Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ceva despre Taina Sfintei Treimi

Ceva despre Taina Sfintei Treimi

Ceva despre Taina Sfintei Treimi

Duhul Sfânt este Dumnezeu, de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. Este a Treia Persoană din Sfânta Treime. Toate Scripturile ni-L arată pe Dumnezeu-Duhul Sfânt ca fiind de o fiinţă şi de o putere cu Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul. ÎI vedem pe Duhul Sfânt la facerea lumii… Îl vedem la Botezul Domnului, Îl mărturisesc cuvintele Domnului: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le pe ele în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt” (Mt 28, 19). Şi cuvintele evanghelistului Ioan: „Trei sunt Care mărturisesc în cer: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi Aceştia Trei una sunt” (I In 5, 7). Şi mărturisirea Apostolului Pavel: „Darul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi, cu toţi” (II Cor 13, 13). Şi alte multe, multe locuri din Sfânta Scriptură.

Cele trei Persoane din Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt Una şi din veşnicie, cu deosebirea că Tatăl este fără de început, Fiul este născut mai înainte de veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede din Tatăl. Cum spune şi cântarea noastră bisericească: „Cu Duhul Sfânt este cuvântarea de Dumnezeu, unimea cea întreit sfântă; că Tatăl este fără de început, din Carele S-a născut Fiul fără de ani şi Duhul de un chip şi de un scaun, din Tatăl împreună a strălucit” (Antifon, glas 8). La facerea lumii, erau de faţă toate Trei Persoanele din Sfânta Treime.

Dar faţă de mântuirea omului şi a omenirii, DumnezeuFiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt S-au arătat în timp. DumnezeuFiul a venit la „plinirea vremii”. A venit atunci când fusese hotărât din veci să vină. El a venit, ne-a răscumpărat şi, înainte de a Se înălţa la cer, ne-a făgăduit pe Dumnezeu-Duhul Sfânt. Dumnezeu-Duhul Sfânt a venit şi El la o „plinire a vremii” Sale, iar această plinire a sosit după ce Iisus Mântuitorul Şi-a isprăvit lucrarea mântuitoare şi S-a înălţat la cer. „Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va da vouă, ca să rămână cu voi în veac, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede” (In 14, 16).

Părintele Iosif Trifa

Dumnezeu Duhul Sfant – Despre cea de-a Treia Persoana a Sfintei Treimi – Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 2007

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *