Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Iubeşti tu pe Iisus?

Iubeşti tu pe Iisus?

Iubeşti tu pe Iisus?

Parintele-Vasile-OuatuIată o întrebare care pentru mulţi se va pă­rea ceva nepotrivit sau chiar ciudat. Şi totuşi ea este nespus de importantă. Suprema ţintă a omului pe pământ trebuie să fie iubirea caldă a Domnului Iisus. Privind în lume însă, observi cu mare durere că lumea nu-L mai iubeşte pe Domnul Iisus!… Şi nu-L iubeşte pentru că nici nu-L cunoaşte.

O, de L-ar cunoaşte lumea pe Iisus! Ce lu­cru minunat ar fi atunci…

Întotdeauna oamenii care L-au cunoscut pe Iisus L-au şi iubit cu o iubire sfântă. Din clipa în care au cunoscut şi primit pe Iisus, nu s-au mai dezlipit de El. Pe măsură ce L-au cunoscut, L-au iubit tot mai mult şi au rămas pentru fieca­re clipă nedezlipiţi de El. În Iisus, adevăratul creştin a descoperit tot ce poate fi mai sfânt, mai bun şi mai fericit. De aceea mii de suflete au rămas până la capăt plecaţi şi alipiţi la sânul dulce al scumpului Iisus; şi nimeni şi ni­mic nu i-a mai putut dezlipi de El. O, cât de fericit este sufletul care iubeşte pe Iisus! Câtă pace şi câtă fericire izvorăsc din iubirea caldă a Domnului Iisus!

De aceea, scumpul meu cititor, mă îndrept către tine şi te întreb: Iubeşti tu pe Domnul Iisus? Ascultă, iubitul meu, acea­stă întrebare şi dă în grabă un răspuns hotă­rât. Căci astăzi cei mulţi trec nepăsători pe lângă Domnul şi nu-L mai iubesc!… Înţelege, cu lacrimi te rog, că nu este în lume un lucru mai dureros şi mai vrednic de plâns, decât să stai departe de Iisus! Cine nu iubeşte pe Iisus este un suflet pierdut pentru veşnicie – şi viaţă în el nu va fi (In 3, 36).

Iubirea lui Iisus este suprema fericire, pentru că Dumnezeu, din iubire către noi, a jertfit totul fără cruţare.

Dumnezeu ne iubeşte încă din veşnicie (Ier 31, 3). El cel dintâi ne-a iubit (I In 4, 19). Nici nu eram noi, eu şi tu, pe lume când Dumnezeu încă ne iubea. Aşa că se cuvine a-I da Lui toată iubirea noastră şi a-I jertfi tot ce avem mai scump şi mai de preţ. „Dumnezeu ne înfă­şoară cu funii de dragoste” (Osea 11, 4). Cine ar putea descrie vreodată în cuvinte omeneşti iubi­rea lui Dumnezeu către noi?…

va urma

Părintele Vasile Ouatu
din ”Iubeşti tu pe Iisus?”
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2015

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *