Anunţuri

Comemorarea fratelui David Ioan Bălăuță

din Revista de literatură creștină și de informație ”Familia crestină”, Anul II. nr. 4-5 – Aprilie – Mai, 1942 Director: Traian Dorz

la Valea Arinilor, Moinești ( 12 iulie)

În 8 iulie 1987, clopotul bisericii din Valea Arinilor anunța biruința finală și sfârșitul vieții pământești a omului lui Dumnezeu, David Ioan Bălăuță, amintire rămasă neșterasă până azi în conștiința parohiei, dar mai cu seamă a frățietății Oastei Domnului nu doar zonală, ci de pretutundeni. Graiul lui era totdeauna testamentar, de aceea amintirea lui este vie și azi, iar după 27 de ani, încă și mai folositoare și actuale învățăturile pe care le avem tipărite în primele două cărți editate la sibiu, sub semnătura sa: Despre Biserică și învățătura Bisericii pe scurt – mic îndrumar de povățuire ortodoxă ( Ed. Oastea domnului, Sibiu,2008) și Un grai testamentar ( idem, 2011).

Familia și frățietatea Oastei Domnului din zona Văii Trotușului și a Tazlăului cheamă pe toți care pot să vină la comemorarea ce va avea loc sâmbătă,12 iulie, curent, începând cu parastasul la mormânt, la ora 16:00 și continuând cu adunarea de aducere-aminte (dacă vremea e nefavorabilă, adunarea va avea loc la biserica parohiei).

A ne aduce aminte de cei care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă biblică, iar a asculta graiul lor e aceeași cu a împlini cuvintele Domnului. Fericit poporul încare Dumnezeu Se face prezent prin sfinții Săi. Și cine-și aduce aminte de aceștia, pomenit va fi și el în Împărăția lui Dumnezeu. Slăvit săfie Domnul!

Familia și frățietatea Oastei Domnului de pe Valea Trotușului și a Tazlăului

Lasă un răspuns