6 noiembrie – Psalmul 119, v. 169: … Până la Tine, Doamne!

Urmând astfel tot cursul gândurilor dumnezeieşti spre care ne-a călăuzit acest lung şi binecuvântat psalm, iată-ne ajunşi acum la încheierea lui, cu unul dintre cele mai însemnate îndemnuri, care îl arată cu adevărat înţelept pe acela care îl urmează!

Îndemnul acesta este de a duce orice lucru până la Dumnezeu.

Cu orice lucru să cauţi, să lupţi şi să stăruieşti să ajungi până la Dumnezeu!

Cu rugăciunea ta să nu te mulţumeşti şi să nu încetezi, până vei simţi că ai învins toate piedicile (Dan. 10, 12-13) şi ai ajuns până la El.

Cu sfaturile tale să ajungi până la El.

Cu îndemnurile şi cu mărturisirea ta,

cu îndrumarea copiilor tăi sau a celor de care te ocupi, nu înceta până când vei vedea că i-ai adus până la Dumnezeu.

Cu vorbirea ta, cu înşiruirea ideilor tale

sau cu expunerea ta, de la orice problemă ai fi pornit tu şi pe orice temă ai discuta,

niciodată nu te opri şi nu te abate, ci îndrumă totul înţelept şi atent, până vei ajunge cu concluziile tale la Dumnezeu (Ecles. 12, 13-14).

 

Cu legământul tău şi cu lupta ta să ajungi până la Dumnezeu.

Cu alergările şi cu solia vieţii tale nu te opri şi nu te abate, nu te mulţumi, nici nu-ţi îngădui odihnă, până când vei ajunge la Dumnezeu.

În lucrarea în care eşti chemat de Dumnezeu…,

în familia ta trupească sau duhovnicească,

fă-ţi cu toată conştiinţa datoria pe care o ai, potrivit răspunderii şi locului pe care le ai, căutând în fiecare zi şi cu fiecare lucru să ajungi până la Dumnezeu.

Caută cu orice jertfe şi cu orice preţ, până când vei vedea că totul a ajuns în lumina lui Dumnezeu, în ordinea şi în unitatea dorite de El şi aşezate în trăirea din Hristos.

Nu te mulţumi, niciodată, numai cu începutul bun, ci stăruieşte până la încheierea fericită, până la sfârşitul bun. Până când ajungi la Dumnezeu.

Pentru că numai atunci se vede valoarea unui început bun

şi numai atunci se arată frumuseţea unui rod care, până nu-i copt, nu are preţ, oricât de promiţător ar fi fost la început.

 

Sufletul meu şi fiul meu, ia seama la marea însemnătate a sfârşitului tuturor lucrurilor tale! (Ecles. 7, 8).

Ia seama la sfârşitul înaintaşilor tăi şi urmează numai credinţa acelora al căror sfârşit a fost vrednic şi frumos. Ca să fii şi tu un vrednic înaintaş pentru urmaşii tăi.

Ia seama şi tu cu înţelepciune nu numai la fiecare pas al vieţii tale, ci mai ales la grija unui sfârşit credincios.

Nu te mulţumi nici tu cu nimic, până când vei vedea sfârşitul lucrului tău, lăudat de Domnul şi plăcut Lui.

Nu te mulţumi decât cu ceea ce e dus până la Dumnezeu.

Şi cu ceea ce a ajuns până la Hristos.

Şi cu ceea ce se încheie fericit şi binecuvântat în lumina Duhului Sfânt.

 

O Binecuvântat Început al tuturor binecuvântărilor, Iisuse Doamne, Tu eşti şi binecuvântatul Sfârşit al tuturor, slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, din Care suntem toţi!

Prin Care trăim toţi.

Şi în Care vom sfârşi toţi (Rom. 11, 36).

Slavă Ţie pentru fiecare început bun!

Şi pentru fiecare bună înfăptuire adăugată acestui început…

Pentru fiecare sfârşit luminos şi fericit, în clipa de capăt.

Slavă Ţie pentru fiecare nou-născut curat şi sănătos, vrednic şi credincios!

Slavă Ţie pentru toată creşterea, înţelepciunea, orientarea, ajutorul, condiţiile şi posibilităţile pe care ni le dai pentru încheierea fericită a unei vieţi rodnice!

Slavă Ţie, Celui în Care toate vor avea un sfârşit, după cum toate au avut un început!

