Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII (IV)

CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII (IV)

CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII (IV)

În Biserica Nou-Testamentală, cele mai alese jertfe pentru Dumnezeu sunt: inimă nouă, suflet bun, gând curat, conştiinţă sănătoasă. Cine este bun şi curat la suflet se roagă şi cultivă nevinovăţia. Cine este sfânt se sfinţeşte şi mai mult, este Biserică sfinţită pentru Dumnezeu, Templu pentru Duhul Sfânt. Cine se depărtează de înşelăciuni, lăcomie şi trufie se apropie de Dumnezeu. Cu cât cineva se depărtează de cele rele, se apropie mai mult de Dumnezeu.

Cea mai grasă jertfă ce putem aduce lui Dumnezeu este aceea de a scăpa un om de la primejdii, de la moartea veşnică şi a ne păzi neîntinaţi de lume. Religiozitatea cuiva se arată în sfinţenia sa. Viaţa este dar de la Dumnezeu. Păstrarea vieţii, sfinţenia şi desăvârşirea ei atârnă de părtăşia şi comuniunea creaturii cu Creatorul ei. Comuniunea sufletului cu Dumne-zeu este esenţa vieţii creştine; iar Persoana Divino-Umană a Domnului Iisus Hristos este continuată în creştinism.

Domnul Iisus Hristos este acelaşi ieri, astăzi şi în veci. Şi Jertfa Lui de pe dealul Golgotei este o prelungire în timp şi spaţiu până la revenirea Sa cu slavă, când, fericiţi, ne vom împărtăşi cu viaţa cea adevărată din Raiul Etern. Crucea Domnului stă martoră între noi şi El de-a lungul veacurilor, aducându-ne darurile Jertfei Lui (cf. Lc 22, 19-20). Setea după desăvârşire, mai presus de toate energiile vieţii, înalţă pe o treaptă mai sus, spre o stare existentă superioară, pur-tând triumfător peste vremi chiar vitrege inimile purtătoare de Hristos-Domnul, spre o eternitate veşnic fericită.

va urma

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *