Anunţuri Social

Dăruiește o Biblie – umple un suflet!

Atât de ușor putem să facem binele… Atunci când cineva are o stare sufletească bună, durerea trupească se ușurează, iar când nu are, starea rea sufletească îi agravează sănătatea. Medicamentul cel mai bun pentru o boală este bucuria duhovnicească, pentru că ea împrăștie harul lui Dumnezeu în suflet. Bucuria duhovnicească are cea mai mare putere tămăduitoare pentru toate bolile. Ea este alifia dumnezeiască care închide rănile, în timp ce mâhnirea le irită.

CU PUȚIN EFORT, PUTEM ADUCE ATÂT DE MULTĂ BUCURIE !

Site-ul oasteadomnului.ro și Librăria «Cartea de Aur»,

susțin această binecuvântată inițiativă a Părintelui Ilie Mirel!

”Fraților, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau din silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună. Și Dumnezeu poate să înmulțească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiți spre tot lucrul bun, precum este scris: «Împărțit-a, dat-a săracilor; dreptatea Lui rămâne în veac». Iar Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare vă va da și va înmulți sămânța voastră și va face să crească roadele dreptății voastre, ca întru toate să vă îmbogățiți, spre toată dărnicia care aduce prin noi mulțumire lui Dumnezeu.”  – II Corinteni 9, 6-11

„Toată lupta vieţii mele a fost să fac pe toţi oamenii să cunoască şi să iubească, să adâncească şi să trăiască Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu – Biblia. 
Dacă aş avea un glas de tunet care să se audă peste tot pământul, aş striga un singur cuvânt: oamenilor, citiţi, iubiţi şi trăiţi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.
Cel din urmă cuvânt al vieţii mele aş dori să fie: «Citiţi Biblia!» 
Cine a gustat din dulceaţa cerească, cine a gustat Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia, acela a aflat că acest Cuvânt dumnezeiesc este mai dulce decât mierea pentru cerul gurii sale, după cum scrie Psalmul 118/119, 103. Acela nu va mai simţi foamea şi setea după desfătările şi plăcerile lumeşti niciodată.  
Biblia, fiind Cartea lui Dumnezeu, trebuie citită cu credinţă, cu rugăciune şi cu ajutorul Duhului Sfânt, Care este Duhul Adevărului şi al Vieţii.
Numai aşa ne vom afla în ea Adevărul şi Viaţa, adică pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Răscumpărătorul sufletelor noastre, Care este Miezul Sfintelor Scripturi şi pe Care ni-L descopere numai Cuvântul şi Duhul Sfânt.”  – Părintele Iosif Trifa