Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ACELA PE CARE VOI NU-L CUNOAŞTEŢI (II)

ACELA PE CARE VOI NU-L CUNOAŞTEŢI (II)

ACELA PE CARE VOI NU-L CUNOAŞTEŢI (II)

Mormant Pr VasileMai presus de toate, Iisus este ceea ce ne spune Scriptura prin graiul Sfântului Ioan Botezătorul: „Mie­lul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (In 1, 30). Iisus este Fiul lui Dumnezeu, în Care Tatăl Şi-a pus toată Dragostea Sa (Mt 17, 5). El este „Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Mt 16, 16; In 10, 31). El este Acela care S-a ridicat pe cruce, pentru ca să ne dobândea­scă o mântuire veşnică (In 3, 15). El este Ace­la ale Cărui mâini străpunse de cuie sângerează pentru tine. El este Acela Care ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl prin scumpă Jertfa Sa (II Cor 5, 18-20). El este Acela în Care „avem răscum­părarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor” (Ef 1, 7). O, scump şi iubit frate… Cunoşti tu pe Iisus în acest fel?

Ah, dacă L-ai cunoaşte cu adevărat, ce feri­cit vei fi!… În sufletul tău va coborî atunci o lumină care-ţi va lumina întreaga viaţă şi te va îndemna cu stăruinţă să rămâi strâns lipit de sânul dulce al Domnului Iisus. Abia atunci vei înţelege cât de mult te iubeşte Dumnezeu şi ce-a făcut El pentru tine. Atunci vei pricepe de ce Iisus S-a dezbrăcat de Slava Sa dumnezeiască şi a venit în lume îmbrăcat în haina umilită a chipului omenesc. În faţa iubirii atât de mari a Domnului Iisus, lacrimile pocăinţei îţi vor curge fără încetare şi nimeni nu te va mai putea dezlipi de Iisus. Acolo-ţi vei vedea toată mulţumirea şi toată fericirea.

Plecat sub crucea Lui, te vei vedea un om nou, născut din Dumnezeu. Ochii ţi se vor în­drepta în sus şi numai în sus, spre lucrurile veşniciei. Nimic din ale lumii nu te va mai stăpâni. Tu vei afla atunci, în Iisus, pe Răscumpă­rătorul, pe Stăpânul şi Mântuitorul tău. Tu vei afla în El comoara preţioasă. Ai găsi pe Ace­la care-ţi face via­ţa o neîntreruptă sărbătoare. Oricât de mari vor fi valurile vieţii, pe tine nu te vor mai acoperi, căci Iisus este la cârma vieţii tale. Oricât de mult vor bate vânturile ispitelor, tu nu te vei clătina, deoarece Iisus e lângă tine. El te apără, te păzeşte şi te ocro­teşte pas cu pas. Rezemat pe Sânul Lui, tu vei avea pace, linişte, cu deplină seninătate. Ah, cât de fericit este omul care L-a cunoscut pe Iisus Cel viu, pe Iisus care S-a răstignit pentru mine şi pen­tru tine, iubite cititor!… Pe Iisus Mântuitorul!…

Mai ales astăzi, când vântul nedreptăţii suflă peste tot, când la fiecare pas nu auzi de­cât gemete şi suspine grele, când adevărul şi dreptatea sunt călcate în picioare, când tot ce este rău şi putregăios este îmbrăţişat, ocrotit şi chiar trâmbiţat, când păcatul şi fărădelegea stăpâneşte totul şi domneşte peste tot, când egoismul şi gelozia, ura şi invidia, perversita­tea şi laşitatea, fariseismul şi făţărnicia se unesc spre a distruge tot ce este sfânt, curat şi – întocmai unui val năprasnic – vor să înăbuşe tot ce este dumnezeiesc în om, când satana, pe drept cuvânt, a pătruns peste tot şi în toţi, când lumina este socotită întuneric şi întunericul lu­mină, când păcatul este pus în locul sfinţeniei, când lumea zace într-o teribilă orbire duhovni­cească şi înoată din greu prin mocirla gus­turilor păcătoase, nu mai este nici o scăpare şi nici o nădejde, decât în Iisus şi numai în El. Acolo şi numai acolo este alinare şi mângâiere pentru orice suflet, oricât de zdrobit şi oricât de rănit ar fi el…

Dragă cititorule, opreşte-te o clipă din dru­mul vieţii tale şi vezi: cunoşti tu pe Iisus? Coboară-te în tine însuţi şi cercetează-te cu toată seriozitatea. Când toţi te urăsc, când toţi te sapă şi-ţi întind curse felurite, tu vino sub scutul Domnului Iisus. Când toţi te vrăjmăşesc, când toţi te nesocotesc şi te prigonesc, tu vino la Sâ­nul Domnului Iisus. Când toţi te alungă, când toţi nu te pot suferi şi ar vrea să se scape de tine, tu nu uita că atunci Iisus mai mult te vrea, te caută şi te doreşte. Când grele suferinţe te apasă şi nicăieri nu poţi găsi odihnă, tu vino în grabă, căci şi atunci Iisus te cheamă. Când toţi te ocărăsc şi te împroaşcă cu bârfe otrăvi­toare, deschide-ţi inima pentru Iisus şi El te va mângâia şi-ţi va alina orice durere. Iisus e sin­gurul care te înţelege, te vrea şi te iubeşte. El ştie starea ta şi-ţi cunoaşte suspinul inimii tale. Pentru aceea, ridică-te din lume şi vino la Iisus. El singur te iubeşte cu o iubire sfântă, cum ni­meni altul nu te va iubi vreodată. Ridică-te dar şi vino fără întârziere sub steagul Domnu­lui Iisus. Apropie-te de El, şi El Se va apropia de tine. Deschide‑I inima ta şi El te va umple de lumină, de viaţă şi de pace. Rupe chiar acuma lanţul ce te leagă şi vino cu grabă la Iisus. Fără o hotărâre eroică de-a o rupe cu lumea şi toate ale ei, tu nu vei putea nicioda­tă să-L afli pe Iisus cu adevărat. Ridică-te şi Iisus te va lumina. Altfel vei rămâne mereu în întuneric şi Domnul Iisus te va părăsi. Valurile vieţii te vor lovi mereu şi te vor zdrobi pentru veşnicie. Iisus nu poate sta decât în lumină, căci El Însuşi este lumină. Apleacă-te dar chiar acum sub crucea de lumină a Domnului Iisus.

Nu te lăuda cu credinţa ta şi nici cu evla­via ori dărnicia ta, căci fără Iisus toate sunt numai zdrenţe murdare. Dezbracă-te de toate şi, ca şi cum te-ai fi născut din nou, apropie-te chiar acum de Domnul Iisus. Primeşte-L în inima şi-n duhul tău şi vei afla totul. Ascultă blânda Lui chemare şi vino cu inima deschisă la Cel ce astăzi Mâna îţi întinde. Vino, dragă cititor, o clipă nu mai întârzia, căci cine ştie dacă mâine nu e prea târziu. Astăzi este ziua mântuirii şi Iisus astăzi te caută, te vrea şi do­reşte să te predai cu totul în Mâna Lui. Nu privi la lume şi nici la cei ce te înconjoară, căci toţi sunt vrăjmaşii mântuirii tale. Lumea te vrea în ale ei, să pieri cu ea pentru vecie, pe când Iisus te vrea fericit pentru totdeauna. Ce alegi tu, dragă cititorule? Lumea, care te duce la moarte, la chin şi la suferinţă veşnică, ori pe Iisus, Care-ţi dă din plin viaţă fericită? Alege: moarte, ori viaţă; lumea, ori Iisus. Cugetă serios şi te hotărăşte. Totul depinde acum de tine. Ai în faţă paharul morţii şi paharul vieţii. Ce vrei? Să mori pe vecie ori să trăieşti pe vecie? Răspunde-ţi ţie şi lui Dumnezeu!

De acest răspuns atârnă veşnicia ta.

 Slăvit să fie Domnul Iisus Biruitorul!

Părintele Vasile Ouatu
din ”Iubeşti tu pe Iisus?”
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2015

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *