Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home A trecut vremea somnului şi a somnolenţei

A trecut vremea somnului şi a somnolenţei

A trecut vremea somnului şi a somnolenţei

Oare au urechi de auzit toţi creştinii? Cum să fac să fiu auzit? Fraţilor, vine Domnul şi nepregătiţi suntem! Haidem să pornim, să luptăm, să alergăm, să ne procurăm untdelemn pentru candelele noastre goale, să le umplem până nu e prea târziu, până mai sunt cei ce vând, până nu se încuie uşa, până nu ni se ia acest mare şi binecuvântat har, să folosim cu luare-aminte şi cu folos mântuitor cuvintele vieţii prin care suntem îndemnaţi să nu stăm cu nepăsare sau dormitând în Sionul Domnului. Să preţuim adevărurile Sfintelor Scripturi care-L mărturisesc pe Domnul, care ne călăuzesc spre Împărăţia lui Dumnezeu, ne îndeamnă la pocăinţă, la ascul-tare, la creştere duhovnicească, şi ne vor osândi în ziua Judecăţii dacă nu ascultăm şi împlinim voia lui Dumnezeu care este sfinţirea noastră.

Cuvintele Sfintelor Scripturi sunt adevăratele cuvinte libere de orice rătăcire, sunt sigure, durabile cât veşnicia, ne-înşelătoare. Sunt cuvintele lui Dumnezeu insuflate de Duhul Sfânt, fără greş, cuprind realitatea divină, nemincinosul adevăr dumnezeiesc, sunt cu adevărat cuvintele lui Dumne-zeu. Oamenii nu se rătăcesc citind Sfintele Scripturi. Rătăcirea vine din înţelegerea omenească. Câtă vreme omul stă sub revărsarea harului divin, Cartea Sfântă îi va fi îndrumător şi povăţuitor. Când va ieşi de sub sfânta-i ascultare, ascultând cuvintele false şi pline de greşeli ale oamenilor, sau va avea păreri despre sine, de aici îi va veni pieirea.

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!