Mărturii Meditaţii Traian Dorz

A te bucura în Domnul înseamnă a fi fericit numai când triumfă Adevărul asupra minciunii

15. A te bucura în Domnul înseamnă a te bucura de Adevăr (I Cor 13, 6).
A te bucura de Pace.
A te bucura de Dreptate.
A te bucura de orice lucru şi cuvânt bun (II In 4).

16. A te bucura în Domnul înseamnă a fi fericit numai când triumfă Adevărul asupra minciunii,
când biruie binele împotriva răului,
când izbândeşte dreptatea asupra nedreptăţii
şi când se înalţă lumina deasupra întunericului.

17. A te bucura în Domnul înseamnă a veghea neîncetat, spre a nu te întina nici o ispită,
ca să nu te robească nici un păcat,
ca să nu te rupă din dulcea părtăşie cu Hristos şi cu fraţii nimic, nici din cele trupeşti
şi nici din cele sufleteşti.

18. A te bucura în Domnul înseamnă a duce neîncetat o viaţă de ascultare atentă şi iubitoare de voia Lui cea sfântă şi de tot Cuvântul Lui.
Înseamnă a duce o viaţă de rugăciune,
o viaţă de muncă harnică şi cinstită,
o viaţă de luptă biruitoare împotriva păcatului din tine şi din alţii.

19. A te bucura în Domnul înseamnă o alergare voioasă spre Ţinta Cerească,
şi o curajoasă luptă, până la izbândă, pentru cauza lui Hristos în lume,
şi o viaţă de rod îmbelşugat prin harul şi prin puterea Duhului Sfânt.

20. A te bucura în Domnul înseamnă a fi statornic în credinţă
şi hotărât în fapte.
Înseamnă a fi ascultător de Biserică (Mt 18, 17).
A fi supus fraţilor (Evr 13, 17).
A avea o inimă, o simţire şi un gând cu toţi ceilalţi credincioşi, fraţii tăi (Flp 2, 2).
A lua parte cu fapta la ajutorarea Lucrării Domnului, la jugul şi la sarcina lui Hristos (Mt 11, 29; Flp 4, 10).
Asta înseamnă a te bucura în Domnul.
Doamne Iisuse, dă-ne bucuriile acestea în Tine tuturor şi totdeauna!
Amin.

Cununile slăvite / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Lasă un răspuns