Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home VREMEA MEA N-A SOSIT ÎNCĂ

VREMEA MEA N-A SOSIT ÎNCĂ

VREMEA MEA N-A SOSIT ÎNCĂ

Iisus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică”.

Marele merit al ucenicilor Domnului Iisus a fost că ei au crezut în El atunci când nu crezuse încă nimeni.
Au ascultat de Cuvântul Său când încă nimeni nu ascultase.
Şi L-au urmat, părăsind totul pentru El şi slujindu-I cu tot sufletul şi puterea lor, încă de atunci de când şi cei mai apropiaţi ai Lui Îl dispreţuiau şi se ruşinau de El.

Când un prooroc ajunge desăvârşit,
când lumea întreagă începe să-l preţuiască, să-l admire, să vină la el cu grămada,
când numele şi faptele mari ale lui au ajuns să fie cunoscute de către toţi
– atunci nu-i mare lucru să fii printre slujitorii şi însoţitorii lui.
Mare lucru este să vezi strălucirea lui înainte de răsărit,
mare lucru este să vezi geniul lui înainte de a se impune,
mare lucru este să cunoşti dumnezeirea lui Iisus înainte de a veni pe norii cerului, cu slavă şi cu strălucire negrăită
şi chiar înainte de orice minune.
Căci după aceea orice ochi Îl va vedea…
Dar, pentru unii dintre ei, atunci ar fi fost mai bine nici să nu se fi născut (Matei 26, 24).
Rudeniile Mântuitorului Îi spun în batjocură: Du-Te şi Te arată lumii.
Dar El le răspunde: N-a sosit încă vremea Mea.
Va veni în curând şi vremea Mea, dar acum este vremea voastră, vremea altora,
acum este ceasul vostru, este ceasul lor,
acum este puterea întunericului şi vremea alor lui (Luca 22, 53).
Când va veni şi vremea Mea, vremea Luminii, atunci Mă voi arăta şi Eu lumii.
Atunci Mă vor vedea şi cei ce M-au străpuns, nu numai cei ce M-au iubit.
Dar atunci mulţi se vor boci din pricina Mea (Apoc. 1, 7).

Dragii mei, acum este încă vremea credinţei…
Este vremea când trebuie ca şi noi să ne trezim în sfârşit din somn, căci mântuirea este mai aproape de noi ca oricând (Rom. 13, 11).
Este vremea când Hristos este necunoscut, este batjocorit, este înjosit
– şi El tace.
Este vremea când Dumnezeu se pare că e neputincios şi că vrăjmaşii Lui sunt atotputernici.
Se pare că toate sunt tot aşa cum erau la întemeierea lumii
şi făgăduinţa venirii Lui se pare că este numai o vorbă aşa… (II Petru 3, 4).
Dar este vremea când se zice: Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile (Evrei 3, 15).
Căci în curând va veni şi vremea lui Hristos (Evrei 10, 37).
Vremea când El Se va scula, iar vrăjmaşii Lui se vor risipi (Ps. 68, 1).
Vremea când El Se va arăta în toată puterea dum¬nezeirii Lui înfricoşătoare, iar ei se vor ascunde.
Dar, când va veni vremea Lui, va fi vai de toţi aceia care nu şi-au cunoscut vremea lor (Luca 19, 44).

O, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus Hristos,
preamărit să fie Numele Tău pentru toată mila şi înţelepciunea lucrărilor Tale cu noi şi pentru noi!
Te rugăm, fă-ne să Te urmăm totdeauna pe Tine plini de credinţă în Măreaţa Ta Arătare şi Biruinţă de la Sfârşit.
Fă-ne să nu ne îndoim niciodată în faţa puterii trufiei,
ci, răbdând ocara Ta, să rămânem alături de Tine până la moarte, chiar dacă ar trebui să fie moarte de cruce (Filip. 2, 8),
spre a ne putea bucura pe urmă veşnic de slava Ta (II Tim. 2, 12).
Amin.

Traian Dorz, din “Hristos – Învăţătorul nostru”

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *