Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home În genere, oamenii sunt împărţiţi în trei tabere

În genere, oamenii sunt împărţiţi în trei tabere

În genere, oamenii sunt împărţiţi în trei tabere

CUVÂNTAREA PĂRINTELUI ARHIM. SCRIBAN  la adunarea de la Galaţi

 Prea iubiţi fraţi şi surori,

Ascultând cuvântările ce se rostesc, mulţumesc lui Dumnezeu, căci văd oameni care n-au învăţat mult, dar care, având râvnă şi dra­goste de Dumnezeu, s-au luminat citind şi acum pot spune şi altora multe lucruri frumoase. Oameni în­văţaţi n-ar şti să umble cu Sf. Scrip­tură şi să grăiască din­tr‑însa.

Pot fi multe rele asupra ţării, dar dacă cresc pe pământul ei oa­meni de aceştia, tot este o nădejde. Şi de nu putem noi prea mult, Dumnezeu poate, căci Lui toate Îi sunt cu putinţă. Trebuie dar să ne îmbărbătăm la luptă, trebuie să în­tărim paşii noştri şi să-i aducem şi pe alţii la Domnul. Când vor vedea oamenii cât de mulţi sunt ostaşii Domnului şi ce viaţă curată şi sfântă au ei, vor veni şi dânşii să se încălzească de dragostea lui Dumnezeu.

Creştinul adevărat a fost tot­deauna un luptător. El nu este o jumătate de om, ci un om şi jumă­tate. Primii creştini, întrebaţi cine sunt ei, au răspuns: „Noi trăim pe pământ viaţa îngerilor din cer”.

În genere, oamenii sunt împăr­ţiţi în trei tabere:

  1. Tabăra celor ce slujesc Bine­lui, lui Dumnezeu;
  2. Tabăra celor ce slujesc păca­tului, diavolului;
  3. Tabăra celor molcuţi, a celor nici reci, nici fierbinţi, oameni de tinichea.

Cei din tabăra a treia se dau totdeauna după cei mai tari. Ei ne-ar putea spune: „N-am văzut Bi­nele şi nimeni nu ni l‑a arătat”. Pentru aceasta trebuie să fie în lume Oastea lui Dumnezeu, care să îndrăznească în numele Domnului să lucreze pentru Domnul şi să biruie răul. Noi avem datoria de a-i face şi pe alţii să cunoască mântuirea. Un ostaş trebuie să fie un cuceritor, câştigând suflete pentru Dumnezeu. Să ne unim puterile, căci omul lu­crează mai bine când toate pute­rile stau laolaltă, luptând împreună. Atunci stricăciunea dă îndărăt.

Să ne facem dar bune unelte în mâna Domnului, întărind neconte­nit lucrarea Oastei Lui. Să facem ca foile şi cărţile Oastei să pătrundă pretutindeni.

Vă doresc sănătate, voie bună, spor la lucru, ca să aduceţi o înnoire a vieţii pe pământul ţării româneşti.

«Oastea Domnului» nr. 43 / 22 oct. 1933, p. 1

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului /   Sibiu : Oastea Domnului, 2016

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *