Oastea Domnului

Zideşte-ţi mântuirea ta pe toată temelia Lui şi fericirea ta pe toată împlinirea sa

1. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi nimicit, ci numai, cel mult, întors pe o altă faţă.
Dar şi aceasta va apare tot atât de frumoasă ori aspră.
Şi această faţă a lui va avea sau umbră, sau lumină tot aşa, pentru fiecare om,
după starea din care acesta priveşte la faţa lui văzută sau la cea ascunsă.

2. O, sufletul meu şi fiul meu, Cuvântul lui Dumnezeu are durată eternă, statornicie eternă, putere eternă, viaţă şi siguranţă eternă şi pentru noi.
Bizuieşte-te pe El, sufletul meu şi fiul meu, şi nu te îndoi niciodată de tot ce spune El.
Căci nimic din El nu este decât Adevăr şi Credincioşie.

3.Ascultă cu teamă fiecare poruncă pe care ţi-o dă Cuvântul lui Dumnezeu şi bucură-te de fiecare nădejde a Lui;
mângâie-te cu fiecare făgăduinţă şi teme-te de fiecare înştiinţare;
hrăneşte-te cu fiecare îndemn şi aprinde-te de fiecare încurajare;
zideşte-ţi mântuirea ta pe toată temelia Lui şi fericirea ta pe toată împlinirea sa.

4. Cerul şi pământul vor trece…
Veacurile vor trece,
tot ce pare definitiv acum va trece,
dar, sufletul şi fiul meu, Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în etern şi etern (Mt 24, 35).
Intră şi rămâi în El, ca să trăieşti şi tu viaţa Lui veşnică.

5. Slavă Ţie, Veşnic Cuvânt al lui Dumnezeu prin Care s-a făcut Lumina în înălţimi şi-n adâncimi,
lumina cea văzută şi cea care numai se bănuieşte,
lumina cea pentru ochi şi cea pentru conştiinţe,
lumina cea pentru fiinţele de acum şi cea pentru fiinţele viitoare.

6. Te rugăm, Cuvântule al lui Dumnezeu, pătrunde ne şi stăpâneşte-ne tot mai deplin, cu toate feţele Tale,
luminând toată fiinţa noastră în aşa fel, ca nici o schimbare prin care trebuie să treacă ascultându-Te
şi nici o umbră care trebuie să treacă peste ea fiindcă Te ascultă pe Tine
să nu-i întunece nimic din înfăţişarea ei, ci s-o lumineze în întregimea ei, tot mai mult.

Poruncile iubirii / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Lasă un răspuns