Meditaţii

Vrednic este Mielul

Cântarea îngerilor – Apocalipsa 5, 12

Vrednicia se măsoară într-un singur fel: după cât ai putut suferi pentru împlinirea voii lui Dumnezeu.
Hristos a fost şi va fi pe veşnicie vrednic de orice slavă şi de orice laudă, de orice cântare şi de orice iubire, de orice jertfă şi de orice preţ, pentru că El a putut suferi cel mai mult pentru împlinirea voii mântuitoare şi plină de cutremur a lui Dumnezeu.

La numărul slăvit al celor dinainte, se adaugă numărul nenumăratelor miliarde de îngeri care, din coruri spre coruri, din înălţimi spre înălţimi, reiau mereu în noi trepte şi noi forme aceleaşi laude mereu mai noi şi mereu mai frumoase despre vrednicia Mielului lui Dumnezeu, Care a fost junghiat şi Căruia I se cuvine veşnic şi veşnic puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda…

Cu o înfăţişare mereu sporită în strălucire, toate făpturile care erau în cer, pe pământ, sub pământ, pe ape şi pretutindeni cântau, zicând:

…A Celui ce şade pe Tronul veşnic, a Mielului să fie lauda, cinstea şi stăpânirea în vecii vecilor!
Astfel, tot cerul şi tot pământul era plin de mărirea Lui.

Ce fericiţi trebuie să fim noi, în gura cărora Dumnezeu S-a îndurat să pună acelaşi fel de a-L lăuda pe Hristos, ca în gura îngerilor Săi!

Cât de minunate şi mereu noi cântări trebuie să alcătuim şi noi, spre a-I lăuda vrednicia Mielului dumnezeiesc, Care a fost junghiat şi pentru păcatele noastre!

Care a răscumpărat pentru Dumnezeu şi din limba noastră, şi din neamul nostru, şi din seminţia noastră atâtea minunate şi scumpe suflete cu care ne vom bucura aici şi în vecii vecilor…

O, slavă veşnică Îţi înălţăm Ţie, Iisuse Hristoase, Dumnezeul şi Răscumpărătorul nostru, căci vrednic eşti Tu de cele mai înalte, de cele mai adânci şi de cele mai slăvite cântări de laudă!

Oricât de minunate cântări Ţi-am cânta, Tu eşti vrednic de şi mai mult.
Îţi mulţumim că ne-ai ajutat şi pe noi să-Ţi cântăm Ţie şi că ai unit şi cântarea noastră cu a îngerilor Tăi.

Şi, cum noi cântăm cântările lor atât de fericiţi, ce fericiţi am fi dacă i-am auzi şi noi pe ei cântând cântările noastre cu bucurie, spre slava veşnică de care eşti vrednic Tu! Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns