Anunţuri

Un dar preţios ar putea fi acela al unui abonament la Foaia «Iisus Biruitorul»

Foaia noastră dragă «Iisus Biruitorul» a intrat demult în conştiinţa Frăţietăţii ca principalul punct de unitate în Lucrare şi ca important mijloc de cunoaştere a adevăratei credinţe şi pentru o bună creştere duhovnicească întru Domnul. Ştim cât de mult a iubit şi a pătimit Părintele Iosif pentru a nu-i fi luat Iisus Biruitorul. Ştim şi cât s-a jertfit el pentru această Foaie! De aceea, şi noi, acum, avem ocazia să depunem un minim efort de a o duce mai departe, pentru ca Numele lui Hristos şi mesajul Evangheliei Sale să ajungă la cât mai multe inimi.

A sosit vremea înnoirii abonamentelor. E vremea să arătăm iarăşi, cum am făcut de fiecare dată, că se merită o mică jertfă pentru cauza Evangheliei Mântuitorului: să îl primim în casele şi în inimile noastre – dar să îl oferim şi altora – pe Iisus Biruitorul.

„… Pe lângă darurile specifice acestor sărbători, un abonament-cadou la Foaie se va constitui într-un adevărat pomelnic pentru un an de zile pe buzele celor care-l vor citi săptămână de săptămână. Această Foaie misionară dăruieşte învăţătură curată şi bogată celor ce se apleacă asupra ei cu dor de mântuire.

Sunt mulţi oameni care s-ar putea folosi de cuvântullui Dumnezeu transmis prin acest minunat mesager alcerului: studenţi, bătrâni cu pensii mici şi foarte mici, de-ţinuţi, sau chiar şi dintre cei care ar putea fi cu dare demână , dar nu sunt cu dare de… interes pentru suflet, cumar fi: un vecin, un coleg, un profesor, un medic, un preot chiar… Mult valorează un asemenea gest în iconomia mântuirii de-aproapelui…

Părintele Iosif Trifa, la un an de când a pornit foaia«Lumina Satelor», în 31 decembrie 1922, îi îndemna pe cititori să se aboneze la gazetă, asigurându-i de calitatea acesteia. Cu ajutorul Celui de Sus, ne străduim ca şi foaia «Iisus Biruitorul» să se ridice, an de an, la înălţimea unei calităţi tot mai apropiate de modelul marelui nostru înaintaş …

„Dar din dar se face Rai” – spune un frumos şi adevărat proverb. Primim în dar şi dăruim, la rândul nostru, cele ce Domnul ni le dă. Fie ca darul ce-l vom face la Sărbătorile acestui an să ne facă mai fericiţi , astfel încât să ne putem bucura de Marele Dar venit la noi: Mântuitorul nostru Iisus Hristos!”  

Foaia «Iisus Biruitorul» este organul central al Asociaţiei «Oastea Domnului», din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Apare la Centrul «Oastei Domnului», din Sibiu, încă din anul 1935, cu întrerupere în anii de prigoană atee, fondatorul acestei Foi misionar-ortodoxe fiind Părintele Iosif Trifa.

Au trecut treizeci şi patru de ani de când, cu milostivirea Mântuitorului nostru Iisus Biruitorul, reuşim, an de an, să o trimitem în continuare tuturor celor care ne-o solicită. Acum, în cel de-al treizeci şi patrulea an, porneşte din nou la drum printre cei scumpi şi dragi ai Frăţietăţii noastre, «Oastea Domnului».

Ce face, oare, şi acum Foaia aceasta pe unde ajunge? Poate că, atât în ţară, cât şi dincolo, mai ales, ea duce mesajul mântuirii tuturor acelora care au nevoie de Hristos-Domnul şi n-au ştiut de acest fapt până acum.

