Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CRĂCIUNUL LOR…

CRĂCIUNUL LOR…

CRĂCIUNUL LOR…

Arhimandritul Iuliu Scriban

Unele inimi acre au făcut gură pe după uşă că: de unde Păr. Trifa a scornit să ţinem sărbătorile cu cântări, cu vorbiri frăţeşti despre lucruri creştineşti, cu îndepărtare de petrecerile obişnuite, care se cuprind în flecăreli zadarnice, în îmbuibare cu mâncări şi benchetuială cu bău­turi? Li se părea că aceasta ar fi o abatere de la obişnuinţa cunoscută de a te ghiftui şi că, dacă aceasta a intrat în obicei, apoi aşa şi tre­buie să rămână.

Noi ne uimim de apucătura a­ceasta de a icni şi mârâi când vezi că cineva face binele, numai fiindcă binele acela e neobişnuit; [şi] a tăcea molcom şi a nu te sinchisi când vezi săvârşindu-se răul, chiar atunci când şi răul acela e neobiş­nuit. Cu alte cuvinte: slobod răul, dar [pun] oprelişte numai pentru bine.

Cu toate acestea, aşa este mora­litatea multora în ziua de azi. Odată se oţărăsc şi se aprind că de ce face cutare binele – pe care ei îl nu­mesc rău –, numai fiindcă e faptă nouă. Dar nu se tulbură nici de două parale pentru răul obraznic care se făptuieşte sub ochii lor!

Iacă, s-au întâmplat ticăloşii de acestea şi de zilele Cră­ciunului, dar pe altul care să zică o vorbă îm­potriva lor, afară de ce scriem noi aici sau aiurea, n-am văzut. Aşa e deprinsă lumea cu călcarea drepte­lor purtări, aşa că priveşte drept lucru firesc al vieţii revărsarea tutu­ror ticăloşiilor, că nici nu le bagă în seamă. Cu atât mai puţin îi vine cuiva în minte să se mişte îm­potriva lor. Şi, Doamne, cât de amarnici sunt când se iveşte cineva cu o măsură frumoasă!

În vremea sărbătorilor prin care am trecut, s-au petrecut ticăloşii care trebuiau oprite, lucruri puse la cale de oameni netrebnici, care strică sufletele numai pentru a face negustorie până şi în zilele Crăciu­nului.

În ziarul «Universul» din 24 de­cembrie, anul trecut, s‑au putut citi vestiri pentru petrecerea care trebuia să se facă de Crăciun la Teatrul «Alhambra» din Bucureşti. Acesta e teatrul cel mai dezmăţat din Bucureşti, unde femeile joacă dezbrăcate, iar „creştinescul” ziar «Uni­versul» vestea lumea să se ducă de Crăciun la dezmăţările acestui tea­tru, că are să fie ieftin şi jucare straşnică, cu cei mai de seamă ju­cători de teatru.

În cele trei zile ale Crăciunului, în loc să lase lumea să stea acasă, să se desfăteze cu steaua Crăciu­nului, teatrul vine să cheme lumea să asculte ceea ce citim în «Universul»: „Cucurigu-gagu”, „Tu eşti drago­stea mea”, „Triumful sex-appeal-ului” şi altele ca acestea. Acestea s-au dat ca „matineuri”, adică ju­cări care se fac ziua. Deci nici ziua Crăciunului nu este lăsată în pace de domnii jucători.

N-au nici ei casă şi poftesc lu­mea la astfel de comedii! Halal Crăciun pe care urmau să-l petreacă cei chemaţi şi îndemnaţi a se duce la jocurile «Alhambrei»!

Şi nu a fost aceasta singura parte, singura născocire de sărbă­tori. Revista «Realitatea Ilustrată» a venit şi ea cu scornitura ei. A pus la cale ca, pentru 1450 de lei, să dea petreceri de Crăciun la Sinaia, timp de trei zile. Pentru această sumă, ţi se deschideau chipuri de petre­cere cu plimbări de iarnă, cu teatru de femei dezbrăcate (chipul uneia şi era dat dezbrăcat de-a binelea) şi încă cu cercarea norocului la jocu­rile de la Casino. La acestea, cerci norocul, goleşti punga şi pe urmă te spânzuri.

Iată, toate acestea s-au făcut cu mari vestiri, ca nişte adevărate pângăriri pentru Crăciunul nostru creş­tinesc, care trebuie petrecut altfel.

Dar credeţi că s-a tulburat ci­neva? Toate au trecut nebăgate în seamă şi au fost privite şi înfie­rate numai de Părintele Trifa; că, de! – numai el era cu stricarea creş­tinească, iar ceilalţi trebuiau să fie slobozi a chema toată lumea la stri­căciunile lor!

Cu astfel de paznici trăim noi, cu tipuri şi netrebnici care nu sufăr săvârşirea binelui, ci numai să rămână toate păcatele precum au fost, iar dacă se mai adaugă ceva pe deasupra nu e nimic. Numai lu­crarea cea sănătoasă nu are voie să scoată capul. Încolo, toate slo­bode!

Cu atât mai mult însă trebuie săvârşită lucrarea cea creştinească, pentru ca cei potrivnici să cadă co­pleşiţi de greutatea frumoaselor în­făptuiri ale Părintelui Trifa.

La bârfelile lor, munca şi fapta noastră!

Arhim. Scriban

«Oastea Domnului» nr. 9 / 26 febr. 1933, p. 1

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului
O culegere de Ovidiu Rus
Apare cu binecuvântarea
ÎPS Sale Dr. Laurenţiu Streza,Mitropolitul Ardealului
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *