Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Rugăciune

Rugăciune

Rugăciune

Preabunule Părinte şi Tată Ceresc! O dulce chemare mă cheamă şi pe mine la nunta Fiului Tău… Mă cheamă să intru şi eu la „ospăţul“ mântuirii mele sufleteşti. Însă eu, nebunul, nu mă pot dezlipi de ispitele şi plăcerile acestei lumi păcă­toase. Aud chemarea Ta cea dulce, dar ispitele lumii nu mă lasă să intru. Sufletul meu mă îndeamnă să intru, însă, vai, haina mă vădeşte că nu sunt gata de nuntă. Haina cea mân­dră pe care mi-ai dat-o (botezul), am rupt-o, am zdrenţuit-o de mult în păcate şi fărădelegi. Totul am rupt, totul am zdrenţuit. Ca şi fiul cel pierdut din Evanghelie, am ajuns un biet suflet gol şi zdrenţăros. Păcatul m‑a dezbrăcat şi nu m-a lăsat să mă îmbrac.

Într-o vreme trăiam în credinţa că sufletul meu este îmbrăcat în haină gata de nuntă. Îmi ziceam: „N-am omo­rât pe nimeni, n-am aprins, n-am furat“… Însă, vai, pe urmă am aflat că toată lauda mea era o cârpă murdară îna­intea Ta. Voiam şi eu să mă îmbrac cu frunze, ca oarecând Adam în grădina Edenului.

Iisuse, bunule Doamne! Tu singur mă poţi îmbrăca în haină de nuntă. Tu singur poţi spăla şi înnoi haina sufle­tului meu. Îmbracă-mă cu dragostea Ta şi mă spală cu scump sângele Tău. „Cămara Ta, Mântuitorule, o văd îm­podobită şi haine nu am ca să intru într-însa. Luminează haina sufletului meu…“

Duhule Sfinte! Întreabă-mă neîncetat cum stau cu haina sufletului meu. Adu-mi aminte neîncetat că numai Iisus Mântuitorul mă poate îmbrăca şi poate albi haina su­fletului meu. Adu-mi aminte că Adam a încercat să se îm­brace cu frunze, să nu încerc şi eu a mă îmbrăca cu o cre­dinţă goală. Duhule Sfinte, ajută-mă, cu darul şi harul Tău, să mă îmbrac în omul cel nou, în  făptura cea nouă.

Preot Iosif Trifa
DIN PILDELE MÂNTUITORULUI

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *