Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Mâncarea

Mâncarea

Mâncarea

Să mănânci atât cât îți trebuie ca să-ți întărești trupul pentru a avea putere în lucrarea lui Dumnezeu, iar ce este mai mult decât atât să lepezi ca pe un lucru de prisos. Cel mai mult să te străduiești pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru îndreptarea sufletului, care rămâne cu tine în veci, fiindcă trupul se strică și poftele lui pier repede, pe când sufletul rămâne în veci. Cel ce seamănă în trupul său va culege din trup stricăciune, iar cel ce seamănă în duh va culege din duh viață veșnică, spune Apostolul (Gal. 6,8).

Nu te lăcomi la dulcețile trecătoare și nu fi ca oamenii aleși de judecătorul Ghedeon pentru război, pe care Dumnezeu a poruncit acestuia să-i pună la încercare prin băutul apei, dar întrucât erau fără chibzuință, ca niște dobitoace necuvântătoare, au băut aplecându-se pe genunchi, ca niște lacomi și neiscusiți în vitejia ostășească (v. Jud. 7, 6).

La mâncare și băutură să te asemeni păsării: aceasta, ori de câte ori ciugulește, cu temere se uită în toate părțile și dacă vede ceva zboară îndată în sus, drept care e și prinsă cu greutate de vânători. Așa să fii și tu: totdeauna să te uiți în toate părțile și să nu fii vreodată nepăsător în viața ta, căci ești înconjurat și tu de vânători din toate părțile, ești înconjurat de păienjeniș, ești înconjurat de curse. Ia seama să nu cazi în ele, ca să nu fii prins – căci dacă vei fi prins nu fără osteneală vei scăpa, nu fără osteneală te vei izbăvi de greutate și amărăciune.

Nu fi asemenea muștei și furnicii, care pentru puțină dulceață de miere își pierd toată mișcarea slobodă, sau porcilor, care deși sunt alungați adesea cu multe bătăi de la verdețurile din grădină se întorc fără să-și amintească de pătimiri. Nu fi atât de nechibzuit, nu te lăsa robit de vreo dulceață a lumii acesteia. Adu-ți aminte că pentru foarte puțină vreme ți s-a dat aceasta: mai bine să fii slobod decât robit, mai bine să ai stăpânire asupră-ți decât să fii legat. Să fii rob, din toată inima, numai lui Dumnezeu, nu poftei dobitocești și stricăcioase, și vei avea chezășie de nădejde a mântuirii tale.

Sfântul Dimitrie al Rostovului, din „Dacă vrei să ajungi la Cer: sfaturi de ținut minte”, pg. 116-117, trad. din lb. rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas – București: Editura Sophia, 2018

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!