 

Te rog, fă-mi şi viaţa mea vrednică de cinste, prin cinstirea Ta,

şi vrednică de urmat, prin urmarea Ta.

Fă-mi cuvântul meu vrednic de primit, prin ascultarea mea neclintită de cuvintele Tale

şi fă-mi sfârşitul meu vrednic de începutul veşniciei în Tine (1 Cor. 15, 28).

Pentru ca toată desfăşurarea vieţii mele de aici şi din veşnicie să slujească de laudă slavei Tale.

Amin.

 

*

 

Oamenii sunt prea puternic copleşiţi de orice fleac

şi n-au timp pentru-Adevărul cel fără de moarte-n veac,

şi-astfel, bieţii, pierd şi timpul, şi prilejul mântuirii,

iar când văd, ei plâng zadarnic plânsul groaznic al pieirii…

 

 

IISUS HRISTOS VĂ CHEAMĂ

 

Iisus Hristos vă cheamă

cu dragoste la El

pe toţi pierduţii lumii

ce n-aveţi nici un ţel,

pe toţi cei ce pe marea

vieţii rătăciţi

– să nu pieriţi în valuri,

pe Stânca Lui veniţi!

 

Hristos vă dă o ţintă

şi-un viitor frumos;

cea mai frumoasă viaţă

e viaţa cu Hristos!

Hristos vă dă o Stâncă

şi-un Reazem neclintit,

viaţa fericită

la El e de găsit.

 

Răspundeţi fiecare

chemării Lui acum,

din mii de căi pierdute

veniţi pe-al Vieţii drum!

Nu este fericire

decât numai la El,

luaţi pe Domnul Stâncă,

primiţi pe Domnul – Ţel!

 

*

*   *

 

Cuvinte înţelepte:

 

«Apropie-te tot mai mult de Domnul! Cu cât te vei apropia mai mult de El şi te vei alipi mai tare de El, viaţa ta şi casa ta se vor preface mai uşoare, mai liniştite, mai pline de pace, de putere, de bucurie şi de mântuire sufletească.»

 

Preot Iosif Trifa

 

 

Cântarea Psalmului 119

 

partea I

 

 1. Ferice-acei fără prihană

în calea lor pe-acest pământ

şi care umblă totdeauna

pe calea Domnului Cel Sfânt!

 

 1. Ferice-aceia care-n viaţă

poruncile-I păzesc şi-I ţin

şi care-L caută pe Domnul

din toată inima, deplin,

 

 1. De-acei ce nu fac fărdelege,

ci umblă-n sfintele Lui căi!

 1. … Tu, Doamne,-ai dat a Ta poruncă

s-o ţină sfântă toţi ai Tăi.

 

 1. O, de-ar ţinti căile mele

să-Ţi ţină-orânduirea Ta!

 1. Atunci n-aş mai roşi-n ruşine

poruncile când Ţi-aş vedea!

 

 1. Cu inimă neprihănită

eu, Doamne, Te voi preamări

când legile dreptăţii Tale

voi învăţa şi voi păzi.

 

 1. Vreau să-Ţi păzesc orânduirea

– vreau, Doamne, şi doresc să pot –

dar sunt aşa de slab, ajută-mi

şi nu mă părăsi de tot!

 

 

partea a II-a

 

 1. Cum va ţinea un tânăr

curată calea sa?

– dacă după Cuvântul

Tău sfânt se va-ndrepta.

 

 1. Te caut mereu, o Doamne,

din inimă Te cat,

să nu mă laşi din sfânta-Ţi

poruncă să m-abat!

 

 1. Îţi strâng cu drag Cuvântul

în inima mea, tot,

ca a greşi-mpotrivă-Ţi

în veac să nu mai pot!

 

 1. Slăvit să fii Tu, Doamne,

mă-nvaţă legea Ta,

 1. Căci hotărârea-Ţi sfântă

Ţi-o spune gura mea!

 

 1. Când ţin a Ta povaţă

sunt bucuros şi cânt,

de parcă am comoara

întregului pământ.

 

 1. Adânc gândesc la toate

poruncile ce-ai dat

şi-a Tale legi le-am, Doamne,

sub ochii-mi ne-ncetat.

 

 1. Mă desfătez în toate

a Tale-orânduiri,

Cuvântul Tău nu-l uită

a inimii-mi gândiri.

 

 

partea a III-a

 

 1. Fă-i bine robului Tău, fă-i,

ca să trăiesc, fă-mi bine,

să pot păzi Cuvântul Tău

şi să ascult de Tine!

 

 1. Deschide-mi ochii, legea Ta

adânc s-o pot pătrunde.

 1. Sunt un străin pe-acest pământ

porunca-Ţi nu-mi ascunde!

 

 1. Întruna sufletul, de dor,

în mine se topeşte,

dup’ ale Tale sfinte legi

ce-atâta le iubeşte.

 

 1. Tu mustri pe-acei blestemaţi

ce se despart de Tine.

 1. Ridică, Doamne,-ocara mea,

căci eu ascult de Tine!

 

 1. Să tot stea cei mari a vorbi

în contră-mi, cu pornire,

adânc gândeşte robul Tău

la-a Ta orânduire.

 

 1. A Tale-nvăţături îmi sunt

întreaga desfătare

şi bunii mei sfătuitori

pe buna Ta cărare.

 

 

partea a IV-a

 

 1. Mi-e sufletul lipit de ţărnă-n jale,

înviorează-mă, precum ai spus,

 1. Tu mă asculţi când spun eu a mea cale,

învaţă-mă-ndreptarul Tău de Sus!

 

 1. Fă să-Ţi pricep a Legilor cărare

şi eu voi cugeta la lucru-Ţi sfânt,

 1. Îmi plânge sufletul de-ndurerare,

ridică-mă după al Tău Cuvânt!

 

 1. Departă-mă de necredincioşie,

dă-mi mila Ta, ca legea-Ţi s-o urmez

 1. Aleg cărarea-Ţi dreaptă, pe vecie,

şi-a Tale legi sub ochii mei le-aşez.

 

 1. Mă ţin de calea-nvăţăturii Tale,

Tu, Doamne, ruşinat nu mă lăsa!

 1. Alerg pe-a voii Tale sfântă cale,

căci Tu la larg îmi scoţi inima mea.

 

 

partea a V-a

 

 1. Învaţă-mă, Doamne,

calea voii Tale,

să merg pân’ la moarte

pe această cale,

pân’ la moarte să pot merge

doar pe-această cale!

 

 1. Dă-mi înţelepciune

să-Ţi ţin sfânta lege

şi s-o pot cu toată

inima-nţelege,

s-o pot ţine şi cu toată

inima-nţelege!

 

 1. Mă povăţuieşte

pe-a Ta cale-n pace

şi-n a Ta poruncă,

fiindc-aceasta-mi place,

de cărarea voii Tale,

Doamne, mie-mi place.

 

 1. Inima mi-o pleacă

pururea-n viaţă

spre-ale Tale-ndemnuri

şi spre-a Ta povaţă,

nu înspre câştiguri, Doamne,

ci spre-a Ta povaţă!

 

 1. Spre deşarte lucruri

ochii să nu-mi cază,

ci-n cărarea-Ţi sfântă

Tu mă-nviorează,

în cărarea Ta să umblu

Tu mă-nviorează.

 

 1. Ce-ai promis Tu, Doamne,

să-mplineşti spre mine,

ce-ai promis Tu celor

ce se tem de Tine,

fă-mi ce-ai spus că faci acelor

ce se tem de Tine!

 

 1. Departă-mi ocara

de care m-aş teme,

c-a Ta judecată-i

bună-n orice vreme,

plină Ţi-e de bunătate,

Doamne,-n orice vreme!

 

 1. Să-Ţi plinesc porunca

iată-a mea dorire,

fă-mă să-mi duc viaţa

în neprihănire,

precum ceri şi-aştepţi Tu, Doamne,

în neprihănire!…

 

*

*   *

 

«Unde este sfinţenie, acolo este putere mare.»

 

Sf. Ioan Gură de Aur

 

partea a VI-a

 

 1. Să vină, Doamne,-asupră-mi a Tale îndurări

şi sfânta-Ţi mântuire, precum ai fost promis,

 1. Şi-atuncea voi răspunde la orişice ocări,

căci eu mă-ncred în totul Cuvântului Tău zis!

 

 1. O, nu-mi lua din gură cuvântu-adevărat,

că-n sfânta-Ţi judecată îmi pun nădejdea mea!

