Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Vreţi să ştiţi dacă o adunare are Duhul Sfânt sau nu?

…DUHUL SFÂNT NU FUSESE DAT ÎNCĂ…

Fiindcă Iisus nu fusese proslăvit.
Semnul că îi este dat cuiva Duhul Sfânt este acesta: dacă Iisus este proslăvit prin el.
Până când cineva nu-L proslăveşte şi până nu-L înalţă pe Hristos, el nu poate să aibă Duhul Sfânt.
Iar cine are Duhul Sfânt, acela nu face altceva decât Îl proslăveşte pe Iisus
nu numai prin cuvintele lui sau prin scrisul său,
nu numai prin cântările şi prin rugăciunile sale.
Ci mai ales prin viaţa zilnică şi prin faptele sale zilnice, smerite şi adânci, făcând ca Lucrarea Domnului să crească şi în număr, şi în unitate, şi în binefaceri unde lucrează el.

Vreţi să ştiţi dacă o adunare are Duhul Sfânt sau nu?
Vreţi să cunoaşteţi dacă o familie, o lucrare, un om au Duhul Sfânt sau nu?
Aceasta este foarte uşor de aflat!
Nu după predicile măiestrit alcătuite,
nici după înfăţişările evlavioase din afară,
nici după cântările şi zâmbetele lăudăroase,
nici după cărţile sau practicile care pot fi uşor o imi-taţie, o mască, un paravan înşelător,
nici după strigăte, după tremurături, după crisparea feţei, după şuierături, după vorbele fără înţeles şi fără rânduială,
ci după proslăvirea lui Hristos în fapte, după mulţimea binefacerilor, a armoniei frăţeşti, a roadelor bunătăţii ascultătoare.
După proslăvirea care se aduce zilnic Numelui Sfânt al Domnului, Evangheliei Sale şi Lucrării Lui prin viaţa fiecărui membru smerit în parte şi a întregii Biserici sme-rite la un loc.
De la gândul şi până la fapta lor,
de dimineaţă şi până seară,
de la început şi până la sfârşit
şi de la naşterea din nou şi până la realizarea cu putere a Chipului lui Iisus în viaţa lor cea nouă şi sfântă din Dumnezeu,
adică după roadele Duhului Sfânt (Gal. 5, 22).
Aceasta, singura, este dovada din care se vede pre-zenţa Duhului Sfânt în viaţa şi în lucrarea noastră.
Toate celelalte sunt manifestări mai grosolane sau mai viclene ale duhurilor rele
care sunt cu atât mai primejdioase, cu cât se pare că nu sunt rele, ci par bune şi înzestrate.
Dacă nu vreţi să cădeţi în robia lor, trebuie să le cercetaţi bine şi să vă feriţi de ele cu grijă şi cu groază.
Căci vai de cei care nu cercetează, ci primesc totul ca bun (I Tes. 5, 21).
Cine aude bine să înţeleagă bine.

Doamne Iisuse,
Te rugăm, trimite-ne mereu pe Duhul Sfânt Care să ne înveţe toate lucrurile
şi să ne descopere tot Adevărul din cuvinte şi din fapte,
din gânduri şi din inimi,
din oameni şi din lucruri,
spre a nu ne înşela cu privire la nimic niciodată.
Dă-ne un puternic discernământ prin care, cercetând totul, să putem cunoaşte şi să putem păstra numai ceea ce este bun şi sănătos
din tot ce vine în faţa urechilor şi a ochilor noştri.
Amin.

Traian Dorz, din “Hristos – Învăţătorul nostru

Lasă un răspuns