De la naşterea ei, din 1935, Părintele Iosif Trifa, minunatul nostru părinte duhovnicesc, a dorit ca Foaia «Iisus Biruitorul» să ducă biruinţa Crucii pe toate meridianele pământului. Şi iată că acum, în anii noştri, acest lucru chiar a reuşit să se facă, deşi încă de pe atunci Părintele trimitea mesajul mântuirii prin acest sol binecuvântat al Domnului până în America şi Canada…

Lupta Oastei Domnului nu este şi nu va fi niciodată alta, decât aceea de la început: atragerea tuturor la picioarele Crucii, la Iisus cel Răstignit, apoi scăparea, prin aceasta, de toate viciile şi păcatele care caută să orbească pe tot omul muritor şi să-l ducă la pierzare. Dacă Părintele Iosif a început lupta dintâi doar împotriva a trei păcate ce nimiceau atunci poporul acesta, al nostru, astăzi pleiada păcatelor cu care luptă Mişcarea aceasta a luat o mare amploare…

Spre această „luptă bună” a vieţuirii duhovniceşti cheamă şi astăzi Foaia «Iisus Biruitorul», care apare în 6 pagini, fiind aşteptată de abonaţi şi cititori cu nespusă bucurie. În foarte multe locuri, este comandată chiar în grup de către mai mulţi credincioşi. La Învierea Domnului, precum şi la Naşterea Domnului, Foaia apare color, într-o grafică şi ţinută deosebite.

Cei care doresc să se aboneze pentru anul 2024 sunt rugaţi să o facă pe următoarele căi puse la dispoziţie:

prin poştă, pe adresa: Redacţia «Iisus Biruitorul», str. Ch. Darwin, nr. 11, cod. 550019 – SIBIU;

prin telefon, la numărul: 0269/216677;

prin telefax, la numărul: 0269/216914;

prin e-mail: oasteadomnuluisibiu@gmail.com;

ABONAMENTELE

Pe anul 2024 = 208 LEI. Pe semestrul II = 104,00 LEI, iar pe trimestrul IV = 52,00 LEI

Suma în LEI – pentru abonamente, cărți, reviste, CD.-uri etc. – se va depune în Cont BCR Sibiu, nr.:
RO96 RNCB 0227 0360 5852 0001, cu destinaţia: S. C. Tipografia «OASTEA DOMNULUI» – Sibiu, CIF (Codul de înreg. Fiscală): RO 13344600 şi cu specificaţia: abonament la Foaia «lisus Biruitorul», pentru anul 2024, ori pentru sem. II, sau pentru trim. IV; sau: contravaloare cărţi, reviste, C.D.-uri etc.

Pentru abonații din STRĂINĂTATE:
80 EURO pentru Europa;
80 EURO pentru alte continente.

Un ab. pe un an la Revista «Timotheos»:
în ţară = 30,00 LEI;
pentru străinătate = 30 EURO.

Nr. cont valută EURO: RO42 RNCB 0227 0360 5852 0003 deschis la BCR Sibiu.

DONAȚIILE
Donaţiile se depun în conturile deschise pentru Asociația Oastea Domnului:
în LEI,
în Cont C.E.C. Sibiu, nr.: RO37 CECE SB01 36RO N029 7975;
sau în contul BCR Sibiu, nr.: RO69 RNCB 0227 0360 5259 0004.

ARTICOLELE
ŞI CORESPONDENŢA
se primesc la adresa: Redacţia Foii «IISUSBIRUITORUL» str. Ch. Darwin, nr. 11; 550019 – Sibiu
ori prin e-mail: oasteadomnuluisibiu@gmail.com
ori prin fax: 40/0269/21 69 14.
Alte relaţii, la telefon: 0269/21 66 77
Art. nepublicate nu se restituie.

*

Vizitați, de asemenea, și Librăria Cartea de Aur care aparține Asociației Creștin-Ortodoxe „Oastea Domnului” Sibiu. Prin această librărie online, ne dorim să facilităm accesul Literatura Oastei Domnului, cărți religioase, cărți de cult ortodox, teologice și literatură creștină: https://librarie.carteadeaur.ro

4 Comments

 • Bucur Daniel 9 ianuarie 2015

  Doamne ajuta si Buna ziua! La oficiul postal nu se pot face abonamente?

 • SM.Editor 9 ianuarie 2015

  Da, se poate face prin mandat postal pe adresa: Sibiu, Str. Charles Darwin, nr. 11 Romania
  cu specificarea: pentru abonament Iisus Biruitorul

  Telefon: 0269 216 677
  E-mail: oasteadomnuluisibiu@gmail.com

 • andre 29 ianuarie 2016

  Pace, Vrem sa ne abonam la Foaie, pentru un an va rugam. pentru Franta, si Revista „Timoteus” cum facem?
  va multumim
  p Andrei Berega

 • Elena Blanaru 11 martie 2016

  Doamne, ajuta! In strainatate se pot face numai abonamente anuale? Multumesc.

Lasă un răspuns