 1. Păzi-voi sfânta-Ţi lege, cu grijă, necurmat

şi-o voi ţinea de-a pururi, cât viaţa-mi va ţinea.

 

 1. Umbla-voi totdeauna în locul larg şi bun,

căci caut în curăţie poruncile-a-Ţi păzi,

 1. De-a Ta învăţătură la cei mari am să spun

şi-obrazul de ruşine nicicând nu-mi va roşi.

 

 1. Mă desfătează-a Tale porunci, când le păzesc,

căci le păzesc cu toate a inimii-mi simţiri,

 1. A mele mâini spre ele întind, căci le iubesc,

şi-adânc gândesc la toate a Tale-orânduiri!

 

partea a VII-a

 

 1. Aminteşte-Ţi promisiunea

ce la robul Tău ai spus,

căci Tu m-ai făcut de-ntr-însa

toată-ncrederea mi-am pus!

 

 1. Doamne,-aceasta-i mângâierea

în necazul meu amar:

că a Ta făgăduinţă

îmi va da viaţa iar.

 

 1. Nişte îngâmfaţi mi-aruncă

multe-ocări, c-o gură rea,

dar eu nu mă voi abate,

Doamne, de la legea Ta.

 

 1. La-alte judecăţi de-a Tale,

mai demult, eu mă gândesc

şi, gândindu-mă, mă mângâi,

Doamne, şi mă întăresc!

 

 1. O mânie-aprinsă-mi vine

la vederea celor răi

care legea Ta o calcă

şi se fac vrăjmaşi ai Tăi.

 

 1. Doamne,-a Ta orânduire

mi-e prilej de noi cântări

în a pribegiei casă

prin străine depărtări.

 

 1. Noaptea eu mi-aduc aminte,

Doamne, de-al Tău Nume Sfânt

 1. Şi-Ţi ţin legea, c-aşa-i bine

să-Ţi păzesc al Tău Cuvânt.

 

 

partea a VIII-a

 

 1. Doamne, partea mea, o spun,

e să-Ţi ţin Cuvântul bun,

da, Cuvântul Tău cel bun!

 

 1. Te rog, din inima mea,

Doamne,-arată-mi mila Ta,

după promisiunea Ta!

 

 1. Mă gândesc la-ntreaga-mi viaţă

şi mă-ndrept spre-a Ta povaţă,

Doamne, dup’ a Ta povaţă.

 

 1. Mă gândesc şi mă silesc

ca porunca-Ţi s-o păzesc,

să nu preget s-o păzesc.

 

 1. Curse sunt pe calea mea,

dar eu nu uit legea Ta,

nu uit, Doamne, legea Ta.

 

 1. Stau şi-n miezul nopţii-Ţi cânt,

căci Tu judeci drept şi sfânt,

Doamne, numai drept şi sfânt.

 

 1. Prieten sunt cu toţi acei

care-au frica Ta în ei

şi porunca Ta în ei.

 

 1. Tot pământu-l va umplea,

Doamne, bunătatea Ta,

Tu mă-nvaţă voia Ta!

 

*

*   *

 

«Deplina sfinţire a celor desăvârşiţi este nesfârşită…»

 

Sf. Ioan Scărarul

 

partea a IX-a

 

 1. Doamne, Tu-mi faci bine,

cum ai spus, aşa,

 1. Dă-mi Tu-nţelepciune,

căci cred Legea Ta.

 

 1. Mult am rătăcit, dar

azi Cuvântu-Ţi ţin,

 1. Tu eşti bun, mă-nvaţă

voia Ta deplin!


 1. Nişte trufaşi contra

mea minciuni urzesc,

însă eu, din suflet,

voia Ta păzesc.

 

 1. Inima lor este

fără simţ şi rea,

dar eu desfătarea

am în Legea Ta.

 

 1. Este spre-al meu bine

că Tu m-ai smerit,

să-nvăţ ce orândui

Tu a fi păzit.

 

 1. Mai mult preţuiesc eu

Legea ce mă-nveţi

decât mii de lucruri

de-aur şi de preţ.

 

partea a X-a

 

 1. Mâinile Tale m-au făcut

şi mi-au dat întocmire,

dă-mi Tu pricepere să-nvăţ

a Ta orânduire,

a Tale legi, al Tău Cuvânt,

a Ta orânduire!

 

 1. Cei ce se tem de Tine, toţi,

mă văd şi-au bucurie,

căci eu nădăjduiesc mereu

spre-a Ta credincioşie,

spre-al Tău Cuvânt şi promisiuni,

spre-a Ta credincioşie.

 

 1. Ştiu c-ale Tale judecăţi

sunt drepte, Doamne, toate,

Şi m-ai smerit, căci ai avut

spre mine bunătate,

credincioşie şi-ndurări,

şi-adâncă bunătate.

 

 1. Fă, Doamne, bunătatea Ta

să-mi fie mângâiere,

cum ai promis la robul Tău,

în orişice durere,

în orice-amaruri şi-ncercări,

şi-n orişice durere!

 

 1. Să vină-a Tale îndurări

şi mila-Ţi peste mine,

ca să trăiesc, căci Legea Ta

de desfătare-mi ţine,

înviorări şi bucurii,

şi desfătare-mi ţine.

 

 1. Să fie înfruntaţi cei răi

ce-mi fac rău, fără vină,

căci eu gândesc adânc şi ţin

porunca Ta divină,

Cuvântul Tău, povaţa Ta,

porunca Ta divină.

 

 1. La mine să se-ntoarcă iar

cei ce se tem de Tine,

cei ce-Ţi cunosc Cuvântul Tău

şi-nvăţătura, bine,

povaţa Ta, îndemnul Tău

şi-nvăţătura, bine.

 

 1. Fă-mi ne-mpărţită inima

pe calea voii Tale,

să nu fiu ruşinat nicicând

pe-a vieţii mele cale,

în vorba mea şi-n fapta mea

pe-a vieţii mele cale!

 

partea a XI-a

 

 1. Tânjeşte sufletul în mine

de dor de mântuirea Ta

şi-n sfânta Ta făgăduinţă

îmi pun deplin nădejdea mea.

 

 1. Mi se topesc în lacrimi ochii

făgăduinţa-Ţi aşteptând

şi zic: «Când vei veni la mine,

ca să mă mângâi, Doamne, când?»

 

 1. Căci am ajuns cum e burduful

când e uscat şi stă la fum,

dar sfânta Ta orânduire

eu n-o uit, Doamne, nicidecum!

 

 1. O, care-i numărul de zile

ce mi le-ai dat să le trăiesc,

când oare pedepsi-vei, Doamne,

pe-aceia ce mă prigonesc?

 

 1. Nişte-ngâmfaţi, cu răutate,

îmi sapă gropi naintea mea,

ei nu lucrează după legea

şi după-orânduirea Ta.

 

 1. A Tale-adânci porunci sunt toate

credincioşie necurmat;

de câţi m-apasă fără vină

ajută-mi ca să fiu scăpat!

 

 1. Ei gata-gata-s să mă-nvingă,

eu gata-s să mă prăpădesc

şi totuşi ale Tale sfinte

porunci eu nu le părăsesc.

 

 1. Înviorează-mă Tu, Doamne,

cu-a Tale multe bunătăţi,

ca să-Ţi păzesc învăţătura

ce mi-o spui Tu şi mi-o arăţi!

 

 

partea a XII-a

 

 1. Cuvântul Tău, o Doamne,

prin vecii toţi îl treci,

El dăinuieşte-n ceruri

din veci şi până-n veci.

 

 1. A Ta credincioşie

din neam în neam va sta,

Tu ai zidit pământul

şi tare va ţinea.

 

 1. Şi totul stă-n picioare

dup’ ale Tale legi,

căci Ţie-Ţi sunt supuse

cuprinsurile-ntregi.

 

 1. De n-ar fi fost ca-n Legea-Ţi

viaţa să-mi desfat,

aş fi pierit în multul

şi-adâncul meu păcat.

 

 1. Poruncile-Ţi alese

nicicând nu voi uita,

căci Tu mereu prin ele

îmi bucuri inima.

 

 1. Al Tău sunt: mântuieşte-mi

viaţa din păcat,

căci doar a Ta poruncă

o caut ne-ncetat!

 

 1. Azi, nişte răi aşteaptă

să-mi piardă viaţa mea,

eu însă iau aminte

la-nvăţătura Ta.

 

 1. În lume are margini

tot ce-i desăvârşit,

Cuvântul Tău Sfânt n-are

nici margini, nici sfârşit!

