Meditaţii

Vrednic eşti Tu

Cântarea bătrânilor – Apocalipsa 5, 9

Cele mai slăvite făpturi din cer alcătuiesc mereu cântări noi pentru a cânta şi a înălţa veşnic şi veşnic laude Marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus, Mielul şi Leul… Robul şi Împăratul… Smeritul şi Înălţatul… Învinsul şi Biruitorul veşnic – Iisus Hristos.

Cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului… şi cântau o cântare nouă şi ziceau: Vrednic eşti Tu…
Căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu Sângele Tău oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Ai făcut din ei o Împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru (Apoc. 5, 8-10).

Jertfa răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos… larga Lui dragoste care îi îmbrăţişează pe toţi oamenii de pretutindeni… şi cunoaşterea Lui care îi face pe toţi cei ce cred în El, de orice limbă ar fi ei şi din orice parte a lumii, o singură şi dulce Împărăţie a lui Dumnezeu,

aceste taine fericite vor fi veşnic şi veşnic pricina tuturor cântărilor din ceruri şi de pe pământ, fiindcă acestea sunt într-adevăr cele mai fericite minuni, fără de care n-ar fi cu putinţă nimic fericit, niciodată.

Oricine s-a pătruns vreodată de cunoaşterea lui Dumnezeu, acela a ajuns neapărat la aceste dumnezeieşti adevăruri.

Acela îl va îmbrăţişa cu o frăţească iubire, cu un sfânt respect şi cu o blândă înţelegere pe orice semen, de orice limbă, de orice culoare, de orice convingere, privind la toţi oamenii, cu ochii plini de blândeţea cu care îi priveşte Hristos Care Şi-a vărsat Sângele Său pentru toţi şi i-a răscumpărat pe toţi, Care îi iubeşte pe toţi şi îi cheamă pe toţi, îi uneşte pe toţi şi face din toţi o unică împărăţie.

Toţi cei care îi exclud pe alţii, se exclud pe ei înşişi din Împărăţia lui Dumnezeu.

Slavă veşnică Ţie, Iisuse Hristoase, Care Ţi-ai dat Sângele Tău pentru răscumpărarea tuturora!

Nimeni n-a mai făcut ca Tine, n-a mai vorbit ca Tine şi n-a mai iubit ca Tine.

Tu îi chemi pe toţi şi nu scoţi pe nimeni afară. Toţi cei care vor fi scoşi afară se vor scoate ei înşişi, şi nu Tu.

O, slavă veşnică Ţie, numai Tu eşti Dumnezeu! Pentru toate Te slăvim pe Tine acum şi în veci. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns