Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI ( III )

BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI ( III )

BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI ( III )

Tâlcuirea Bibliei este una. Oamenii aleşi şi sfinţi au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt (cf. II Pt 1, 21). Sfânta Scriptură se tâlcuieşte în Duhul în care a fost scrisă. Buna tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu cere nu bunul plac, nu părerea cuiva, nu cercetare prin intermediul raţiunii, ci dreptarul cuvintelor sănătoase după voia lui Dumnezeu, a învăţăturilor sănătoase primite de la înaintaşii sfinţi, împreună cu credinţa şi dragostea care este în Domnul Iisus Hristos (cf. II Tim 1, 13; II Pt 1, 20). Buna tâlcuire cere nu pricepere proprie care duce la înălţare de sine şi, în mod sigur, la rătăcire, ci cere smerenie adâncă în Domnul Iisus (cf. II Cor 4, 5). Buna tâlcuire a Bibliei nu cere, ci îndepăr-tează mulţimea de învăţători falşi, cu sminteli, neînfrânaţi şi lacomi (cf. Iac 3, 1-2).

În ogorul Domnului pregătit pentru semănat, apar doi semănători, şi anume:

– unul seamănă grâu curat;

– altul seamănă neghină. Acesta din urmă este vrăjmaşul (cf. Mt 13, 24-30). În pilda aceasta spusă de Mântuitorul se văd limpede: grija tâlcuitorului de a spune numai adevărul şi responsabilitatea sa. Nu cumva, crezându-se în slujba Dom-nului, să îndeplinească misiune pentru satana. Una sau mai multe. Satana nu doarme. El este totdeauna treaz şi urmăreşte îndeaproape somnolenţa lucrătorului Evangheliei şi al Adu-nării. Atunci se năpusteşte cu argaţii lui asupra ogorului şi seamănă şi el, dar neghină, care dăunează şi compromite întreaga lucrare de-i este cu putinţă.

E cu mult mai greu şi, uneori, cu neputinţă să refaci, să readuci la viaţă, decât să păstrezi un bun ce ţi s-a încredinţat, să păstrezi unitatea. Apostolii Îl rugau pe Domnul să permită smulgerea neghinei, dar El lasă totul pentru vremea seceri-şului, când neghina se va arde în foc. Strângerea în snopi a neghinei înseamnă grija de a nu rămâne nimic nears.

Că nu toţi cititorii Sfintelor Scripturi înţeleg ceea ce citesc şi au nevoie să fie învăţaţi găsim şi în exemplul de la Fapte 8, 25-31, când un famen din Etiopia, om cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopenilor şi îngrijitor al tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea spre casă, stând în carul lui, şi citea pe proorocul Isaia, dar nu înţelegea ceea ce citea. Duhul Sfânt trimite pe Filip să-i explice; şi crezând acela îl şi botează, pentru a fi creştin. Strădaniile sale de a şti şi cunoaşte, înţelepciunea personală înaltă nu-l ajuta şi la înţelegerea Sfintelor Scripturi. Famenul cel înţelept avea nevoie de Filip, care era plin de Duhul Sfânt, prin a Cărui grijă este trimis.

va urma

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!