 

 

partea a XIII-a

 

 1. Ce mult iubesc eu Legea Ta,

întreaga zi mi-e-n minte!

 1. Poruncile-Ţi mă-nţelepţesc,

că-mi stau mereu nainte.

 

 1. Mai învăţat sunt decât toţi

cei care mă învaţă,

căci eu la-nvăţătura Ta

gândesc mereu în viaţă.

 

 1. Mai multă-nţelepciune am

ca mulţi bărbaţi din lume,

căci eu poruncile-Ţi păzesc

şi ţin la Sfântu-Ţi Nume.

 

 1. Îmi ţin piciorul depărtat

de orice drumuri rele,

ca să păzesc Cuvântul Tău

toţi anii vieţii mele.

 

 1. Eu, Doamne, nu mă depărtez

de Legea-Ţi niciodată,

căci din Cuvântul Tău mă-nveţi

cărarea Ta curată.

 

 1. Ce dulci cuvintele Îţi sunt

la cerul gurii mele,

mai dulci ca mierea-n gura mea

eu mă-ndulcesc cu ele.

 

 1. Mai priceput mă fac, ţinând

porunca voii Tale,

de-aceea eu urăsc adânc

minciuna, pe-orice cale.

 

*

 

«Scrie-ţi în cuget poruncile Evangheliei şi legile ei!»

 

Sf. Ioan Gură de Aur

 

partea a XIV-a

 

 1. Cuvântul Tău e-o candelă aprinsă

pentru picioarele şi paşii mei,

e o lumină pururea nestinsă

pe calea mea, oricând sunt norii grei.

 

 1. Jur şi de jurământ eu mă voi ţine

că legea Ta cea dreaptă voi urma!

 1. Sunt amărât, dă-mi bucurii din Tine

după Cuvântul spus de gura Ta!

 

 1. Primeşte-mi, Doamne,-a mele simţăminte

şi-a Tale legi învaţă-mă deplin.

 1. Primejdii grele-mi stau mereu nainte

şi totuşi nu uit legea Ta s-o ţin.

 

 1. Cei răi mi-aşază curse-n cale mie,

dar nu m-abat de la porunca Ta,

 1. Porunca Ta-i averea mea-n vecie,

căci ea e toată bucuria mea.

 

 1. Eu inima mi-o plec s-asculte-ntruna

şi să-mplinească-a Tale-orânduiri,

pân’ la sfârşitul vieţii-ntotdeauna

îmi ţin la ele-a inimii-mi priviri.

 

*

*   *

 

„Cel din urmă cuvânt al vieţii mele aş dori să fie: «Citiţi Biblia!»“

 

Preot Iosif Trifa

 

 

 

partea a XV-a

 

 1. Urăsc pe-acei oameni

fără hotărâre,

dar iubesc a Tale

legi şi-orânduire,

legea Ta şi-a Ta plăcută, sfântă-orânduire.

 

 1. Tu-mi eşti Adăpostul,

Scut şi Apărare,

în făgăduinţa-Ţi

pun nădejdea tare,

în a Ta făgăduinţă pun nădejdea tare.

 

 1. Mergeţi de la mine

voi, cei răi, departe,

vreau s-ascult de Domnul

meu până la moarte,

vreau să ţin a Lui poruncă sfântă, pân’ la moarte!

 

 1. După promisiunea-Ţi

Tu mă sprijineşte,

să nu fiu de-ocară

în a mea nădejde,

Tu să nu mă laşi de-ocară în a mea nădejde!

 

 1. Fii-mi, Doamne, sprijin

ca să am scăpare

să mă bucur pururi

de a Ta lucrare,

de a Ta orânduire şi de-a Ta lucrare!

 

 1. Tu-i urăşti pe-aceia

ce se-ndepărtează

de orânduirea-Ţi

şi n-o mai veghează,

că amarnic ei se-nşală dacă n-o veghează!

 

 1. Pe cei răi, ca spuma,

Doamne,-i iei din lume,

de-aceea iubesc eu

Marele Tău Nume,

sfânta Ta învăţătură, Doamne, şi-al Tău Nume.

 

 1. De-a Ta frică sfântă

carnea-mi se-nfioară,

gândul Judecăţii

Tale mă doboară,

teama Judecăţii Tale, Doamne, mă doboară!

 

partea a XVI-a

 

 1. Dreptatea Ta şi Legea, o Doamne, le păzesc,

nu mă lăsa în voie la cel asupritor!

 1. Ia-mi binele meu, Doamne, sub scutul Tău ceresc

şi nu-mi lăsa viaţa sub apăsarea lor!

 

 1. De dorul mântuirii ai mei ochi se topesc

şi după-a Tale drepte şi dulci făgăduinţi,

 1. Cu mila Ta Te poartă cu mine, căci doresc

să-nvăţ orânduirea cărărilor cuminţi!

 

 1. Eu robul Tău sunt, Doamne, fă să-nţeleg a Ta

curată-nvăţătură şi-al Tău slăvit Cuvânt.

 1. E vremea pentru mine să-ncepi Tu a lucra,

căci răii-Ţi calcă Legea şi-o uită pe pământ.

 

 1. De-aceea eu întruna poruncile-Ţi păzesc

mai mult decât mult aur curat şi preţios,

 1. De-aceea drepte toate poruncile-Ţi găsesc

şi-urăsc minciuna toată, cu omul mincinos.

 

partea a XVII-a

 

 1. Sfintele-Ţi învăţăminte

minunate le socot,

de aceea le păzesc eu

cu tot sufletul…, cu tot!

 

 1. Când al Tău Cuvânt descoperi

Tu lumină nouă scoţi,

dăruind înţelepciunea

la toţi cei smeriţi, la toţi.

 

 1. Cu oftare-mi deschid gura,

căci sunt lacom tot mai mult,

sfânta Ta poruncă, Doamne,

s-o ascult şi-ascult, şi-ascult!

 

 1. Faţa-ntoarce-Ţi-o spre mine

şi de mine milă ai,

cum la câţi Te-ascultă, Doamne,

le dai mila Ta, le dai!

 

 1. Întăreşte-mi, Doamne, paşii

în Cuvântul Sfânt al Tău,

nu lăsa să mă robească

nici un rău, o, nici un rău!

 

 1. Scapă-mă de asuprirea

celor răi cu gând hain,

ca porunca Ta cea sfântă

s-o ţin pururea, s-o ţin.

 

 1. Fă să-Ţi strălucească Faţa

peste robul Tău în veac

şi mă-nvaţă orânduirea-Ţi,

ca să-Ţi plac mereu, să-Ţi plac!

 

 1. Ochii-mi plâng şiroi de lacrimi

cu adânc şi greu suspin,

pentru c-a Ta lege, Doamne,

n-o ţin oamenii, n-o ţin.

 

partea a XVIII-a

 

 1. Doamne, pururi drept Te-arăţi,

fără vină-n judecăţi,

în a Tale judecăţi.

 

 1. Tot ce Tu ne-ai învăţat

pe dreptate-ai aşezat,

cu credinţă-ai aşezat.

 

 1. Râvna mea-i că omul rău

uită de Cuvântul Tău,

Doamne, de Cuvântul Tău.

 

 1. Mult-cercat e-al Tău Cuvânt

şi-l iubesc, căci este sfânt,

Doamne, întru totul sfânt.

 

 1. Mic sunt şi dispreţuit,

dar nu uit ce-ai poruncit,

Doamne, tot ce-ai poruncit.

 

 1. Veşnică-i dreptatea Ta

şi-Adevărul, legea Ta,

Adevăru-i legea Ta.

 

 1. Am necazuri şi-ntristări,

dar caut sfinte desfătări,

a Scripturii desfătări.

 

 1. Sfatul Tău e sfânt în veac,

dă-mi pricepere să-l fac,

să-l păzesc, să-l ţin, să-l fac!

 

partea a XIX-a

 

 1. Eu Te chem din suflet, Doamne,-aminte ia,

ca să pot păzi orânduirea Ta!

 

 1. Eu Te chem, dă-mi darul sfintei mântuiri,

să păzesc a Tale-adânci orânduiri.

 

 1. O iau înaintea zorilor şi spun:

în făgăduinţa Ta nădejdea-mi pun.

 

 1. Înaintea străjii nopţii mă trezesc

ca-n al Tău Cuvânt adânc să m-adâncesc.

 

 1. După bunătatea-Ţi ruga să mi-o vezi,

după judecata-Ţi să mă-nviorezi!

 

 1. 1 Doamne,-aproape-s cei ce mişelia cat’,

de-a Ta lege viaţa lor s-a depărtat.

