Ioan Marini Meditaţii

CE ESTE NAŞTEREA DIN NOU şi cum se poate naşte cineva din nou?

Biblia ne învaţă că, prin păcat, omul a pierdut frumuseţea sufletului, asemănarea cu Dumnezeu şi legătura cu El. Domnul Hristos ne arată că inima omului este o adevărată peşteră de tâlhari. „Din inimă ies gândurile rele, uciderile, prea­curviile, curviile, furtişagurile, măr­turiile mincinoase, hulele” (Mt 15, 19). Mulţi se laudă că au o inimă bună. Dar inima din care pot ieşi asemenea lucruri rele numai bună nu poate fi. Cum ar fi cu putinţă să capeţi apă curată, viaţă curată, când izvorul este spurcat? Curăţă întâi izvorul, curăţă întâi fântâna, curăţă inima şi atunci vei avea apă bună şi curată. Această lucrare de curăţire, de spălare, de înnoire – pe limba Evangheliei – se numeşte naştere din nou.

Această naştere din nou, această schimbare din temelie a vieţii o propovăduieşte Evanghelia în toate filele ei. Nu îmbunătăţirea omului vechi, ci schimbarea şi înnoirea totală a lui, aşa ca omul să devină o făptură nouă. Deci, nu îmbunătăţire, ci renaştere din nou; nu îndreptări şi peteciri, ci haină nouă, naştere din nou prin Duhul Sfânt. „Taina mântuirii sufleteşti nu stă în a pune câte un petic nou la o haină veche, nu stă în a face câte-o mică îmbunătăţire la o viaţă păcătoasă, ci stă în a te renaşte din nou, într-un om nou, iar acest lucru îl face darul şi harul Duhului Sfânt, care ne vine prin Sângele vărsat pe Crucea Golgotei.” (Părintele Iosif Trifa)

„Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea­curviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia” (Mc 21, 22).

Dacă spoieşti o casă umedoasă, n-o vei face sănătoasă cu spoiala aceea. Naşterea din nou nu se arată numai cu vorbe frumoase, cu propuneri de-a te face mai bun, cu fapte făcute la întâmplare, cu împlinirea unor anumite forme sau chiar cu făgăduinţa de a-ţi schimba viaţa.

Negrul, oricât s-ar spăla, nu-şi poate albi pielea, nici leopardul petele. Toată truda omului de a se îndrepta, fără naştere din nou, este osteneală zadarnică. Mântuirea este naştere din nou. Iar naşterea din nou este

O LUCRARE A LUI DUMNEZEU

va urma

Ioan MARINI
din ”HRANĂ PENTRU FAMILIA CREŞTINĂ”
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2015

Lasă un răspuns