino tu, suflet căzut, tu, peste ai cărui ochi s-au depus grei şi groşi nori ai lăcomiei după păcate,
şi peste a cărui inimă s-au aşezat straturile grele şi uscate ale noroiului în care te tăvăleşti atât de mult şi atât de demult…
Tu, care eşti atât de adânc căzut – o, tu ai nevoie de o pocăinţă ceva şi mai adâncă decât este adânc păcatul pe care l-ai făptuit. Voieşte puternic – şi Dumnezeu te va ajuta.

19. Hristos doreşte şi poate să te izbăvească, numai tu să voieşti şi să doreşti cu toată puterea ta această izbăvire.
Dar fii cu grijă, căci cu cât ţi-e mai greu astăzi să te ridici, cu atât îţi este mai uşor mâine să cazi din nou.
Voieşte să rămâi luminos – şi vei rămâne!

20. Iată, taina puterii în cuvânt,
iată, trăinicia, curajul şi biruinţa în fapte
şi iată, roadele vieţii, toate-toate stau în acest lucru: voinţa ta de a rămâne în Hristos; voinţa ta de a umbla călăuzit de Duhul Sfânt; voinţa ta de a face voia lui Dumnezeu.
Mare este puterea unei astfel de voinţe. Şi mare este răsplata ei.
Doamne şi Dumnezeul nostru, dăruieşte-ne-o şi ne o ţine puternică până la ultima biruinţă.
Amin.

6. PUTEREA VOINŢEI NOASTRE

Lupta cea bună / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2007

Lasă un răspuns