 

 1. Însă mai aproape eşti Tu, Doamne Sfânt,

a Tale porunci tot adevărul sunt.

 

 1. Ştiu de mult că toate câte-ai învăţat

pentru totdeauna, Doamne,-ai aşezat.

 

partea a XX-a

 

 1. O, vezi ticăloşia-mi, Doamne,

şi izbăveşte-mă din ea,

că legea Ta o am în cuget

şi nu uit, Doamne, Legea Ta.

 

 1. A mea dreptate să mi-o aperi,

răscumpără-mă din păcat

şi după-a Ta făgăduinţă

fă-mi sufletul înviorat.

 

 1. Departe-i mântuirea, Doamne,

de toţi aceia ce fac rău,

că ei nu caută-orânduirea-Ţi,

porunca Ta şi sfatul Tău.

 

 1. A Tale-orânduiri sunt, Doamne,

nespus de mari, când Tu le-arăţi,

înviorează-mi al meu suflet

după-ale Tale judecăţi.

 

 1. Mulţi, Doamne,-mi sunt prigonitorii

şi mulţi, vrăjmaşii mei Tu-i vezi,

dar eu de-a Ta învăţătură

de-a pururi nu mă depărtez.

 

 1. Cu scârbă eu privesc, o Doamne,

pe câţi necredincioşi Îţi sunt,

pe cei ce nu-Ţi păzesc Cuvântul

şi-s călcători de legământ.

 

 1. Vezi cât de mult iubesc eu, Doamne,

Cuvântul Tău şi voia Ta,

în bunătatea Ta cea mare

înviorează-mi inima!

 

 1. Întemeiat Îţi e Cuvântul

pe Adevărul cel curat,

a Tale drepte legi ţin veşnic

ca tronul Tău neclătinat.

 

partea a XXI-a

 

 1. Mă prigonesc fără temei

nişte voievozi de seamă,

dar numai de Cuvântul Tău

eu tremur şi am teamă,

da, numai de Cuvântul Tău

cel Sfânt am, Doamne, teamă!

 

 1. Mă bucur de Cuvântul Tău

ca de-o comoară-ntreagă.

 1. Minciuna o urăsc adânc,

dar Legea Ta mi-e dragă,

minciuna n-o pot suferi,

dar Legea Ta mi-e dragă.

 

 1. De şapte ori pe zi Te cânt,

căci Legea Ta e dreaptă.

 1. Au pace multă-acei ce-o ţin,

necazuri nu-i aşteaptă,

nenorociri nu-i vor lovi,

necazuri nu-i aşteaptă.

 

 1. Eu cred în mântuirea Ta

şi-n legile-Ţi curate.

 1. Din suflet ţin ce Tu mă-nveţi,

căci le iubesc pe toate,

păzesc a Tale-nvăţături

şi le iubesc pe toate.

 

 1. Păzesc poruncile-Ţi şi ţin

tot ce mă-nveţi prin ele,

căci toate căile-mi cunoşti,

ştii drumurile mele,

de-a pururi înaintea Ta

sunt drumurile mele.

 

partea a XXII-a

 

 1. O, pân’ la Tine, Doamne,

s-ajungă ruga mea

şi dă-mi înţelepciune

precum Tu spui, aşa!

 

 1. S-ajungă-a mele cereri

la Tine,-acolo, Sus

şi-mi adă izbăvirea,

căci Tu aşa ai spus.

 

 1. A mele buze, Doamne,

vestescă-Ţi slava Ta,

căci Tu orânduirea-Ţi

mă-nveţi a Ţi-o urma.

 

 1. Să cânte a mea limbă

Cuvântul Tău cel Sfânt,

c-a Tale legi curate

şi drepte veşnic sunt.

 

 1. Să-mi fie sfânta-Ţi Mână

într-ajutor deplin,

căci am ales a Tale

porunci ca să le ţin.

 

 1. Suspin după-ajutorul

şi mântuirea Ta,

căci Legea Ta-i plăcerea

şi desfătarea mea.

 

 1. Trăiască al meu suflet,

să-Ţi cânte pe-al Tău plac

şi sfânta-Ţi judecată

mă sprijinească-n veac!

 

 1. Pierdut sunt ca şi-o oaie,

ridică-mă din rău,

că eu nu-Ţi uit porunca

şi-ascult Cuvântul Tău.

Lasă un răspuns